Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Εσωτερικός Κανονισμός                                    Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

στην «Οδοντιατρική»

Περιεχόμενα

 1. Γενικά στοιχεία
 2. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οδοντιατρικής
 3. Διάρθρωση μεταπτυχιακών σπουδών
 4. Οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Χρονική διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών
 6. Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών
 7. Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής
 8. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών
 9. Οργάνωση σπουδών – Πιστωτικές Μονάδες      
 10. Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών
 11. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών
 12. Υποχρεώσεις Μελών ΔΕΠ
 13. Οικονομική λειτουργία
 14. Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίζει να οργανώνει και να λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Οδοντιατρική» σύμφωνα με τις διατάξεις της  ιδρυτικής του απόφασης και του Ν.3685/2008 όπως ισχύουν.

Στο παρόν Π.Μ.Σ. εντάσσεται το Π.Μ.Σ. Ορθοδοντικής, το οποίο λειτουργεί από το 1994 (ΦΕΚ 331/ΤΒ’/04-05-1994, ΦΕΚ749/ΤΒ’/27-08-1996, ΦΕΚ1777/31-12-2001).

Για οποιοδήποτε θέμα, που αφορά το Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής, το οποίο δεν καλύπτεται από τον παρόντα Eσωτερικό Kανονισμό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 3685/2008 και του Kανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής είναι η κατάρτιση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα ή/και νέα γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της Οδοντιατρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου Οδοντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας και στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

 

3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Π.Μ.Σ. έχει ένδεκα (11) κατευθύνσεις Προγραμμάτων Ειδίκευσης. Το Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής χορηγεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους φοιτητές που επιτυχώς ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. Ορθοδοντική
 2. Περιοδοντολογία
 3. Παιδοδοντιατρική
 4. Ενδοδοντολογία
 5. Οδοντική Χειρουργική-Συντηρητικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις
 6. Προσθετική
 7. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος                                                                                   
 8. Στοματολογία
 9. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
 10. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
 11. Βασικές Επιστήμες Στόματος

 

Η κατεύθυνση 1 αφορά την αναγνωρισμένη οδοντιατρική ειδικότητα της Ορθοδοντικής. Απονεμόμενος τίτλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική (Master of Science in Orthodontics). Έπειτα από την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική, ο οδοντίατρος βάσει των κειμένων διατάξεων του άρθρου 2 του Π.Δ. 235/88  θα μπορεί να υποβληθεί σε εξετάσεις στην αρμόδια για τούτο Εξεταστική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να αποκτήσει τον τίτλο της Οδοντιατρικής Ειδικότητας της Ορθοδοντικής.

 

Οι κατευθύνσεις 2-10 αφορούν στις κλινικές ειδικεύσεις της Οδοντιατρικής και έχουν ως κύριο σκοπό την απόκτηση βασικών βιολογικών επιστημονικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων.H κατεύθυνση 11  αφορά στις βασικές επιστήμες στόματος και στα επιστημονικά πεδία που ανήκουν στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Οδοντιατρικής και έχει ως κύριο σκοπό την πρωτογενή επιστημονική ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και τη σε βάθος μελέτη του αντίστοιχου πεδίου. Το αντικείμενο της κατεύθυνσης αυτής είναι το ακόλουθο:

– Βασικές Επιστήμες Στόματος.

 

Απονεμόμενος τίτλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οδοντιατρική/όνομα κατεύθυνσης (Master of Science in Dentistry/…).

 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής με την κανονική της σύνθεση έχει την ευθύνη για τη χάραξη της συνολικής πολιτικής της Σχολής για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και για το σχεδιασμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών ως προέκτασης των Προπτυχιακών Σπουδών.

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής έχει την ευθύνη της εξειδίκευσης της πολιτικής της Σχολής για κατάρτιση και εισήγηση πρότασης για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές σε επίπεδο Σχολής. Επίσης, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. και το άρθρο 2 του Ν.3685/2008.

3. Αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του Π.Μ.Σ. είναι η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.. Η Σ.Ε. απαρτίζεται από ένδεκα (11) μέλη, (ένδεκα μέλη Δ.Ε.Π., κάθε ένα από τα οποία συμμετέχει στο Π.Μ.Σ. και αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις ένδεκα κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ.). Κάθε μέλος της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. που παρέχεται από το συγκεκριμένο Εργαστήριο ή Τομέα. Τα μέλη της Σ.Ε. εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με τριετή θητεία μετά από ανοιχτή πρόσκληση με ευθύνη της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. Την κύρια ευθύνη για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. έχει η Γ.Σ.Ε.Σ., στην οποία αναφέρεται η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

4. Στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., προεδρεύει και συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα και ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής εισηγείται τόσο στη Σ.Ε., όσο και απ’ ευθείας στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία και την ποιοτική βελτίωση του Π.Μ.Σ.. Ο Διευθυντής εκλέγεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με διετή θητεία και ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.δ του Ν. 3685/2008.

 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται για όλες τις κατευθύνσεις σε 6 εξάμηνα, εκτός από την κατεύθυνση της Ορθοδοντικής που ορίζεται σε 7 εξάμηνα και τις κατευθύνσεις: (α) Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική και (β) Βασικές Επιστήμες Στόματος που ορίζονται σε 4 εξάμηνα. Η ολοκλήρωση όμως της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης εξαρτάται τόσο από τη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων, όσο και από τη συγγραφή και έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων ορίων ο Μ.Φ. διαγράφεται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να παρατείνει για ορισμένο χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερου των 2 εξαμήνων) την παραμονή του Μ.Φ. στο πρόγραμμα, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

 

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών  ανά κατεύθυνση, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθορίζεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου υπεύθυνου κατεύθυνσης στη Σ.Ε. και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. Το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται σε όλες τις κατευθύνσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50) ανά ακαδημαϊκό έτος, εκ των οποίων οι δέκα (10) αφορούν υποψηφίους υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων γίνεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και παραμένει ανοικτή μέχρι τέλος Απριλίου. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς τη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στις οποίες αναφέρουν την κατεύθυνση και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις το ανώτερο σε δύο (2) κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από:

 1. Αντίγραφο πτυχίου.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής(κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: α. από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή β. από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, ή γ. από την εγγραφή του στο ΤΣΑΥ.

 1. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας, το αργότερο κατά την έναρξη κλινικής άσκησης στην κατεύθυνση.  
 2. Συστατικές επιστολές

 

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων σε δύο (2) κατευθύνσεις κατατίθενται δύο ξεχωριστοί φάκελοι υποψηφιότητας για κάθε κατεύθυνση.

