Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαγνωστικό – Εξωτερικά Ιατρεία

Διαγνωστικό – Εξωτερικά Ιατρεία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή οποιασδήποτε Οδοντιατρικής υπηρεσίας στο Τμήμα Οδοντιατρικής είναι η επικοινωνία του ασθενούς με το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, για τον προσδιορισμό της ημέρας εξέτασης (ραντεβού).

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310 999498

Ενημερωθείτε εδώ για τον Κανονισμό Διακίνησης Ασθενών (.pdf)

Ενημερωθείτε εδώ για την Τιμολογιακή Πολιτική (.pdf) που ισχύει από 1-9-2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τμήμα Οδοντιατρικής βρίσκεται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, πάνω από το γενικό περιφερικό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με είσοδο από την οδό Αγίου Δημητρίου.

Σκοπός του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι η επιστημονική εκπαίδευση και η πρακτική (κλινική) άσκηση των φοιτητών του. Όλες οι οδοντιατρικές εργασίες που γίνονται στο χώρο του Τμήματος είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών και αποβλέπουν στην άρτια ολοκλήρωσή της άρα εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών.

Το Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π) του Τμήματος είναι άρτια εκπαιδευμένο και πάντοτε ενημερωμένο σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της Οδοντιατρικής Επιστήμης. Πάγια προσπάθεια των μελών Δ.Ε.Π είναι, παράλληλα με την εκπαίδευση των φοιτητών, και η παροχή υψηλού επιπέδου θεραπευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των οδοντιατρικών ειδικοτήτων.

Τόσο για τις διαγνωστικές εξετάσεις, όσο και για την κάθε οδοντιατρική εργασία που γίνεται στο χώρο του Τμήματος Οδοντιατρικής, ζητείται από τον ασθενή η ενυπόγραφη συγκατάθεσή του, χωρίς την οποία καμία εργασία δεν πραγματοποιείται. Βέβαια, προηγείται η ενημέρωση του ασθενούς για την σκοπιμότητα και την ακολουθούμενη διαδικασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Η υποδοχή των νέων ασθενών αρχίζει με την επίσκεψή τους στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, προκειμένου να διαπιστωθούν τα προβλήματα της στοματικής τους υγείας και να καταγραφούν, τόσο η παρούσα κατάσταση, όσο και οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Αυτό γίνεται με τον λεπτομερή διαγνωστικό έλεγχο, απαιτεί όμως, για την πραγματοποίησή του, κάποιο χρόνο, καθώς και την υπομονή και την πλήρη συνεργασία του ασθενή.

Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει συνέντευξη για τη λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, στην οποία ο ασθενείς δεσμεύεται να πει την αλήθεια και να μην αποκρύψει τίποτε. Αυτό, εκτός των άλλων, είναι χρήσιμο για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς και για τα υλικά και φάρμακα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Επίσης, ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος, των δοντιών και των γύρω ιστών, ενώ ενδέχεται να ζητηθούν και περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Στην περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Ε.Π ή ο θεράπων φοιτητής έλθει εξ ατυχήματος σε άμεση επαφή με το αίμα ή το σάλιο σας, υποχρεούστε να υποβληθείτε σε ΔΩΡΕΑΝ αιματολογικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι μεταδοτικού νοσήματος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Ο σχεδιασμός της παρεχόμενης οδοντιατρικής θεραπείας προσαρμόζεται στις εξειδικευμένες ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς και καταρτίζεται από τα μέλη του Δ.Ε.Π. Η παρεχόμενη θεραπεία όμως, στο σύνολό της, διενεργείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Τμήματος Οδοντιατρικής, πάντα κάτω από την επίβλεψη των μελών Δ.Ε.Π.

Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει όσες από τις εργασίες έχει ανάγκη για να ολοκληρώσει την κλινική του άσκηση. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν στην πραγματοποίηση της θεραπείας σας να εμπλέκονται περισσότεροι από ένας φοιτητές.

Καθώς το κάθε σημείο της θεραπευτικής διαδικασίας αξιολογείται λεπτομερώς από τα μέλη του Δ.Ε.Π, ενδέχεται για την ολοκλήρωση της θεραπείας σας να χρειαστούν αρκετοί μήνες. Παρακαλούμε να κατανοήσετε την ανάγκη ενός τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος, το οποίο είναι απαραίτητο τόσο για την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών, όσο και για την εφαρμογή του καλύτερου για τις ανάγκες σας σχεδίου θεραπείας, και να δεσμευτείτε ότι θα τηρείτε με συνέπεια το πρόγραμμα της θεραπείας σας.

Η πραγματοποίηση της θεραπείας σας γίνεται με ραντεβού με τον θεράποντα φοιτητή κατόπιν συνεννοήσεως. Εάν κάποια φορά δεν μπορείτε να τηρήσετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον θεράποντα φοιτητή το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίας (ραντεβού). Ασυνέπεια του ασθενή στην τήρηση του προγράμματος θεραπείας τον αποκλείει από τη συνέχισή της.

Το παράβολο του κόστους της θεραπείας σας, για το οποίο θα ενημερωθείτε, περιλαμβάνει τα έξοδα των νοσηλίων και των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν.. Υπογράφοντας την ενήμερη συγκατάθεση αναλαμβάνετε τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται της θεραπείας σας.

Τέλος, θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ του Τμήματος Οδοντιατρικής γίνεται μόνο η εξέταση και η καταγραφή των οδοντιατρικών σας προβλημάτων, με αντίστοιχη ενημέρωσή σας.