Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

1) Κοινωνική Οδοντιατρική (10 09 06C)

2) Οικολογία Στόματος (10 01 05C)

3) Ηθική- Δεοντολογία- Νομολογία στην Οδοντιατρική (10 01 04C)

4) Εισ. Οδοντ. Ηθική, Δεοντολογία και Νομολογία (01-06)

5) Υγιεινή στην Οδοντιατρική- Απόβλητα (10 03 06C)

6) Προληπτική Οδοντιατρική (10 04 05C)

7) Εφαρμοσμένη Προληπτική (10 04 02S)

8) Προληπτική Οδοντιατρική Ι (04-06)

9) Προληπτική Οδοντιατρικη ΙΙ, ΙΙΙ (07-10, 08-13)

εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018

μπορούν να στείλουν δήλωση συμμετοχής στο mail της γραμματείας, koukoutsaki@dent.auth.gr,

όπου θα γράφουν υποχρεωτικά Ονοματέπωνυμο, ΑΕΜ, Τίτλο μαθήματος και Κωδικό Μαθήματος,

στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν

 

*** ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΔΥΟ MEΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.