 

Ειδικότερα για την κατεύθυνση της Ορθοδοντικής ορίζονται τα εξής:

i. απαιτείται ύπαρξη διετούς τουλάχιστον οδοντιατρικής κλινικής εμπειρίας που προσμετράται μόνο έπειτα από την απόκτηση του πτυχίου της Οδοντιατρικής.

ii. ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε έξι (6) άτομα ανά τριετία σπουδών. Τέσσερα (4) από τα άτομα αυτά θα είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ε.Ε. και δύο (2) από τα άτομα αυτά θα είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ε.Ε. Σε περίπτωση που οι θέσεις που προορίζονται για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ε.Ε. παραμένουν κενές, αυτές πληρούνται από τους επιλαχόντες υποψηφίους υπηκόους χωρών της Ε.Ε.

 

 

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί:

1)Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με αναγνώριση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή της ημεδαπής. 

2)Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πτυχιούχοι άλλων Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με αναγνώριση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή της ημεδαπής, μόνο για το αντικείμενο της κατεύθυνσης υπ. Αριθμ. 11. Πιο συγκεκριμένα, πτυχιούχοι τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείου και Ιατρικής για την κατεύθυνση των Βασικών Επιστημών Στόματος (αριθμ 11).

3)Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Οι υπότροφοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

4)Kατόπιν σχετικής συμφωνίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, είναι δυνατή η επιλογή υποψηφίου προερχόμενου από αυτές επιπλέον του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.

 

 

8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η επιλογή των υποψηφίων για την παρακολούθηση του  προγράμματος για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

α. Το γενικό βαθμό πτυχίου (σε ποσοστό 25 %).

β. Τη βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση επιλογής του Π.Μ.Σ. (σε ποσοστό 15 %).

γ. Την προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (σε ποσοστό 15 %).

δ. Την επιστημονική επάρκεια του υποψηφίου από διεξαγωγή εξετάσεων στο αντικείμενο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης (σε ποσοστό 10 %). Η διενέργεια εξετάσεων είναι υποχρεωτική για τις κατευθύνσεις 1)Στοματολογίας, 2) Προσθετικής, 3)Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και Ακτινολογίας Στόματος και 4)Περιοδοντολογίας.

ε. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου (σε ποσοστό 15%)

 • Την εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου
 • την κατάταξη στο ανώτερο 10% της σειράς αποφοίτησης
 • την πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.

στ. Την εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του σε τετραμελή επιτροπή της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στην οποία θα συμμετέχουν ο Δ/ντής του Π.Μ.Σ., ο Συντονιστής της κατεύθυνσης και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας κατεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου του Δ/ντή του Εργαστηρίου (σε ποσοστό 20 %).

 

Η επιλογή των υποψηφίων για την παρακολούθηση του  προγράμματος για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Ορθοδοντικής γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 

α. Το γενικό βαθμό πτυχίου (σε ποσοστό 15 %).

β. Τη βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση επιλογής του Π.Μ.Σ. (σε ποσοστό 10 %).

γ. Την ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών σπουδών ή τίτλων (σε ποσοστό 25%).

δ. Την προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (σε ποσοστό 15 %).

ε. Την επιστημονική επάρκεια του υποψηφίου από διεξαγωγή εξετάσεων στο αντικείμενο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης (σε ποσοστό 10 %).

στ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου (σε ποσοστό 5%)

 • Την εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου
 • την κατάταξη στο ανώτερο 10% της σειράς αποφοίτησης
 • την πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.

ζ. Την εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του σε τετραμελή επιτροπή της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στην οποία θα συμμετέχουν ο Δ/ντής του Π.Μ.Σ., ο Συντονιστής της κατεύθυνσης και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας κατεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου του Δ/ντή του Εργαστηρίου (σε ποσοστό 20 %).

 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

 

Δηλώσεις/εγγραφές: Γίνονται μία εβδομάδα πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

 

9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (Π.Μ./ECTS) που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό  κανονισμό, ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία ανήκει. Τα διετή προγράμματα των Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών και της Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους 120 Π.Μ., ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα 180 Π.Μ. Πρόσθετα, για την ολοκλήρωση των 120/180 Π.Μ. του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συγγραφή και επιτυχής αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.        

Το πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής  περιλαμβάνει τα παρακάτω:

                                                                                                                  α. Παρακολούθηση γενικών μαθημάτων στα 2 πρώτα εξάμηνα του προγράμματος (στα 4 εξάμηνα για την κατεύθυνση της Ορθοδοντικής). Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό 20 πιστωτικών μονάδων από τα γενικά μαθήματα.

β. Παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό 30 πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο από την παρακολούθηση των γενικών και ειδικών μαθημάτων.                                                    γ. Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, της οποίας η έναρξη εκπόνησης πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μετά την επιτυχή περάτωση των γενικών και ειδικών μαθημάτων των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται υπό την καθοδήγηση μέλους Δ.Ε.Π. της Σχολής, το οποίο ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών και τα ονόματα των επιβλεπόντων κατατίθενται με ευθύνη των Συντονιστών των κατευθύνσεων στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η έγκριση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας γίνεται το αργότερο μέχρι την αρχή του Ε΄ εξαμήνου για τις κατευθύνσεις τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας και μέχρι την αρχή του Γ΄εξαμήνου για τις κατευθύνσεις 2ετούς διάρκειας με απόφαση της  Γ.Σ.Ε.Σ. μετά τη σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Γενικά Μαθήματα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τα υποχρεωτικά όλα τα γενικά μαθήματα του πρώτου εξαμήνου. Με δήλωση τους στο συντονιστή κατεύθυνσης επιλέγουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο δεύτερο εξάμηνο. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση 20 πιστωτικών μονάδων  από τα γενικά μαθήματα.

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου                                                                                           

1. Βιοστατιστική  (4 Π.Μ.)

2. Ερευνητική μεθοδολογία – Επιστημονική επικοινωνία (2 Π.Μ.)

3. Βιολογία στόματος Ι (4 Π.Μ.)

 

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου

1. Βιολογία στόματος ΙΙ (4 Π.Μ.)

2. Βιουλικά (4 Π.Μ.)

3. Βιοστατιστική ΙΙ (2 Π.Μ.)

4. Επικοινωνιακές πρακτικές σε κλινικό-ερευνητικό-επαγγελματικό επίπεδο (2 Π.Μ.)

