Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για τους φοιτητές της ΚΣΑΑ (1)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΣΤΗΝ ΚΣΑΑ

 

Οι παρακάτω φοιτητές που έχουν κλινική προτεραιότητα άσκησης στην ΚΣΑΑ μπορούν να κλείνουν ραντεβού 1 φορά την εβδομάδα. 

Στα γνωστικά αντικείμενα της Ενδοδοντολογίας και της Οδ. Χειρουργικής οι φοιτητές του πτυχίου μπορούν να κλείνουν ραντεβού 2 φορές την εβδομάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που κλείνουν ραντεβού θα πρέπει να εργάζονται αποκλειστικά  και μόνο με τον/την βοηθό που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία της ΚΣΑΑ. Τυχόν ακυρώσεις μπορούν να γίνονται μέχρι τις 21.00μμ της προηγούμενης ημέρας, μετά από σχετική ενημέρωση, μέσω αποστολής e-mail στην κα Κ. Λαδοπούλου. 

Αλλαγές στα αρχικά Σχέδια Θεραπείας και αλλαγές που προκύπτουν στη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας (πχ ανάγκη ε.θ./εμφράξεων, λήξη θεραπειών, ολοκλήρωση περιστατικού) θα πρέπει να δηλώνονται άμεσα στο φύλλο συμβαμάτων, μέσω αποστολής e-mail στην Επ. Καθηγήτρια κα Μ. Κοκοτή.

 

Οι φοιτητές που πρόκειται να εργαστούν ως θεράποντες ή ως βοηθοί μπορούν να προσέρχονται στην κλινική, σύμφωνα με την σχετική νέα ΚΥΑ 4406/24.8.2021 για τα Α.Ε.Ι., μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 και την  ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Οι ασθενείς μπορούν να προσέρχονται στην κλινική με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19  (αρνητικό rapid test 48 ωρών ή αρνητικό μοριακό test 72 ωρών) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίων 6 μηνών, προσκομίζοντας κατά την είσοδό τους στο Τμήμα εκτυπωμένη βεβαίωση ή φωτογραφία βεβαίωσης ή sms, από το σύστημα παρακολούθησης του ΕΟΔΥ ή από τον φορέα στον οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος για SARS – CoV– 2, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ και τις οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων του Τμήματος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Οδοντιατρικής συνεδρίασε εκτάκτως, λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης επιδημιολογικής εικόνας, την Παρασκευή 07.01.2022 και ομόφωνα προτείνει:

•    Ισχυρή σύσταση προς όλους, η είσοδος στους χώρους του Τμήματος  να γίνει μετά από τη διενέργεια rapid test.

•    Χρήση μάσκας υψηλής προστασίας FFP2 στους χώρους του Τμήματος.

