Οι κλινικές της Περιοδοντολογίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.