Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΣΑΑ (1)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΣΤΗΝ ΚΣΑΑ

 

Οι παρακάτω φοιτητές που έχουν κλινική προτεραιότητα άσκησης στην ΚΣΑΑ μπορούν να κλείνουν ραντεβού 1 φορά την εβδομάδα.

Στα γνωστικά αντικείμενα της Ενδοδοντολογίας και της Οδ. Χειρουργικής οι φοιτητές του πτυχίου μπορούν να κλείνουν ραντεβού 2 φορές την εβδομάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που κλείνουν ραντεβού θα πρέπει να εργάζονται αποκλειστικά  και μόνο με τον/την βοηθό που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία της ΚΣΑΑ. Τυχόν ακυρώσεις μπορούν να γίνονται μέχρι τις 21.00μμ της προηγούμενης ημέρας, μετά από σχετική ενημέρωση, μέσω αποστολής email στην κα Κ. Λαδοπούλου.

Αλλαγές στα αρχικά Σχέδια Θεραπείας και αλλαγές που προκύπτουν στη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας (πχ ανάγκη ε.θ./εμφράξεων, λήξη θεραπειών, ολοκλήρωση περιστατικού) θα πρέπει να δηλώνονται άμεσα στο φύλλο συμβαμάτων, μέσω αποστολής email στην Επ. Καθηγήτρια κα Μ. Κοκοτή.

 

Οι φοιτητές που πρόκειται να εργαστούν ως θεράποντες ή ως βοηθοί μπορούν να προσέρχονται στην κλινική, σύμφωνα με την σχετική νέα ΚΥΑ 4406/24.8.2021 για τα Α.Ε.Ι., μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 και την  ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Οι ασθενείς μπορούν να προσέρχονται στην κλινική με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19  (αρνητικό rapid test 48 ωρών ή αρνητικό μοριακό test 72 ωρών) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίων 6 μηνών, προσκομίζοντας κατά την είσοδό τους στο Τμήμα εκτυπωμένη βεβαίωση ή φωτογραφία βεβαίωσης ή sms, από το σύστημα παρακολούθησης του ΕΟΔΥ ή από τον φορέα στον οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος για SARSCoV– 2, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ και τις οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων του Τμήματος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Οδοντιατρικής συνεδρίασε εκτάκτως, λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης επιδημιολογικής εικόνας, την Παρασκευή 07.01.2022 και ομόφωνα προτείνει:

•    Ισχυρή σύσταση προς όλους, η είσοδος στους χώρους του Τμήματος  να γίνει μετά από τη διενέργεια rapid test.

•    Χρήση μάσκας υψηλής προστασίας FFP2 στους χώρους του Τμήματος.

