Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαγωνισμός για Προμήθεια Οδοντιατρικών Υλικών_Αριθμ. Πρωτ.: 55897/2017

Θέμα: Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  (βάσει  τιμής)  ανά  είδος,    με  σκοπό  την  επιλογή  αναδόχου  για  την  «Προμήθεια  οδοντιατρικών  υλικών»,  προϋπολογισμού  49.761,43€  πλέον  ΦΠΑ  24%,    ύψους  10.397,25€,  ήτοι  συνολικό  ποσό  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 60.158,68€. Αριθμ. Πρωτ.: 55897/2017

Γίνεται  δεκτή  η  υποβολή  μερικής  προσφοράς  ανά  είδος.  Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά είδος. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ (Α’ υπόγειο)

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Υποβολή προσφορών μέχρι την Τρίτη, 20/06/2017 και ώρα 14:00 μμ 

Ημερομηνία Διενέργειας:    Τετάρτη, 21/06/2017 και ώρα 09:00 μμ 

Τόπος Διενέργειας: Γραφείο Οικονομ. Επιμελητείας – Α Υπόγειο Οδοντιατρικής ΑΠΘ

Γενικές  Πληροφορίες  σχετικά  με  το  τεύχος  της  διακήρυξης δίνονται  από  την  Γραμματεία  του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310‐996754 & 2310‐996752 (email: procur@rc.auth.gr ) και  στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών www.rc.auth.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα.  Βλαχτά Κωνσταντίνα, στο τηλέφωνο 2310999678.

Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.