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Kakushadze

86827/36920/87187

Αλεξάκη 

88075/90087

Ανθούλης 

85507/89231/85054

Αποστολάκη 

90489/90851

Βασιλειάδη 

90501

Βενέτης 

89488

Γεωργάκης

88240/82731

Γκουτζιούλης

87938/83430

Επισκόπου 

82858

Θεοτόκογλου 

80398

Ιακωβίδης

83430

Καλύμνιου 

45384/90943

Καραγιάννης 

87459

Κεδρά 

88721/89421

Κετέογλου 

90063

Κονόμη 

90239

Κουκώνης 

89413

Κούλεντρου

87667

Κουτσουτή 

90183

Μανδάλη 

90360

Μαραγκού Δ

79346/80832

Μεσαρίτου 

86906/78863/90588

Μητακίδου 

90213

Μολλά 

61462/90213

Μπαγιαζίδου 

89413/90485

Μπαμπασίδης 

90303/90063/87251

Μπιτζένη – Νίγδελη 

90116/90365

Μπουραζάνης

89509

Νάσιος

35047

Νάτσιου 

86613/89385

Νέντσε

40341/3836/33188/90948/90960

Παναγιώτου

86710

Πανούσης

45173/90646/91039

Σιαμπίρη 

89772

Σουγιουλτζή 

91030

Σταμάτης 

89643/32584/90077/78674

Σταύρου 

79308/88240

Συμεωνίδου 

85969

Τάσιου

89659/90262/90116

Τραγουστή

80670/82858/90659/90557

Τσαμπλής 

89367/87520

Τσέλιου 

80418/89522

Τσούμαρης

89571

Φρίξου 

19081/19081

Χαραλαμπίδου 

86772/90554

Χαραλάμπους 

89704

Χατζάκης

85574/89630/90624/35548

Χατζηβασιλειάδου 

68654/90261

Χατζηκοσμάς 

59452/89881

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Ανθούλης 

90124/66196/90755/85507/84451/91040/85054

Βασιλειάδη 

90501/87030

Βενέτης

87166/88075

Βλάχος

35047

Γεροκώστα 

34372/90957

Γεωργάκης 

88877

Γεωργόπουλος 

87013/90301/89572/58043/90173

Γιαννακοπούλου 

87379

Γκέλιου 

82203

Γκόβαρης

80486

Γκουτζιούλης 

90240/83430

Δαμολής 

86688/84689/82731

Δελλής

89881/90773/90757

Δημητριάδη Μ 

69200/33832/66188

Επισκόπου 

90150/53296/85346/90989

Θεοτόκογλου 

90221/80398/86722/90221

Ιακωβίδης 

86743/88870/86736

Καραλή 

89623/89624

Κατμέρου 

77442/86706/61462/87876

Κεδρά 

88721/87073/86281/89713

Κοτσάνος 

84871/90117

Κούλεντρου 

87667

Κουτσουτή 

88647/84276/89821/17963/90183

Μανδάλη 

86501/89302/83084/88684

Μαραγκού Δ   

85312/83420/2076/45384

Μεσαρίτου 

86906/89839/44030

Μητακίδου 

86273/89279/90213/90881

Μολλά 

90276/90279/90280/87065

Μουστάκας 

87939/83734/90588

Μπαμπασίδης 

88575/87814/77251/88558/87814/90303

Μπαντή 

86721/90116/90365

Μπίλλης 

89413/87906

Μπουραζάνης

83420/89509

Νάσιος

48964/83639

Νάτσιου 

86613/87736/89385/81231

Νεοφύτου

86316/88326/87088/37647/862/89488/76844/89812

Νέντσε

33188/27966/40341/88414/90948/90960

Ντόμπρου 

64575

Παναγιώτου 

86710/76719

Πανούσης

45173/57781/90646/85574/91039

Παπαδόπουλος 

86498/90243/88460/90585/90878

Παπανικολάου 

77639/90911

Πετσάλη 

57389/87626/87625

Πιλάτης

89480/89571/77523

Σαραντόπουλος

90905/88699

Σιαμπίρη 

84501/89772/72545

Σκλήκα 

90485/90535/90485

Σουργκούνη 

33832/90698

Σταμάτης 

32584/89643

Σταύρου 

79308/84660

Στραβοδήμος

77848

Συμεωνίδου 

85969/56107/90909

Τάσιου 

89659/90262/90319/86418

Τραγουστή

80670/62264/90659/90557/63183

Τσαμπλής 

80387

Τσέλιου 

80418/89522/56703/84629

Τσινικόρη Σ

29047/58652

Φλωροπούλου 

88465/46395/88432/86313/80832

Φρίξου

77544/80813

Χαραλαμπίδου 

88808/85558/85488/90554

Χαραλάμπους

49440/89704

Χατζηβασιλειάδου 

88685/85952/68654/85574

Χατζηκοσμάς

89376/86187/85488/59452/89881/91025/91026

Χρίστογλου 

85941/90097

Ψαρά 

90483/89704

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ                      (ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ)

90080

Βλάχος 

Νάσιος

88495

Γκαραβέλα

Τάσιου 

52328

Δημητριάδη Μ

Χατζηβασιλειάδου 

90165

Θεοτόκογλου 

Τραγουστή 

89756

Καλύμνιου

Επισκόπου

47416

Λαμπαρδάκη 

 

89873

Μακελλαράκη 

Τσιμήτρη

49713

Μανδάλη 

Λάζαρη 

88532

Μαραγκού Δ

Μολλά 

78200

Νεοφύτου 

Ιακωβίδης

89327

Πολυχρονίδης 

Συμεωνίδου

87091

Σκλήκα

Μπαγιαζίδου

87437

Τσακνής

 

90151

Τσέλιου 

 