Ειδικά Μαθήματα*. Τα ειδικά μαθήματα των επί μέρους κατευθύνσεων με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

 

 

1. Ορθοδοντική                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = >150           ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =>207

 

 

 

 

 

 

 


1ο εξάμηνο

Ορθοδοντική Ι                                                 (24 Π.Μ.)

Εισαγωγή στη σύγχρονη Ορθοδοντική

Εισαγωγή στην αιτιολογία συγκλεισιακών προβλημάτων

Αιτιολογία προβλημάτων (λειτoυργικές διαταραχές)

Ανάπτυξη κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος

Διάπλαση οδοντοφυΐας & οδοντικών τόξων

Ορθοδοντική μετακίνηση

Λειτουργική ανάλυση

Ανάλυση και αξιολόγηση εκμαγείων

Ανάλυση Bolton

Συγκλεισιόγραμμα

Διαγνωστικό set-up

Ορθοδοντικά υλικά

Κινητά μηχανήματα

Λειτουργικά μηχανήματα

Ακίνητα μηχανήματα

Ακίνητες διευρυντικές συσκευές

Βασικές αρχές οδοντιατρικής φωτογραφίας

Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής

Αξιολόγηση φωτογραφιών

Ανάλυση ακτινογραφίας άκρας χειρός

Λήψη κεφαλομετρικών και πανοραμικών ακτινογραφιών

Αξιολόγηση πανοραμικών ακτινογραφιών

Αρχές πλάγιας κεφαλομετρίας

Πλάγιες κεφαλομετρικές αναλύσεις

Αξιολόγηση – συζήτηση πλάγιων κεφαλομετρικών ακτινογραφιών

Οπισθοπρόσθια κεφαλομετρική ακτινογραφία

Εμβιομηχανική στην Ορθοδοντική

Προληπτική Ορθοδοντική

Λήψη ιστορικού – Κλινική εξέταση

Λίστα Προβλημάτων- Σχεδιασμός θεραπείας

Αρχές αποστείρωσης – απολύμανσης

Τεχνικές συγκόλλησης δακτυλίων – αγκυλίων

Εργαστηριακή άσκηση

Κλινική άσκηση

Γενικά Μαθήματα κορμού Π.Μ.Σ.                         (10 Π.Μ.)

 

 

2ο εξάμηνο

Ορθοδοντική ΙΙ                                                (22 Π.Μ.)

Διαφορική διάγνωση συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ

Εξωστοματικά μηχανήματα

Λειτουργικές συσκευές

Προβλήματα χώρου

Τεχνική αυτόδετων αγκυλίων

Τύποι και προβλήματα στήριξης

Μεταλλουργία – Υλικά

Συζήτηση βιβλιογραφίας

Παρουσίαση περιστατικών

Εργαστηριακή άσκηση

Κλινική άσκηση

Γενικά Μαθήματα κορμού Π.Μ.Σ.                         (10 Π.Μ.)

 

 

3ο εξάμηνο

Ορθοδοντική ΙΙΙ                                               (24 Π.Μ.)

Τρισδιάστατες απεικονιστικές τεχνικές

Ασυμμετρίες προσώπου

Ιστικές αντιδράσεις σε ορθοδοντικές δυνάμεις

Κεφαλομετρική αλληλεπίθεση

Κεφαλομετρική ανάλυση McNamara

Κεφαλομετρική ανάλυση Ricketts

Κεφαλομετρική αξιολόγιση θεραπευτικών αποτελεσμάτων

Κρανιοπροσωπική αύξηση και διάπλαση

Ορθοδοντικά βιοϋλικά

Προβλήματα εγκάρσιας διάστασης

Παρουσίαση περιστατικών

Εργαστηριακή άσκηση

Κλινική άσκηση

 

4ο εξάμηνο

Ορθοδοντική ΙV                                               (24 Π.Μ.)

Δομική κεφαλομετρική ανάλυση

Ερευνητικές εφαρμογές στην κεφαλομετρία

Κεφαλομετρική ανάλυση Bjork

Κεφαλομετρική ανάλυση Coben

Κεφαλομετρική ανάλυση Downs

Κεφαλομετρική ανάλυση Hasund

Κεφαλομετρική ανάλυση Sasouni

Κεφαλομετρική ανάλυση Steiner & αξιολόγηση Witts

Κεφαλομετρική ανάλυση Tweed

Ορθογναθική χειρουργική

Ορθοδοντικά βιοϋλικά

Ορθοδοντική ενηλίκων

Ορθοδοντική και κροταφογναθικές διαταραχές

Τεχνική Begg

Τεχνική Burstone

Τεχνική Ricketts

Τεχνική Standard Edgewise

Τεχνική Tweed

Τεχνική ευθέως σύρματος (Straight Wire)

Παρουσίαση περιστατικών

Εργαστηριακή άσκηση

Κλινική άσκηση

 

 

 

5ο εξάμηνο

Ορθοδοντική V                                                (28 Π.Μ.)

Αναπνοή και διάπλαση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος

Αποφρακτική άπνοια ύπνου

Αρχές ηλεκτρομυογραφίας

Διαφορική διάγνωση και θεραπεία συγκλεισιακών προβλημάτων κατακόρυφης διάστασης

Εξισορρόπηση σύγκλεισης

Κλινική ανάλυση σύγκλεισης – Θεωρητικό σεμινάριο

Λήψη προσωπικού τόξου & ανάρτηση σε αρθρωτήρα

Μηχανική – Ορθοδοντικά βιοϋλικά

Νάρθηκες σύγκλεισης

Ορθοδοντική θεραπεία σε περιστατικά με βιολογικούς περιορισμούς

Προ-προσθετική ορθοδοντική θεραπεία

Πρωτόκολλα συνεργασίας Προσθετικής και Ορθοδοντικής

Συνδυασμένη ορθοδοντική – περιοδοντική θεραπεία

Παρουσίαση περιστατικών

Εργαστηριακή άσκηση

Κλινική άσκηση

Διπλωματική εργασία                                                 (2 Π.Μ.)

 

6ο εξάμηνο

Ορθοδοντική VI                                                         (28 Π.Μ.)

SVTO με χρήση H/Y

SVTO με χρήση templates

Ανάγκη, επιζήτηση και οργάνωση ορθοδοντικών υπηρεσιών

Διαφορική διάγνωση και θεραπεία συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙΙ

Μηχανική – Ορθοδοντικά βιοϋλικά

Οργάνωση ορθοδοντικού ιατρείου

Ορθοδοντική – χειρουργική αντιμετώπιση κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών

Ορθοδοντική θεραπεία σε μη συνεργάσιμους ασθενείς

Ορθοδοντική – χειρουργική αντιμετώπιση εγκλείστων δοντιών

Συγκράτηση αποτελέσματος ορθοδοντικής θεραπείας

Υποτροπή μετά από ορθοδοντική θεραπεία

Χρήση των μαγνητών στην Ορθοδοντική

Χρήση των μίνι-εμφυτευμάτων στην Ορθοδοντική

Παρουσίαση περιστατικών

Εργαστηριακή άσκηση

Κλινική άσκηση

Διπλωματική εργασία                                                 (2 Π.Μ.)