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Kakushadze

86827/36920/87187

Αλεξάκη

88075/90087

Ανθούλης

85507/89231/85054

Αποστολάκη

90489/90851

Βασιλειάδη

90501

Βενέτης

89488

Γεροκώστα

90957

Γεωργάκης

88240/82731

Γεωργόπουλος

83430

Γιαννακοπούλου

90514

Γκαραβέλα

89659/90262/90440

Γκουτζιούλης

87938/83430

Δημητριάδη Μ

80813/33832/90470

Επισκόπου

82858

Ζαψαλής

86891/58819

Θεοτόκογλου

80398

Ιακωβίδης

83430

Καλύμνιου

45384/90943

Καραγιάννης

87459

Κεδρά

88721

Κετέογλου

90063

Κονόμη

90239

Κοτσάνος

90261

Κουκώνης

89413

Κούλεντρου

87667

Κουτσουτή

90183

Λαμπαρδάκη

90239

Μανδάλη

90360

Μαραγκού Δ

79346/80832

Μεσαρίτου

86906/78863/90588

Μητακίδου

90213/90725

Μολλά

61462/90213

Μπαγιαζίδου

89413/90485

Μπαμπασίδης

90303/90063/87251

Μπιτζένη – Νίγδελη

90116/90365

Μπουραζάνης

89509

Νάσιος

35047

Νάτσιου

86613/89385

Νέντσε

40341/3836/33188/90948/90960

Νεοφύτου

89068/87088/862

Ντίνας

90063/25040

Ντόμπρου

87251

Παναγιώτου

86710

Πανούσης

45173/90646

Παπαδόπουλος

88460/90243

Σιαμπίρη

89772

Σταμάτης

89643/32584/90077/78674

Σταύρου

79308/88240

Στραβοδήμος

77848/89554

Συμεωνίδου

85969

Τάσιου

89659/90262/90116

Τζιτζιμπουρούνη

81809/87770

Τραγουστή

80670/82858/90659/90557

Τσαμπλής

89367/87520

Τσέλιου

80418/89522

Τσούμαρης

89571

Φρίξου

19081/19081

Χαραλαμπίδου

85488/86772/90554

Χαραλάμπους

89704

Χατζάκης

85574/89630/90624/35548

Χατζηβασιλειάδου

68654/90261

Χατζηκοσμάς

59452/89881

Χρίστογλου

33832/68252

Ψαρά

88240

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αδαμίδη

86722/3836/89619

Ανθούλης

90124/66196/90755/85507/84451/91040/85054

Βασιλειάδη

90501/87030

Βενέτης

87166/88075

Βλάχος

35047

Γεροκώστα

34372/90957

Γεωργάκης

88877

Γεωργόπουλος

87013/90301/89572/58043/90173

Γιαννακοπούλου

87379

Γκαραβέλα

66023/86418/86416/90262

Γκέλιου

82203

Γκόβαρης

80486

Γκουτζιούλης

90240/83430

Γογγάκης

89488/89608/90065/30709/90659

Δαμολής

86688/84689/82731

Δελλής

89881/90773/90757

Δημητριάδη Μ

69200/33832/66188

Δημητριάδη Ι

43595/74395

Επισκόπου

90150/53296

Ζαψαλής

84181/58819/90090

Θεοδωρίδης

83430/85777/88817/90173

Θεοτόκογλου

90221/80398/86722/90221

Ιακωβίδης

86743/88870/86736

Ιωακειμίδου

87459 / 88421/90231/90199/55596/90199

Καραλή

89623/89624

Κατμέρου

77442/86706/61462/87876

Κεδρά

88721/87073/86281/89713

Κετέογλου

21553

Κοτσάνος

84871/90117

Κούλεντρου

87667

Κουτσουτή

88647/84276/89821/17963/90183

Λαμπαρδάκη

89705

Μανδάλη

86501/89302/83084/88684

Μαραγκού Δ  

85312/83420/2076/45384

Μεσαρίτου

86906/89839/44030

Μητακίδου

86273/89279/90213/87065/90725

Μολλά

90276/90279/90280/87065

Μουστάκας

87939/83734/90588

Μπαμπασίδης

88575/87814/77251/88558/87814/90303

Μπαντή

86721/90116/90365

Μπίλλης

89413/87906

Μπότση

87251/78863

Μπουραζάνης

83420/89509

Νάσιος

48964/83639

Νάτσιου

86613/87736/89385/81231

Νεοφύτου

86316/88326/87088/37647/862/89488/76844/89812

Νικολαίδου

80813

Νέντσε

33188/27966/40341/88414/90948/90960

Ντίνας

88045/89620

Ντόμπρου

64575

Παναγιώτου

86710/76719

Πανούσης

45173/57781/90646/85574

Παπαδόπουλος

86498/90243/88460/90585/90878

Παπανικολάου

77639/90911

Πετσάλη

57389/87626/87625

Πιλάτης

89480/89571/77523

Σαραντόπουλος

90905/88699

Σιαμπίρη

84501/89772

Σκλήκα

90485/90535

Σουγιουλτζή

90105/80600

Σουργκούνη

33832

Σταμάτης

32584/89643

Σταύρου

79308/84660

Στραβοδήμος

77848

Συμεωνίδου

85969/56107/90909

Τάσιου

89659/90262/90319/86418

Τζιτζιμπουρούνη

89557/87770/69492/12717

Τραγουστή

80670/62264/90659/90557/63183

Τσαμπλής

80387

Τσέλιου

80418/89522/56703/84629

Τσινικόρη Σ

29047/58652

Τσούμαρης

89571

Φλωροπούλου

88465/46395/88432/86313/80832

Φρίξου

77544/85648

Χαραλαμπίδου

88808/85558/85488/90484

Χαραλάμπους

49440/89704

Χατζάκης

84041/85574/89630/89735/89630

Χατζηβασιλειάδου

88685/85952/68654/85574

Χατζηκοσμάς

89376/86187/85488/59452/89881/91025/91026

Χρίστογλου

85941/90097

Ψαρά

90483/89704

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ                      (ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ)

90080

Βλάχος

Νάσιος

88495

Γκαραβέλα

Τάσιου

52328

Δημητριάδη Μ

Χατζηβασιλειάδου

90165

Θεοτόκογλου

Τραγουστή

89756

Καλύμνιου

Επισκόπου

47416

Λαμπαρδάκη

 

