• Ελληνικά
  • English

Invitation for Bimco 2021

Αφορά πρόσκληση για συμμετοχή φοιτητών (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) και νέων ερευνητών στο International Medical and Pharmaceutical Congress of Students and Young Scientists (April 6-9, 2021).