Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μαθήμα ΑΚΙΝΗΤΗ Ι  10 05 04 C του Εργαστηρίου Προσθετικής, για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική φόρμα του συνδέσμου: 

https://forms.gle/8fSRbeWkwbtVgpTR9

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ : 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021