Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ – ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 για 5ετείς και πλέον φοιτητές

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ  – ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-20

για 5ετείς και πλέον φοιτητές

 

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 για το Τμήμα Οδοντιατρικής θα ξεκινήσει 1/3/2020, είναι τρίμηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης (3-4 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα).

 

Οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι 24 και θα πραγματοποιηθούν σε Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής (Οδοντιάτρους).

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα 5ετείς και στη συνέχεια επί πτυχίω φοιτητές.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος, καθηγητή κύριο Τσαλίκη Λάζαρο.

 

 

Online αιτήσεις των φοιτητών

από Τετάρτη 29/01/2020Δευτέρα 03/02/2020 και έως τις 20:00

στην ιστοσελίδα www.dasta.auth.gr.

 

Διαδρομή Πρακτική Άσκηση à Διαχείριση Πρακτικής Άσκησης à Φοιτητές/τριες, σύνδεση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και στη συνέχεια εισαγωγή προσωπικών στοιχείων και επιλογή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης,  έως τρεις Φορείς Υποδοχείς (Οδοντιατρεία) στα οποία θα θέλατε να ασκηθείτε

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα χρονοδιαγράμματα αυτά είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες για τον κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από αυτά, δεδομένων των χρονοβόρων διαδικασιών που προκύπτουν από την Επιτροπή Ερευνών.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν, δε θα μπορέσουν να γίνουν οι συμβάσεις των φοιτητών.

 

Επισυναπτόμενη θα βρείτε την Παρουσίαση από την ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 22/1/2020 ώρα 11:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων Β΄

στο Α΄ υπόγειο του κτηρίου Οδοντιατρικής.

 

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι οι Οδοντίατροι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως φορείς υποδοχής θα πρέπει να κάνουν Δημοσίευση θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ έως τη Δευτέρα 27/01/2020.

 

 

Απαραίτητα έγγραφα φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι 29/1/2020

 

Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα, καθώς έχει προστεθεί ένα ακόμα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές:

 

1. Βεβαίωση απογραφής στο ΙΚΑ ή επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο προσωπικός αριθμός μητρώου ΙΚΑ.

 

2. Βιβλιάριο Ασθενείας ή υγείας: 2-3 πρώτες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου στο οποίο φαίνεται το ταμείο ασφάλισης, ποιος είναι ο άμεσα ασφαλισμένος και τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή.

Εναλλακτικά αντί για το 1 και το 2 και μόνο για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ ή στο Δημόσιο, γίνεται δεκτό το έντυπο της ασφαλιστικής ικανότητας ΙΚΑ σε μορφή pdf (https://apps.ika.gr/eInsEligibility/)

 

3. Έντυπο Ατ13 – Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού: το εκτυπώνετε, το συμπληρώνετε χειρόγραφα και το υπογράφετε

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο Ατ13. Για την ηλεκτρονική αποστολή του παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που υπάρχουν στην παρουσίαση.

Θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σκαναρισμένο – προσοχή όχι φωτογραφία.

 

https://www.rc.auth.gr/Documents/Static/TransactionDocuments/Applications/%CE%91%CF%84.13.pdf

 

 

Τα έγγραφα 1 και 2 μπορούν να κατατεθούν στο ΓΠΑ σε φωτοτυπίες ή να σταλούν σκαναρισμένα ή με φωτογραφία με email στο praktiki@auth.gr.

Το έντυπο Ατ13 θα πρέπει να κατατεθεί στο ΓΠΑ συμπληρωμένο και με πρωτότυπη υπογραφή ή αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί μπορεί να σταλεί με email στο praktiki@auth.gr σκαναρισμένο και μόνο.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Όταν αποστέλλετε email στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. το email θα πρέπει να περιλαμβάνει κείμενο με τη μορφή:

 

Ονοματεπώνυμο:

Τμήμα:

«Σας αποστέλλω τα απαραίτητα έγγραφα για την Πρακτική Άσκηση:

1. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ

2. Βιβλιάριο Ασθενείας ή Υγείας

3. Έντυπο Ατ13

 

Email που δεν έχουν την παραπάνω μορφή δεν θα γίνονται δεκτά!!!!!!

 

SOS!!!!!!! Βεβαιωθείτε για την εγκυρότητα των στοιχείων που αναγράφετε στο έντυπο Ατ13!

Έντυπα Ατ13 τα οποία δεν φέρουν υπογραφές ή δεν είναι σωστά συμπληρωμένα δεν θα γίνονται δεκτά!!!!!!!!

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Σοφία Προύσαλη

Κτηνίατρος MSc

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

τηλ. 2310 997191