• Ελληνικά
  • English

Επικαιροποίηση Απαιτούμενων Κλινικής Άσκησης

Μπορείτε να βρείτε το επικαιροποιημένο Έγγραφο Απαιτούμενων Κλινικής Άσκησης στον σύνδεσμο: https://mixano.dent.auth.gr/files/mixano-rules.pdf