 

 

7ο εξάμηνο

Ορθοδοντική VII                                                       (21 Π.Μ.)

Παρουσίαση περιστατικών

Κλινική άσκηση

Διπλωματική εργασία                                                 (9 Π.Μ.)

 

 

2. Περιοδοντολογία                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =   121            ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =180

 

 

 

 

 

 

 

 


1ο εξάμηνο

i. Υποχρεωτικά ειδικά μαθήματα

1) Βιολογία Περιοδοντικών Ιστών  (1 ΠΜ)

2) Εισαγωγή στην Κλινική Περιοδοντολογία (1 ΠΜ)

3) Σύγχρονες Μέθοδοι Διάγνωσης Περιοδοντικών Νόσων (1 ΠΜ)

4) Μη Χειρουργική Περιοδοντική Θεραπεία (2 ΠΜ)

5) Εισαγωγικά Στοιχεία Βιολογίας Εμφυτευμάτων (1 ΠΜ)

6) Βασικές Αρχές Εγχειρητικής (1 ΠΜ)

7) Λειτουργική Χειρουργική Ανατομία Περιοδοντίου (1 ΠΜ)

 

ii. Έρευνα

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, ερευνητικό πρωτόκολλο (4 ΠΜ)

 

iii. Κλινική άσκηση & σεμινάρια

Κλινική προετοιμασία, υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων θεραπευτικού σχεδιασμού και χειρουργικής θεραπείας (8 ΠΜ)

 

iv. Γενικά μαθήματα κορμού

Γενικά μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οδοντιατρικής (10 ΠΜ)

 

2ο εξάμηνο

i. Υποχρεωτικά ειδικά μαθήματα

1) Βασική Ιστοπαθολογία Περιοδοντίου (1 ΠΜ)

2) Επιδημιολογία Περιοδοντικών Νόσων (1 ΠΜ)

3) Μικροβιολογία Οδοντικού Βιοϋμένα (1 ΠΜ)

4) Βασική Χειρουργική Περιοδοντική Θεραπεία (1 ΠΜ)

5) Σχέδιο Θεραπείας και Χειρουργική Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων (1 ΠΜ)

6) Υποστηρικτική Περιοδοντική Θεραπεία (1 ΠΜ)

7) Περιοπροσθετική Ι (2 ΠΜ)

 

ii. Έρευνα

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, ερευνητικό πρωτόκολλο (4 ΠΜ)

 

iii. Κλινική άσκηση & σεμινάρια

Κλινική άσκηση, υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων θεραπευτικού σχεδιασμού και χειρουργικής θεραπείας (8 ΠΜ)

 

iv. Γενικά μαθήματα κορμού

Γενικά μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οδοντιατρικής (10 ΠΜ)

 

3ο εξάμηνο

i. Υποχρεωτικά ειδικά μαθήματα επιλογής

1) Παθογένεια Περιοδοντικών Νόσων (1 ΠΜ)

2) Στοματικές Εκδηλώσεις Συστηματικών/Δερματοβλεννογόνιων Νοσημάτων (1 ΠΜ)

3) Περιοδοντικοί ασθενείς με ιατρικά προβλήματα (1 ΠΜ)

4) Αναγεννητικές Χειρουργικές Τεχνικές (2 ΠΜ)

5) Ιδιαίτερες Συνθήκες Τοποθέτησης Εμφυτευμάτων (1 ΠΜ)

6) Κλινική Φυσιολογία Σύγκλεισης (2 ΠΜ)

7) Περιοπροσθετική ΙΙ (2 ΠΜ)

 

ii. Έρευνα

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, ερευνητικό πρωτόκολλο (10 ΠΜ)

 

iii. Κλινική άσκηση & σεμινάρια

Κλινική άσκηση, προετοιμασία και παρουσίαση σεμιναρίων θεραπευτικού σχεδιασμού και χειρουργικής θεραπείας (10 ΠΜ)

 

4ο εξάμηνο

i. Υποχρεωτικά ειδικά μαθήματα επιλογής

1) Αντιμικροβιακή Θεραπεία Νόσων του Περιοδοντίου (1 ΠΜ)

2) Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μεσορριζικών Βλαβών (1 ΠΜ)

3) Πλαστική Χειρουργική Περιοδοντίου (1 ΠΜ)

4) Σύνθετη Χειρουργική Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων (1 ΠΜ)

5) Τραύμα Σύγκλεισης και Παθολογία Διαταραχών ΚΓΔ (1 ΠΜ)

6) Περιοδοντολογία και Στοματολογία (1 ΠΜ)

7) Περιοδοντολογία και Ορθοδοντική (1 ΠΜ)

 

ii. Έρευνα

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, ερευνητικό πρωτόκολλο (10 ΠΜ)

 

iii. Κλινική άσκηση & σεμινάρια

Κλινική άσκηση, προετοιμασία και παρουσίαση σεμιναρίων θεραπευτικού σχεδιασμού και χειρουργικής θεραπείας (13 ΠΜ)

 

 

5ο εξάμηνο

i. Υποχρεωτικά ειδικά μαθήματα επιλογής

1) Εκτίμηση Παραγόντων Κινδύνου και Πρόγνωση Περιοδοντικών Νόσων (3ΠΜ)

2) Υποστηρικτική Περιοδοντική Θεραπεία Εμφυτευμάτων (1 ΠΜ)

3) Θεραπευτική Αντιμετώπιση Διαταραχών ΚΓΔ (1 ΠΜ)

 

ii. Έρευνα

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, ερευνητικό πρωτόκολλο (5 ΠΜ)

Διπλωματική εργασία (10 ΠΜ)

 

iii. Κλινική άσκηση & σεμινάρια

Κλινική άσκηση περιοδοντολογίας & εμφυτευματολογίας, προετοιμασία και παρουσίαση σεμιναρίων θεραπευτικού σχεδιασμού και χειρουργικής θεραπείας, συμμετοχή στην προπτυχιακή άσκηση (10 ΠΜ)

 

6ο εξάμηνο

i. Υποχρεωτικά ειδικά μαθήματα επιλογής

1) Βασικά Στοιχεία Προσθετικής Εμφυτευμάτων (1ΠΜ)

