Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ” ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γενετική του Ανθρώπου» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδ. έτος 2018-19, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
 

Το ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.

Βασικοί Στόχοι του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των υποψηφίων σε θέματα σχετικά με τη Γενετική του Ανθρώπου, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του να έχουν αποκτήσει:

  • ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη Γενετική του Ανθρώπου (Μοριακή Γενετική, Κυτταρογενετική, Μοριακή Κυτταρογενετική, Βιοχημική Γενετική, Γενετική καρκίνου, Φαρμακογενετική, Αρχέγονα βλαστικά κύτταρα κ.α.) 
  • γνώσεις των σύγχρονων τεχνολογιών για την μελέτη και διάγνωση των γενετικών νοσημάτων
  • απαραίτητες γνώσεις για τη στελέχωση Δημοσίων φορέων, Ιδιωτικών εργαστηρίων, εταιρειών βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικών εταιρειών.
  • το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα).  Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.
Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι οκτώ (28).

 

Προϋποθέσεις επιλογής

 

Στο ΠΜΣ μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 

1. Αίτηση Συμμετοχής 
2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) 
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα)
5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ)
8. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας. 
10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 
11. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής).
12. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος». 

 

Υποβολή αιτήσεων από 27/6/2018 έως 28/9/2018

 

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων :

1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής-3ος όροφος, Γραφείο Καθηγήτριας Α. Τσέζου  – Βιόπολις Τ.Κ.41500 – Λάρισα

 

2. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής – Μεζούρλο Τ.Κ. 41110 – Λάρισα

 

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410685593, 2413502557 και 2413502550, Fax: 2410685542 
Εmail: pms-genetiki@med.uth.gr
Facebook: ΠΜΣ Γενετική του Ανθρώπου (https://www.facebook.com/pmsgenetiki/)

 

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ.

Ασπασία Τσέζου

Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής Π.Θ.