Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής Ελλήνων φοιτητών από την Ουκρανία

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 187/30-9-2022 (τ. Α’ ), άρθρο 73 σχετικά με “Μετεγγραφή Ελλήνων φοιτητών από την Ουκρανία” προβλέπονται τα εξής:

1. Έλληνες φοιτητές που φοιτούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εξακολουθούν να φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Πανεπιστήμια
της Ουκρανίας, μπορούν να ζητήσουν μια μόνο φορά τη μετεγγραφή τους σε αντίστοιχο Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής. Για τη μετεγγραφή απαιτείται αίτηση του φοιτητή προς το Τμήμα. Η μετεγγραφή πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού μετεγγραφόμενων ανά Τμήμα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα με το Τμήμα προέλευσης, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς αυτό του Τμήματος προέλευσης. Η αντιστοιχία ή η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος προέλευσης με το Τμήμα υποδοχής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος κατά την αξιολόγηση της αίτησης του φοιτητή.
2. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή σε ελληνικό Α.Ε.Ι. είναι η υποβολή αναλυτικού πιστοποιητικού σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης και κάθε άλλου δικαιολογητικού που κρίνεται αναγκαίο. Η μετεγγραφή των ανωτέρω φοιτητών γίνεται με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο αιτούνται τη μετεγγραφή. Με την απόφαση του Πρύτανη ορίζεται και το ακαδημαϊκό εξάμηνο ένταξης του φοιτητή. Αν λόγω των συνθηκών δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου, η μετεγγραφή και η ένταξη των φοιτητών γίνονται με διαδικασία, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής.
3. Οι φοιτητές που μετεγγράφονται σύμφωνα με το παρόν έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους φοιτητές των Τμημάτων υποδοχής.