Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΣΑΑ (1)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΣΤΗΝ ΚΣΑΑ

 

Οι παρακάτω φοιτητές που έχουν κλινική προτεραιότητα άσκησης στην ΚΣΑΑ μπορούν να κλείνουν ραντεβού 1 φορά την εβδομάδα. 

Στα γνωστικά αντικείμενα της Περιοδοντολογίας και της Οδ. Χειρουργικής οι φοιτητές του πτυχίου μπορούν να κλείνουν ραντεβού 2 φορές την εβδομάδα, ενώ στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας 3 φορές την εβδομάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που κλείνουν ραντεβού θα πρέπει να εργάζονται αποκλειστικά  και μόνο με τον/την βοηθό που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία της ΚΣΑΑ. Τυχόν ακυρώσεις μπορούν να γίνονται μέχρι τις 21.00μμ της προηγούμενης ημέρας, μετά από σχετική ενημέρωση, μέσω αποστολής e-mail στην κα Κ. Λαδοπούλου. 

Αλλαγές στα αρχικά Σχέδια Θεραπείας και αλλαγές που προκύπτουν στη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας (πχ ανάγκη ε.θ./εμφράξεων, λήξη θεραπειών, ολοκλήρωση περιστατικού) θα πρέπει να δηλώνονται άμεσα στο φύλλο συμβαμάτων, μέσω αποστολής e-mail στην Επ. Καθηγήτρια κα Μ. Κοκοτή.

 

Οι φοιτητές που πρόκειται να εργαστούν ως θεράποντες ή ως βοηθοί μπορούν να προσέρχονται στην κλινική, σύμφωνα με την σχετική νέα ΚΥΑ 4406/24.8.2021 για τα Α.Ε.Ι., μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 και την  ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Οι ασθενείς μπορούν να προσέρχονται στην κλινική με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19  (αρνητικό rapid test 48 ωρών ή αρνητικό μοριακό test 72 ωρών) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίων 6 μηνών, προσκομίζοντας κατά την είσοδό τους στο Τμήμα εκτυπωμένη βεβαίωση ή φωτογραφία βεβαίωσης ή sms, από το σύστημα παρακολούθησης του ΕΟΔΥ ή από τον φορέα στον οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος για SARS – CoV– 2, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ και τις οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων του Τμήματος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Οδοντιατρικής συνεδρίασε εκτάκτως, λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης επιδημιολογικής εικόνας, την Παρασκευή 07.01.2022 και ομόφωνα προτείνει:

•    Ισχυρή σύσταση προς όλους, η είσοδος στους χώρους του Τμήματος  να γίνει μετά από τη διενέργεια rapid test.

•    Χρήση μάσκας υψηλής προστασίας FFP2 στους χώρους του Τμήματος.

