• Ελληνικά
  • English

Invitation letter – Mediterranean Forum 2021

Σας διαβιβάζουμε αλληλογραφία από το University Sarajevo School of Science and Technology (SSST), σχετικά με την οργάνωση του 5ου Διεθνούς Μεσογειακού Φόρουμ, στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2021, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων μελών ΔΕΠ και φοιτητών του Τμήματός σας.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα συνημμένα αρχεία.

 

Dear Professor, 

On behalf of the Organization Board of the Mediterranean Forum to be held at the University Sarajevo School of Science and Technology (SSST), kindly find attached the invitation letter from the Organization Board President, Chancellor Ejup Ganić, with the corresponding attachment. 

The conference will be held as an online event. Kindly confirm your participation or the participation of your appointed representative by the end of June. 

The Mediterranean Forum is an annual event aiming to establish a scientific collaboration network of academia, business and policymakers, in order to provide a platform for more active engagement of the Mediterranean countries, creating better prospects for the future. 

If you should need any additional information, I am at your disposal. 

Respectfully, 

 

Jasmina Bajramović-Malić

Chancellor’s Office

Mediterranean Forum Coordinator

University Sarajevo School of Science and Technology

Hrasnička cesta 3a, 71210 Ilidža

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel: +387 33 975 – 003