• Ελληνικά
  • English

Departments

Aim The main aim of the Department is: (a)   The training of the undergraduate students of the 7th, 8th, 9th και 10th semester of the Dental Studies in the field of Orthodontics (b)   The training of the postgraduate students of the Postgraduate Program in Orthodontics Undergraduate Studies (a) Theoretical courses in the field of Orthodontics which aim to provide knowledge regarding the evaluation of normal or deranged relationships…


Department of Prosthodontics The Department of Prosthodontics was established in 2017, with Ministerial Decision no. 25209/2017 (GG 692 7-3-2017, issue B), following the merging of the following Departments: (a) Department of Fixed Prosthesis and Implant Prosthodontics [established in 1971 by Royal Decree no. 413/1971 (GG 126/24-6-1971 issue A) under the name Department of Fixed Dental Prosthesis, and renamed Department of Fixed Prosthesis and Implant Prosthodontics in 1997 by Ministerial Decision…


The department of Paediatric Dentistry runs an undergraduate and a postgraduate education program. In the undergraduate program of Paediatric Dentistry, students acquire knowledge regarding the examination, diagnosis, treatment planning, applying individualized prevention programs, and executing restorative dental treatment by 4-hand quadrant dentistry in children and adolescents. The students should also be capable of identifying normal growth and development as well as the characteristics of medically compromised and special needs patients.…


The Department of Preventive dentistry, Periodontology and Implant Biology,is part of the  Section of Orthodontics and Periodontology.Main focus of the Department is the training of undergraduate students in Preventive dentistry, Periodontology and Implant Biology and provides fundamental knowledge of diagnosis,prevention and treatment of periodontal diseases ,prevention of caries and of periodontal and peri-implant tissues.


Το Εργαστήριο ανήκει στον Τομέα Στοματικής - Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής και Ακτινολογίας (πρώην Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος). Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η διδασκαλία με ταυτόχρονη πρακτική και κλινική άσκηση των φοιτητών στα αντικείμενα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, της Τοπικής Αναισθησίας στην Οδοντιατρική, της Ακτινολογία Στόματος και της πρόληψης και αντιμετώπισης Επειγουσών Συστηματικών Καταστάσεων στο Οδοντιατρείο, συμπεριλαμβανομένης και της  Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.


Oral Medicine and Oral Pathology  is the discipline of dentistry concerned with the oral health care of medically complex patients--including the diagnosis and management of medical conditions that affect the oral and maxillofacial region. Furthermore Oral Medicine and Oral Pathology  represents the dental specialty that not only identifies and manages diseases affecting the oral and maxillofacial regions but in the same time, investigates the causes, processes and effects of these…


Το εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ανήκει στον Τομέα Παθολογίας-Χειρουργικής Στόματος. Στο εργαστήριο ανήκει και η Πανεπιστημιακή κλινική της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου». Το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των χειρουργικών νοσημάτων της στοματικής κοιλότητας, της γναθοπροσωπικής περιοχής και του τραχήλου, όπως παθήσεις του βλεννογόνου του στόματος, των οστών των γνάθων, των χειλέων, των σιελογόνων αδένων, της κροταφογναθικής άρθρωσης, του γναθοπροσωπικού τραύματος, των οδοντογενών παθήσεων…


Department of Endodontology, Dental School, AUTH The Department of Endodontology was established in 1959 as Department of Dental Pathology and Therapeutics. It was renamed as Department of Endodontology in 1997. Teaching: Biology of Dental Tissues, Preclinical and Clinical Endodontics, Microbiology of Dental and Periapical Tissues, Dental Trauma. Lecturers with contract: Digka Anna Mazinis Emmanuel    


The Department of Basic Dental Sciences was established in 2006 and it is located at the Mandalidion Center for Dental Research which is situated adjacent to the main building of the School of Dentistry. Main objective To offer theoretical and practical courses at undergraduate and postgraduate level in Dental Biomaterials