• Ελληνικά
  • English

INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE (ISWiB) 2018 – CALL FOR APPLICATIONS

 

Πρόσκληση προς προτπυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές (έως 30 χρονών) για συμμετοχή στο “The International Student Week”,  που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, 15-23 Ιουλίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον δικτυακό τόπο: www.iswib.org

 

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής (on line) είναι η 28η  Φεβρουαρίου 2018.

 

 

From: Jelena Vidanovic [mailto:jelena.vidanovic@iswib.org]
Sent: Wednesday, January 31, 2018 10:00 PM
Cc: participants@iswib.org
Subject: INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE (ISWiB) 2018 – CALL FOR APPLICATIONS

 

Dear Sir/Madam,

As a representative of the International Student Week in Belgrade (ISWiB 2018) I would cordially like to invite your institution to our youth event. I hereby send you this announcement with the official Call for Application enclosed.

I hope you will find this festival interesting and relevant to your students. This year we are celebrating our 12th anniversary and we have prepared 10  workshops in various fields for students from all around the world, who will be dealing with burning issues of today’s society using different methods such as: discussion, life coaching, bio-techna, IT & research, journalism, musical and many more. This year’s theme is ‘’Take the Lead’’. The workshops are focused on entrepreneurship and sustainable development goals. Our intention is also to give all the participants the opportunity to network among each other and create invaluable partnerships. We especially encourage young people with disabilities, as well as members of other vulnerable groups, to sign up and participate. The festival will be adjusted to them in order to promote the importance of their involvement and connection with young people from Serbia and the world. Furthermore, we hope that you will recognize the significance of our event and be willing to contribute to it in the upcoming editions.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Thank you in advance for your cooperation.        

 Inline image 1

 

 On the behalf of the ISWiB International Communication Team,

 

Best Regards, 

Jelena Vidanović 

IntCom team member @ISWiB 

jelena.vidanovic@iswib.org 
+381 66 343 147
 
World Youth Wave / Svetski omladinski talas