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Kakushadze

86827/36920/87187

Αλεξάκη 

88075/90087/50138

Ανθούλης 

85507/89231/85054

Αποστολάκη 

90489/90851

Βασιλειάδη 

90501/87030

Βενέτης 

89488

Γεωργάκης

88240/82731/91132

Γκουτζιούλης

87938/83430

Δημοσθένους

86668

Επισκόπου 

82858/91113

Θεοτόκογλου 

80398/90252

Ιακωβίδης

83430/91168

Καραγιάννης 

87459

Κετέογλου 

91140/21553

Κονόμη 

90239

Κουκώνης 

89413

Κούλεντρου

87667

Κουτσουτή 

90183

Μανδάλη 

90360

Μητακίδου 

90213/91212/88352

Μολλά 

61462/90213

Μπαμπασίδης 

87251

Μπιτζένη – Νίγδελη 

90116/90365

Μπουραζάνης

89509

Νάσιος

35047/27909

Νάτσιου 

86613/89385

Νέντσε

40341/3836/33188/90948/90960

Παναγιώτου

86710

Πετσάλη 

90202

Σουγιουλτζή 

45384/90793

Σουργκούνη 

68252/88353/86554

Σταύρου 

79308/88240/88148

Συμεωνίδου 

90116/80670

Τραγουστή

80670/82858/90659/90557

Τσαμπλής 

89367/87520

Τσέλιου 

80418/89522

Τσούμαρης

89571

Φρίξου 

19081/19081/91342

Χαραλαμπίδου 

86772/90554

Χαραλάμπους 

89704/13585

Χατζηκοσμάς 

59452/89881/20223

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Ανθούλης 

90124/66196/90755/85507/84451/91040/85054/89467

Βασιλειάδη 

90501/87030/88075/90319/86554

Βενέτης

88075

Βλάχος

35047/27909

Γεροκώστα 

34372/90957

Γεωργάκης 

88877

Γκέλιου 

82203

Γκόβαρης

80486

Γκουτζιούλης 

90240/83430

Δαμολής 

86688/84689/82731

Δελλής

89881/90773/91098

Δημητριάδη Μ 

69200/33832/66188

Δημοσθένους 

89619

Επισκόπου 

90150/53296/85346/90989/88414/82858

Θεοτόκογλου 

90221/80398/86722/90221/13585/82858/91243/88768/90252

Ιακωβίδης 

86743/88870/86736/91168/87876/61462

Καραγιάννης

80348

Καραλή 

89623/89624

Κεδρά 

88721/87073/86281/89713/90729

Κοτσάνος 

84871/90117

Κούλεντρου 

87667

Κουτσουτή 

88647/84276/89821/17963/90183

Μακελλαράκη

88372/82628/30709

Μανδάλη 

86501/89302/83084/88684

Μαραγκού Δ   

85312/83420/2076/45384

Μητακίδου 

86273/89279/90213/90881/89789/77442

Μολλά 

90276/90279/90280/87065

Μουστάκας 

87939/83734/90588/44030/91169/64284

Μπαγιαζίδου

90486

Μπαμπασίδης 

89924/90297/76311

Μπαντή 

86721/90116/90365

Μπίλλης 

89413/87906

Μπουραζάνης

83420/89509

Νάσιος

48964/83639

Νάτσιου 

86613/87736/89385/81231

Νέντσε

33188/27966/40341/88414/90948/90960

Ντόμπρου 

64575

Παναγιώτου 

86710/76719

Πανούσης

45173/57781/90646/85574/91039

Παπανικολάου 

77639/90911/20237

Πετσάλη 

57389/87626/87625/85436/90202

Σαραντόπουλος

90905/88699/89250

Σιαμπίρη 

84501/89772/72545/90585

Σκλήκα 

90485/90535/90485

Σουγιουλτζή 

90489/90793/91408

Σουργκούνη 

33832/90698/86554

Σταμάτης 

32584/89643

Σταύρου 

79308/84660

Στραβοδήμος

77848

Συμεωνίδου 

90909/88040/80670/66567

Τραγουστή

80670/62264/90659/90557/63183

Τσαμπλής 

80387

Τσέλιου 

80418/89522/56703/84629

Τσινικόρη Σ

29047/58652

Φλωροπούλου 

88465/46395/88432/86313/80832/45384

Φρίξου

77544/80813/91342

Χαραλαμπίδου 

88808/85558/85488/90554

Χαραλάμπους

89704/29047/88751

Χατζηβασιλειάδου 

88685/85952/68654/85574

Χατζηκοσμάς

89376/86187/85488/59452/89881/90844

Ψαρά 

29047/91074/87662/88751/91135

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ                      (ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ)

90080

Βλάχος 

Νάσιος

52328

Δημητριάδη Μ

Χατζηβασιλειάδου 

90165

Θεοτόκογλου 

Τραγουστή 

89756

Καλύμνιου

Επισκόπου

47416

Λαμπαρδάκη 

 

89873

Μακελλαράκη 

Τσιμήτρη

49713

Μανδάλη 

Λάζαρη 

88532

Μαραγκού Δ

Μολλά 

89327

Πολυχρονίδης 

Συμεωνίδου

87091

Σκλήκα

Μπαγιαζίδου

87437

Τσακνής

 

90151

Τσέλιου 

 