2) Παθοφυσιολογία Εμφυτευμάτων (1 ΠΜ)

3) Σχέδιο Θεραπείας και Αξιολόγηση Σύνθετων Περιστατικών (2 ΠΜ)

 

ii. Έρευνα

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, ερευνητικό πρωτόκολλο (3 ΠΜ)

Συγγραφή Διπλωματικής εργασίας (15 ΠΜ)

 

iii. Κλινική άσκηση & σεμινάρια

Κλινική άσκηση, προετοιμασία και παρουσίαση κλινικών περιστατικών και συμμετοχή στην προπτυχιακή άσκηση (8 ΠΜ)

 

 

 

 

3. Παιδοδοντιατρική                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =  90             ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 180

 

 

 

 

 

 

 


1ο εξάμηνο 

 

 

Ι. Σεμινάρια      

 

1.Άγχος – φόβος –φοβία – πόνος.  Επίδραση στη συμπεριφορά –

 

Διαμόρφωση συνεργάσιμης συμπεριφοράς            

3 Π.Μ.

2.Αύξηση & ανάπτυξη κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος / σώματος

2 Π.Μ.

3.Οδοντική τερηδόνα νεογιλών δοντιών

2 Π.Μ.

4.Αποκαταστατική οδοντιατρική στα παιδιά Ι. Υλικά, πρωτόκολλα χρήσης

2 Π.Μ.

ΙΙ.Έρευνα

 

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση          / Ερευνητικά πρωτόκολα

2 Π.Μ.

ΙΙΙ.Κλινική άσκηση

 

Εργαστηρική / κλινική άσκηση    

9 Π.Μ.

IV.Γενικά μαθήματα κορμού

10 Π.Μ.

 

 

2ο εξάμηνο 

 

 

Ι. Σεμινάρια      

 

1.Διάγνωση – Σχέδιο θεραπείας – Τοπική αναισθησία – Ενσυνείδητη (ήπια) καταστολή – Γενική αναισθησία / ΚαρΠΑ

 

3 Π.Μ.

2.Πρόληψη – θεραπεία οδοντικής / περιοδοντικής νόσου.

1Π.Μ.

3.Οδοντικό τραύμα

2 Π.Μ.

4.Αποκαταστατική οδοντιατρική στα παιδιά ΙΙ

2 Π.Μ.

ΙΙ.Έρευνα

 

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση         

2 Π.Μ.

Ερευνητικό πρωτόκολλο / Παρουσίαση σε Συνέδριο

1 Π.Μ.

ΙΙΙ.Κλινική άσκηση

 

1.Κλινική άσκηση          

8Π.Μ.

2.Εμπειρία προπτυχιακής κλινικής επίβλεψης

1 Π.Μ.

IV.Γενικά μαθήματα κορμού

10 Π.Μ.

 

3ο εξάμηνο 

 

 

Ι. Σεμινάρια      

 

1.Διευθέτηση χώρου και σύγκλεισης στη νεογιλή & μικτή οδοντοφυΐα

2 Π.Μ.

2.Ενδοδοντία νεογιλών – Το επείγον περιστατικό  

2 Π.Μ.

3.Φροντίδα νοσοκομειακού ασθενούς –

4.Παθολογία μαλακών μορίων / Χειρουργική στόματος στα παιδιά

 

2 Π.Μ.

5.Οδοντικές ανωμαλίες – Αποκαταστατική οδοντιατρική στα παιδιά ΙΙΙ.

2 Π.Μ.

ΙΙ. Έρευνα

 

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση         

1 Π.Μ.

Προετοιμασία συστηματικής ανασκόπησης 

1 Π.Μ.

ΙΙΙ.Κλινική άσκηση

 

1.Κλινική άσκηση          

17 Π.Μ.

2.Εμπειρία προπτυχιακής κλινικής επίβλεψης

2 Π.Μ.

3.Νοσοκομειακή οδοντιατρική     

1 Π.Μ.

 

4ο εξάμηνο 

 

 

Ι. Σεμινάρια      

 

1.Οργάνωση παιδοδοντιατρείου / Σύνδεση με κοινωνία

1 Π.Μ.

2.Ασθενείς με διαταραχές / αναπηρίες      

2 Π.Μ.

3.Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες – Σύνδρομα / Συνεργασία ειδικοτήτων

1 Π.Μ.

4.Στοιχεία παιδιατρικής / Αναισθησιολογίας

1 Π.Μ.

ΙΙ.Έρευνα

 

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση         

1 Π.Μ.

1.Προετοιμασία για τη διπλωματική εργασία

1 Π.Μ.

2.Συγγραφή συστηματικής ανασκόπησης / παρουσίαση σε Συνέδριο

2 Π.Μ.

ΙΙΙ.Κλινική άσκηση

 

1.Κλινική άσκηση          

17 Π.Μ.

2.Εμπειρία προπτυχιακής κλινικής επίβλεψης

2 Π.Μ.

3.Νοσοκομειακή οδοντιατρική     

1Π.Μ.

4.Κλινικές Παιδιατρικής – Αναισθησιολογίας

1 Π.Μ.

 

5ο εξάμηνο 

 

 

Ι. Διδακτική      

 

1.Διδακτική εμπειρία στο ΠΠΣ

1 Π.Μ.

2.Παρουσίαση περιστατικών

1 Π.Μ.

ΙΙ.Έρευνα

 

1.Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση       

1 Π.Μ.

2.Διπλωματική εργασία   

8 Π.Μ.

3.Προετοιμασία / παρουσίαση σε Ελληνικό/Διεθνές Συνέδριο          

2 Π.Μ.

ΙΙΙ.Κλινική άσκηση

 

1.Κλινική άσκηση          

13 Π.Μ.

2.Εμπειρία προπτυχιακής κλινικής επίβλεψης

2 Π.Μ.

3.Νοσοκομειακή οδοντιατρική     

2 Π.Μ.

 

6ο εξάμηνο 

 

 

Ι. Διδακτική      

 

1.Διδακτική εμπειρία στο ΠΠΣ

1 Π.Μ.

2.Παρουσίαση περιστατικών

1 Π.Μ.

ΙΙ.Έρευνα

 

1.Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση       

1 Π.Μ.

2.Συγγραφή / Υπεράσπιση Διπλωματικής εργασίας

10 Π.Μ.

3.Προετοιμασία / παρουσίαση σε Ελληνικό/Διεθνές Συνέδριο          

2 Π.Μ.

ΙΙΙ.Κλινική άσκηση

 

1.Κλινική άσκηση          

11 Π.Μ.