87830

Φρίξου

Ανθούλης 

88640

Χατζηκοσμάς 

Γεωργάκης 

90341

Αντωνιάδου 

Αρβανίτη 

90411

Κωστάκης 

Μιχαλόπουλος 

90661

Στογιάννη 

Φροξυλιά 

90482

Μανάκου 

Κωνσταντινίδου

90558

Γεωργούλη 

Δήμου 

90704

Μπαικούσης 

Ναλμπαντίδης

90477

Νατσιούλα 

Ντάγκα

90609

Πασχαλίδου 

Σηφάκη 

61137

Πρασσά 

Ταταρίδου

91055

Καραμάνη 

Κολιοπούλου 

91100

Μολδοβάνη 

Μπαλούκα 

90774

Παναγιωτίδου 

Παπά 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ        (ΑΚΙΝΗΤΗ + ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ)

Αδαμίδη 

 

87303

Αθανασόπουλος 

 

44685

Ανασοντζής

 

88630

Ανθούλης

 

90131

Αποστολάκη 

Αλεξάκη 

87030

Αρβανίτης 

 

88162

Βασιλειάδη 

Βενέτης

90207

Βενέτης 

 

63241

Βλαχοδημητροπούλου

 

86722

Βλάχος 

Νάσιος 

35047

Βολικάκης

 

48964

Γεροκώστα

Γκόβαρης 

88353

Γιαννακοπούλου 

 

87706

Δαβουδάνης 

Τσινικόρη Σ    

18140

Δαμολής

 

82731

Δελλής 

 

90325

Δημητριάδη Μ

 

86033

Δημοσθένους 

 

86668

Δημοσθένους 

 

83430

Επισκόπου 

 

90252

Ζαψαλής 

 

84181

Θεοδωρίδης 

 

83430

Θεοτόκογλου 

 

90265

Ιωακειμίδου/Κονόμη  

Καρασαβόγλου

87487

Kakushadze

Χριστοδούλου 

87187

Καλογερής 

 Γεωργάκης 

87960

Καλύμνιου

 

45384

Καραγιάννης 

 

89347

Καραλή 

 

87119

Κατμέρου

Ιακωβίδης 

61462

Κατμέρου 

 

2652

Κεδρά 

 

89421

Κετέογλου 

 

21553

Κοτσάνος 

 

90117

Κουκώνης

 

89817

Κούλεντρου 

 

85513

Λαμπαρδάκη 

 

90325

Λελιοπούλου 

Μπίλλης

81898

Λιάτος 

 

85507

Μανδάλη 

 

83084

Μαραγκού Δ

Κεδρά 

79346

Μολλά 

Μητακίδου 

87065

Μπαγιαζίδου 

 

90486

Μπακολέας 

 

68252

Μπαμπασίδης

 

87251

Μπιτζένη – Νίγδελη

 

90116

Μπότση 

 

78863

Μπουραζάνης

 

89509

Νάτσιου 

 

81231

Νέντσε

 

3836

Νεοφύτου

 

87088

Νικολαίδου 

Πιλάτης 

87459

Ντίνας 

 

90297

Ντόμπρου

 

90062

Παναγιώτου

 

86710

Πανούσης

 

89559

Παπαδόπουλος 

 

90243

Πασσιάς 

 

87067

Πετσάλη 

 

90489

Πολυχρονίδης 

 

77639

Ράφτη 

 

10659

Ράφτη 

 

90191

Σαραντόπουλος 

 

86858

Σιαμπίρη 

 

88363

Σκλήκα 

 

90535

Σουγιουλτζή 

 

90793

Σουργκούνη 

 

88474

Σουργκούνη 

 

90468

Σταμάτης 

 

89643

Σταύρου 

 

79308

Συμεωνίδου

Μουστάκας

85969

Τάσιου 

 

90594

Τζιτζιμπουρούνη 

 

72140

Τσαμπλής 

 

89471

Τσέλιου 

 

80418

Τραγουστή 

 

90557

Τσουμάνη 

 

76125

Φρίξου

 

89704

Χαραλαμπίδου 

Χατζηκοσμάς

85488

Χαραλάμπους

 

90483

Χατζάκης 

Στραβοδήμος

89630

Χατζηβασιλειάδου 

 

43545

Χρίστογλου 

Γκόβαρης

87556

Χριστοδούλου 

 

87067

Ψαρά

Γεωργόπουλος

88240