88640

Χατζηκοσμάς 

Γεωργάκης 

90341

Αντωνιάδου 

Αρβανίτη 

90411

Κωστάκης 

Μιχαλόπουλος 

90661

Στογιάννη 

Φροξυλιά 

90482

Μανάκου 

Κωνσταντινίδου

90558

Γεωργούλη 

Δήμου 

90704

Μπαικούσης 

Ναλμπαντίδης

90477

Νατσιούλα 

Ντάγκα

89698

Πασχαλίδου 

Νεοφύτου

61137

Πρασσά 

Ταταρίδου

91055

Καραμάνη 

Κολιοπούλου 

91100

Μολδοβάνη 

Μπαλούκα 

90318

Παπαδόπουλος 

Παναγκασίδου 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ                   (ΑΚΙΝΗΤΗ + ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ)

Αδαμίδη 

 

87303

Αθανασόπουλος 

 

84173

Ανασοντζής

 

88630

Ανθούλης

 

90131

Αποστολάκη 

Αλεξάκη 

87030

Αρβανίτης 

 

88162

Βασιλειάδη 

 

80398

Βενέτης 

 

90173

Βλαχοδημητροπούλου

 

86722

Βλάχος 

Νάσιος 

35047

Βολικάκης

 

48964

Γεροκώστα

 

88353

Γιαννακοπούλου 

 

87706

Γκόβαρης

 

91054

Δαβουδάνης 

Τσινικόρη Σ    

18140

Δελλής 

 

90325

Δημητριάδη Μ

 

86033

Δημοσθένους 

 

91305

Επισκόπου 

 

89884

Θεοτόκογλου 

 

90265

Ιωακειμίδου/Κονόμη  

Καρασαβόγλου

87487

Kakushadze

Χριστοδούλου 

87187

Καλογερής 

 Γεωργάκης 

87960

Καλύμνιου

 

45384

Καραγιάννης 

 

89347

Καραλή 

 

87119

Κατμέρου

Ιακωβίδης 

61462

Κεδρά 

 

89421

Κετέογλου 

 

21553

Κοτσάνος 

 

90117

Κουκώνης

 

89817

Κούλεντρου 

 

85513

Λαμπαρδάκη 

 

90325

Μπίλλης

 

81898

Λιάτος 

 

85507

Μακελλαράκη 

 

90158

Μανδάλη 

 

83084

Μαραγκού Δ

Κεδρά 

79346

Μολλά 

Μητακίδου 

87065

Μουστάκας 

 

44030

Μπαγιαζίδου 

 

90486

Μπακολέας 

 

68252

Μπαμπασίδης

 

87251

Μπιτζένη – Νίγδελη

 

90116

Μπότση 

 

78863

Μπουραζάνης

 

89509

Νάτσιου 

 

81231

Νέντσε

 

3836

Νικολαίδου 

Πιλάτης 

88162

Ντίνας 

 

90297

Ντόμπρου

 

90062

Παναγιώτου

 

86710

Πανούσης

Τσαυταρίδου

89559

Παπαδόπουλος 

 

90243

Πασσιάς 

 

87067

Πετσάλη 

 

90489

Πολυχρονίδης 

 

77639

Ράφτη 

 

10659

Ράφτη 

 

90191

Σαραντόπουλος 

 

86858

Σιαμπίρη 

 

88363

Σκλήκα 

 

90951

Σουγιουλτζή 

 

90793

Σουργκούνη 

 

88474

Σουργκούνη 

 

78674

Σταμάτης 

 

89643

Σταύρου 

 

79308

Συμεωνίδου

 

90116/88040 μονο ΣΘ

Τάσιου 

 

90594

Τζιτζιμπουρούνη 

 

72140

Τσαμπλής 

 

89471

Τσέλιου 

 

80418

Τραγουστή 

 

89884

Τσουμάνη 

 

76125

Φρίξου

 

89704

Χαραλαμπίδου 

Χατζηκοσμάς

85488

Χαραλάμπους

 

90483

Χατζάκης 

Στραβοδήμος

89630

Χατζηβασιλειάδου 

 

43545

Χρίστογλου 

 

87556

Χριστοδούλου 

 

87067