2.Εμπειρία προπτυχιακής κλινικής επίβλεψης

2 Π.Μ.

3.Νοσοκομειακή οδοντιατρική     

2 Π.Μ.

 

 

4. Ενδοδοντολογία                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 90              ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 180

 

 

 

 

 

 

1ο εξάμηνο                     

1. Η ενδοδοντική θεραπεία: Τεχνικές προπαρασκευής  και έμφραξης των ριζικών σωλήνων (2  ΠΜ).

2. Βιολογία πολφού: Aντιδράσεις στην τερηδονική προσβολή των δοντιών και στις ιατρογενείς επιδράσεις-Αντιμετώπιση (2  ΠΜ).

3. Βιολογία περιακρορριζικών ιστών: Παθογένεση των περιακρορριζικών παθήσεων,

μικροβιολογία και ανοσοβιολογία των ριζικών σωλήνων (2  ΠΜ).

4. Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντολογία: Πρόγνωση της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας και επιλογή περιπτώσεων στην κλινική ενδοδοντία (2  ΠΜ).

5.  Εργαστηριακή άσκηση στην ενδοδοντία I (1 ΠΜ)

6. Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (1 ΠΜ)

7. Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (8 ΠΜ)

8.  Kλινική παρακολούθηση ασθενών- Διδακτική εμπειρία (2 ΠΜ)

9. Γενικά μαθήματα κορμού (10 ΠΜ)

 

2ο Εξάμηνο                           

1. Η ενδοδοντική θεραπεία:  Ιατρογενή συμβάματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία – ταξινόμηση – διάγνωση και σχέδιο αντιμετώπισης (2  ΠΜ).

2. Βιολογία πολφού: Οδοντικοί τραυματισμοί: Διάγνωση και Αντιμετώπιση – Έμμεση και άμεση κάλυψη του πολφού και πολφοτομή (2  ΠΜ).

3. Βιολογία περιακρορριζικών ιστών: Ταξινόμηση και διαφορική διάγνωση των περιακρορριζικών παθήσεων – Αποτυχία στην ενδοδοντική θεραπεία:ορισμός και αίτια  (2  ΠΜ).

4. Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντολογία: Επανάληψη της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας:Πρόγνωση και σχέδιο αντιμετώπισης – Ενδοδοντική αντιμετώπιση ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό – Διάγνωση και αντιμετώπιση του πόνου μη ενδοδοντικής αιτιολογίας (2  ΠΜ).

5. Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (1 ΠΜ)

6.  Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (9 ΠΜ)

7.  Kλινική παρακολούθηση ασθενών- Διδακτική εμπειρία  (2 ΠΜ)

8. Γενικά μαθήματα κορμού (10 ΠΜ)

 

 

 

3ο  Εξάμηνο

1. Η ενδοδοντική θεραπεία:  Μηχανικές ιδιότητες των ενδοδοντικών μικροεργαλείων – Διακλυσμοί και χήληση στην ενδοδοντική θεραπεία  (2 ΠΜ).

2. Βιολογία πολφού: Διαφορές στο σύμπλεγμα οδοντίνης-πολφού  μεταξύ των νεογιλών, νεαρών μονίμων και ώριμων μονίμων δοντιών – Φυσιολογία, διάγνωση και αντιμετώπιση του οδοντικού πόνου (  2  ΠΜ).

3. Βιολογία περιακρορριζικών ιστών: Διαγνωστική μεθοδολογία στην κλινική ενδοδοντία –

 Ακτινολογία στην κλινική ενδοδοντία (2  ΠΜ).

4. Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντολογία: Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία: Πρόγνωση, σχέδιο αντιμετώπισης, τεχνικές και υλικά  (2  ΠΜ).

5. Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (1 ΠΜ)

6.  Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (18 ΠΜ)

7.  Kλινική παρακολούθηση ασθενών- Διδακτική εμπειρία  (3 ΠΜ)

 

 

4ο εξάμηνο

1. Η ενδοδοντική θεραπεία:  Αντισηπτικά και προσωρινά εμφρακτικά υλικά μεταξύ των συνεδριών – Εμφρακτικά υλικά ριζικών σωλήνων  (2  ΠΜ).

2. Βιολογία πολφού: Παιδοδοντιατρική Ενδοδοντολογία:Αντιμετώπιση νεογιλών και νεαρών μόνιμων δοντιών. Αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντολογία  (2  ΠΜ).

3. Βιολογία περιακρορριζικών ιστών: Εσωτερική και εξωτερική απορρόφηση των δοντιών-

–Η χρήση αναλγητικών και αντιβιοτικών στην ενδοδοντική πράξη (2  ΠΜ).

4. Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντολογία: Διαγνωστικά και θεραπευτικά ενδοδοντικά προβλήματα κατά την περιοδοντική και ορθοδοντική θεραπεία – Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών  (2  ΠΜ).

5. Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (1 ΠΜ)

5.  Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (18 ΠΜ)

6.  Kλινική παρακολούθηση ασθενών- Διδακτική εμπειρία  (3 ΠΜ)

 

 

5ο  Εξάμηνο

1. Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (17 ΠΜ)

2. Kλινική παρακολούθηση ασθενών- Διδακτική εμπειρία  (2 ΠΜ)

3. Διπλωματική Εργασία στην Ενδοδοντολογία (10 ΠΜ)

4. Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (1 ΠΜ)

 

 

6ο  Εξάμηνο

1. Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (17 ΠΜ)

2. Kλινική παρακολούθηση ασθενών- Διδακτική εμπειρία  (2 ΠΜ)

3. Διπλωματική Εργασία στην Ενδοδοντολογία (10 ΠΜ)

4. Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (1 ΠΜ)

 

 

5. Οδοντική Χειρουργική- Συντηρητικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 95              ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =180

 

 

 

 

 

 

 


1ο  εξάμηνο

 1. Βιοϋλικά                                                                                       (2 ΠΜ)
 2. Βιολογία πολφού: Aντιδράσεις στην τερηδονική προσβολή των δοντιών και στις ιατρογενείς επιδράσεις – Aντιμετώπιση                                                     (3 ΠΜ)
 3. Σύγκλειση στην κλινική πράξη                                                        (4 ΠΜ)
 4. Υλικά– Τεχνικές άμεσων συντηρητικών αποκαταστάσεων – Κλινική εφαρμογή                                                                                                                             (6 ΠΜ)
 5. Εργαστηριακή άσκηση κατεύθυνσης                                                             (4 ΠΜ)
 6. Κλινική παρακολούθηση ασθενών – Διδακτική εμπειρία                                  (1 ΠΜ)
 7. Γενικά μαθήματα κορμού                                                                (10 ΠΜ)