49713

Μανδάλη

Λάζαρη

88532

Μαραγκού Δ

Μολλά

78200

Νεοφύτου

Ιακωβίδης

89327

Πολυχρονίδης

Συμεωνίδου

87091

Σκλήκα

Μπαγιαζίδου

87437

Τσακνής

 

90151

Τσέλιου

 

87830

Φρίξου

Ανθούλης

88640

Χατζηκοσμάς

Γεωργάκης

90341

Αντωνιάδου

Αρβανίτη

90411

Κωστάκης

Μιχαλόπουλος

90661

Στογιάννη

Φροξυλιά

90482

Μανάκου

Κωνσταντινίδου

90558

Γεωργούλη

Δήμου

90704

Μπαικούσης

Ναλμπαντίδης

90477

Νατσιούλα

Ντάγκα

90318

Παναγκασίδου

Παπαδόπουλος

90609

Πασχαλίδου

Σηφάκη

61137

Πρασσά

Ταταρίδου

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ        (ΑΚΙΝΗΤΗ + ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ)

Αδαμίδη

 

87303

Αθανασόπουλος

 

44685

Ανασοντζής

 

88630

Ανθούλης

 

90131

Αποστολάκη

Αλεξάκη

87030

Αποστολάκη

 

87030

Αρβανίτης

 

88162

Βασιλειάδη

 

13031

Βασιλειάδη

Βενέτης

90207

Βενέτης

 

63241

Βλαχοδημητροπούλου

 

86722

Βλάχος

Νάσιος

35047

Βολικάκης

 

48964

Γεροκώστα

Γκόβαρης

88353

Γιαννακοπούλου

 

87706

Δαβουδάνης

Τσινικόρη Σ   

18140

Δαμολής

 

82731

Δελλής

 

90325

Δημητριάδη Μ

 

86033

Δημοσθένους

 

86668

Δημοσθένους

 

83430

Επισκόπου

 

90252

Ζαψαλής

 

84181

Θεοδωρίδης

 

83430

Θεοτόκογλου

 

90265

Ιωακειμίδου/Κονόμη 

Καρασαβόγλου

87487

Kakushadze

Χριστοδούλου

87187

Καλογερής

 Γεωργάκης

87960

Καλύμνιου

 

45384

Καραγιάννης

 

89347

Καραλή

 

87119

Κατμέρου

Ιακωβίδης

61462

Κεδρά

 

89421

Κετέογλου

 

21553

Κοτσάνος

 

90117

Κουκώνης

 

89817

Κούλεντρου

 

85513

Κουτσουτή

 

17963

Λαμπαρδάκη

 

90325

Λελιοπούλου

Μπίλλης

81898

Λιάτος

 

85507

Λιοδάκης

 

89380

Λυσάνδρου

 

89488

Μανδάλη

 

83084

Μαραγκού Δ

Κεδρά

79346

Μεσαρίτου

 

86906

Μολλά

Μητακίδου

87065

Μπαγιαζίδου

 

90486

Μπακολέας

 

68252

Μπαμπασίδης

 

87251

Μπιτζένη – Νίγδελη

 

90116

Μπότση

 

78863

Μπουραζάνης

 

89509

Νάτσιου

 

81231

Νέντσε

 

3836

Νεοφύτου

 

87088

Νικολαίδου

Πιλάτης

87459

Ντίνας

 

90297

Ντόμπρου

 

90062

Παναγιώτου

 

86710

Πανούσης

 

89559

Παπαδόπουλος

 

90243

Πασσιάς

 

87067

Πετσάλη

 

90489

Πολυχρονίδης

 

77639

Ράφτη

 

10659

Ράφτη

 

90191

Σαραντόπουλος

 

86858

Σιαμπίρη

 

88363

Σκλήκα

 

90535

Σουργκούνη

 

88474

Σουργκούνη

 

90468

Σταμάτης

 

89643

Σταύρου

 

79308

Συμεωνίδου

Μουστάκας

85969

Τάσιου

 

91020

Τζιτζιμπουρούνη

 

72140

Τσαμπλής

 

89471

Τσέλιου

 

80418

Τραγουστή

 

90557

Τσουμάνη

 

76125

Φρίξου

 

89704

Χαραλαμπίδου

Χατζηκοσμάς

85488

Χαραλάμπους

 

90483

Χατζάκης

Στραβοδήμος

89630

Χατζηβασιλειάδου

 

43545

Χρίστογλου

Γκόβαρης

87556

Χριστοδούλου

 

87067

Ψαρά

Γεωργόπουλος

88240