 

2ο  εξάμηνο

 1. Υλικά– Τεχνικές άμεσων αισθητικών συντηρητικών αποκαταστάσεων – Κλινική εφαρμογή Ι                                                                                                                (6 ΠΜ)
 2. Οδοντική τερηδόνα                                                                        (3 ΠΜ)
 3. Βιολογία πολφού: Οδοντικοί τραυματισμοί: Διάγνωση και αντιμετώπιση – Έμμεση και άμεση κάλυψη πολφού και πολφοτομή.                                                                                                    (3 ΠΜ)
 4. Διάγνωση και σχέδιο θεραπείας Ι                                                     (2 ΠΜ)
 5. Κλινική άσκηση κατεύθυνσης                                                          (5 ΠΜ)
 6. Κλινική παρακολούθηση ασθενών Διδακτική εμπειρία                      (1 ΠΜ)
 7. Γενικά μαθήματα κορμού                                                                (10 ΠΜ)

3ο εξάμηνο

 1. Υλικά – Τεχνικές άμεσων αισθητικών συντηρητικών αποκαταστάσεων –  Κλινική εφαρμογή ΙΙ                                                                                           (6 ΠΜ)
 2. Βιολογία πολφού: Διαφορές στο σύμπλεγμα οδοντίνης – πολφού μεταξύ των νεογιλών, νεαρών μονίμων και ώριμων μονίμων δοντιών –             Φυσιολογία, διάγνωση και αντιμετώπιση του οδοντικού πόνου                                                                        (3 ΠΜ)
 3. Βιοσυμβατότητα υλικών συντηρητικών αποκαταστάσεων: Έλεγχος υλικών, αλληλεπιδράσεις υλικών και στοματικού περιβάλλοντος, Δοκιμές υλικών, Παρενέργειες  υλικών, Φυσιολογία και βιοχημεία στοματικού περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                               (2 ΠΜ)
 4. Διάγνωση και σχέδιο θεραπείας ΙΙ                                                   (2 ΠΜ)
 5. Κλινική άσκηση κατεύθυνσης                                                          (15 ΠΜ)
 6. Κλινική παρακολούθηση ασθενών Διδακτική εμπειρία                                  (2 ΠΜ)

4ο  εξάμηνο

 1. Υλικά – Τεχνικές έμμεσων αποκαταστάσεων – Κλινική εφαρμογή                                                                                                                                                                       (6 ΠΜ)
 2. Διάγνωση και σχέδιο θεραπείας ΙΙΙ                                                              (2 ΠΜ)
 3. Κλινική άσκηση κατεύθυνσης                                                          (20 ΠΜ)
 4. Κλινική παρακολούθηση ασθενών-διδακτική εμπειρία                                    (2 ΠΜ)

5ο εξάμηνο

 1. Διπλωματική εργασία                                                                      (15 ΠΜ)
 2. Κλινική άσκηση κατεύθυνσης                                                          (12 ΠΜ)
 3. Κλινική παρακολούθηση ασθενών Διδακτική εμπειρία                                  (2 ΠΜ)
 4. Σχέδιο θεραπείας Παρουσίαση κλινικών περιστατικών                                  (1 ΠΜ)

6ο  εξάμηνο

 1. Διπλωματική εργασία                                                                      (15 ΠΜ)
 2. Κλινική άσκηση κατεύθυνσης                                                          (12 ΠΜ)
 3. Κλινική παρακολούθηση ασθενών-διδακτική εμπειρία                                    (2 ΠΜ)
 4. Σχέδιο θεραπείας Παρουσίαση κλινικών περιστατικών                                  (1 ΠΜ)

 

 

 

 

6. Προσθετική                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =  147             ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 180

 

 

 

 

 

 

 


1ο  εξάμηνο

1          Εξέταση Ασθενούς – Διάγνωση – Σχέδιο θεραπείας  (2        Π.Μ.)

             (Παρατηρήσεις: Προαπαιτούμενο για Κλινική άσκηση)

2          Κλινική Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος- Σύγκλειση στην κλινική πράξη (2 Π.Μ.) (Παρατηρήσεις: Προαπαιτούμενο για Κλινική άσκηση)

3          Βασικές Εργαστηριακές Τεχνικές Προσθετικής (2 Π.Μ.)      

4           Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική Ι (2Π.Μ.)     

            (Παρατηρήσεις: Προαπαιτούμενο για Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική ΙΙ)

5          Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική Ι-Βιβλιογραφική ανασκόπηση (2         Π.Μ.)    

6          Ερευνητικός Σχεδιασμός και Βιβλιογραφικές Πηγές (2        Π.Μ.)    

            (Παρατηρήσεις: Προαπαιτούμενο για Διπλωματική εργασία)

7          Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία           (8 Π.Μ.)           

             (Παρατηρήσεις Προαπαιτούμενο για Κλινική άσκηση)

8          Γενικά μαθήματα κορμού (10Π.Μ.)

                       

2ο εξάμηνο

1          Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας Ι (2Π.Μ.) 

2          Περιοπροσθετική Ι          (2Π.Μ.) 

(Παρατηρήσεις: Προαπαιτούμενο για Περιοπροσθετική ΙΙ)

3          Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙ-Βιβλιογραφική ανασκόπηση           (2Π.Μ.) 

4          Κρανιογναθικές Διαταραχές         (2Π.Μ.) 

5          Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. Ι   (2Π.Μ.) 

(Παρατηρήσεις: Προαπαιτούμενο για ΟΕΕ ΙΙ)

6          Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία (10Π.Μ.)      

7          Γενικά μαθήματα κορμού (10Π.Μ.)           

                       

3ο εξάμηνο

1          Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙ            (2Π.Μ.) 

2          Αρχές Αισθητικής            (2 Π.Μ.)

3          Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙΙ-Βιβλιογραφική ανασκόπηση          (2Π.Μ.)

4          Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. ΙΙ (2Π.Μ.) 

(Παρατηρήσεις: Προαπαιτούμενο για Ο.Ε.Ε. ΙΙΙ)

5          Περιοπροσθετική ΙΙ         (2Π.Μ.) 

6          Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Παρουσίαση Βιβλιογραφικών Εργασιών (2      Π.Μ.)    

7          Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία         (17Π.Μ.)

8          Ειδικά σεμινάρια (1Π.Μ.) 

           

4ο εξάμηνο

1          Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙΙ           (2Π.Μ.)

2          Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. ΙΙΙ (2        Π.Μ.)    

3          Γηροδοντοπροσθετική I   (1Π.Μ.) 

4          Γναθοπροσωπική προσθετική(2Π.Μ.)        

5          Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική ΙΙ       (1Π.Μ.)           

6          Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙΙ-Βιβλιογραφική ανασκόπηση          (2Π.Μ.) 

7          Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία         (17Π.Μ.)          

8          Ειδικά σεμινάρια (1Π.Μ.)

9          Διπλωματική εργασία       (2Π.Μ.) 

           

5ο εξάμηνο    

1          Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙV           (2Π.Μ.)

2          Γηροδοντοπροσθετική II  (1Π.Μ.) 

3          Ειδικά Σεμινάρια (2Π.Μ.)

4          Παρουσίαση Εργασιών (Κριτικές – Ανασκοπήσεις)   (1Π.Μ.) 

5          Διπλωματική Εργασία      (4Π.Μ.) 

6          Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία         (16Π.Μ.)          

7          Μαθήματα επιλογής άλλων κατευθύνσεων (4Π.Μ.) 

           

6ο εξάμηνο

1          Διάγνωση – Σχέδιο Θεραπείας V   (2Π.Μ.) 

2          Αξιολόγηση Περιστατικών            (3Π.Μ.)

3          Ειδικά Σεμινάρια (2Π.Μ.)

4          Διπλωματική Εργασία      (4Π.Μ.) 

5          Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία         (17Π.Μ.)          

6          Μαθήματα επιλογής άλλων κατευθύνσεων (2Π.Μ.) 

           

 

 

7.Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος                          ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 85              ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 180

 

 

 

 

 

 

 

 


1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (15 Δ. Μ. και 30 Π. Μ.)

I. Θεωρία – Σεμινάρια

 1. Οδοντιατρική Αναισθησιολογία (1 Δ.Μ., 1 Π.Μ..)
 • Νευροφυσιολογία και μηχανισμός δράσης τοπικών αναισθητικών
 • Ερευνητική δραστηριότητα και πειραματικά μοντέλα in vivo και vitro για τη δράση των τοπικών αναισθητικών
 • Φαρμακοκινητική και φαρμακολογία τοπικών αναισθητικών
 • Αίτια αποτυχίας τοπικής αναισθησίας και εναλλακτικές τεχνικές
 • Ενσυνείδητη νάρκωση στην οδοντιατρική.
 • Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση των ασθενών με συστηματικά νοσήματα
 • Κατάλληλες τεχνικές ελέγχου του πόνου και του άγχους.
 • Πρώτες βοήθειες, ΚΑΡΠΑ

 

 1. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (2 Δ.Μ., 2 Π.Μ.)

 

 • Αξιολόγηση γενικής υγείας του ασθενή – βασικοί κανόνες χειρουργικής στόματος.
 • Μηχανισμός επούλωσης τραύματος – μετεξακτικού φατνίου
 • Κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση ασθενών με συστηματικά νοσήματα ή χρόνια φαρμακευτική αγωγή στη χειρουργική του στόματος.
 • Χειρουργικές τομές – κρημνοί – Συρραφές
 • Εξαγωγές δοντιών, υπολειμματικών ριζών, εξαγωγές εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών, αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με αυτά, καθώς και των πιθανών επιπλοκών που δυνατόν να προκύψουν.
 • Αντιμετώπιση οδοντοφατνιακών τραυμάτων, φλεγμονών και οδοντογενών ή άλλων λοιμώξεων της στοματικής κοιλότητας.
 • Αντιμετώπιση εγκλείστων υπεράριθμων, τομέων, προγομφίων και γομφίων, καθώς και των επιπλοκών που μπορούν να προκύψουν.
 • Αντιμετώπιση εγκλείστων κυνοδόντων (εξαγωγή ή χειρουργική αποκάλυψη) και περιπτώσεων οδοντοφατνιακής χειρουργικής που σχετίζονται με ορθοδοντική θεραπεία
 • Ακρορριζεκτομή
 • Εκτέλεση βιοψίας στη στοματική κοιλότητα
 • Ιγμόρειο άντρο και εξαγωγές δοντιών – Αποκατάσταση στοματοκολπικής επικοινωνίας
 • Προπροσθετική χειρουργική
 • Αντιμετώπιση καλόηθων όγκων ή κυστικών αλλοιώσεων των σκληρών και μαλακών ιστών του στόματος και εξοικείωση με τη διάγνωση των παθήσεων των σιαλογόνων αδένων.     

 

 1. Γενικά μαθήματα κορμού (Συνολικός φόρτος εργασίας 5 Δ.Μ., 10 Π.M.)
  II. Εργαστηριακή άσκηση – Κλινική άσκηση –  Εξωτερικά ιατρεία

  Αναισθησιολογία, Ακτινολογία Ακτινοδιαγνωστική, Οδοντοφατνιακή χειρουργική, Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων  (5 Δ.Μ.,10 Π.M.)

ΙΙΙ Προκλινική προετοιμασία – Προκλινική εξέταση (2 Π.Μ.)

ΙV Διδακτική εμπειρία (2 Π.M.)

V Βιβλιογραφική ενημέρωση – Κριτική ανασκόπηση έρευνας – Εξετάσεις

 1. Αναισθησιολογία (1 Δ.Μ, 2 Π.Μ..)
 2. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (1 Δ.Μ. 2 Π.Μ)

 

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (14 Δ. Μ. και 30 Π. Μ.)

 1. Θεωρία – Σεμινάρια
  1.  Ακτινολογία Στοματος (1 Δ.M., 1 Π.Μ.)

       1. Ακτινογραφική ανατομική πανοραμικής ακτινογραφίας και

    εξωστοματικών λήψεων.

2. Ακτινογραφική ανατομική αξονικής τομογραφίας

3. Προεγχειρητικός ακτινογραφικός έλεγχος εμφυτευμάτων

4. Φλεγμονές γνάθων

5. Κύστεις γνάθων

6. Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι των γνάθων

7. Σιαλογόνοι αδένες

8. Νόσοι οστών με εκδηλώσεις από το στόμα

9. Συστηματικές παθήσεις με εκδηλώσεις στις γνάθους

 1. Παθήσεις του ιγμορείου άντρου 

2. Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων I (1 Δ.M. 1Π.Μ.)

 1. Οστεοενσωμάτωση
 2. Επίδειξη εργαλείων και συσκευών διαφόρων συστημάτων
 3. Βασική χειρουργική διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων
 4. Χειρουργικά πρωτόκολλα κατά περίπτωση
 5. Άμεση φόρτιση – Τοποθέτηση εμφυτεύματος χωρίς ανάπτυξη κρημνού.
 6. Κριτήρια επιλογής εμφυτεύματος και στοιχεία για προβλεψιμότητα αποτελέσματος.
 7. Μετεξακτικά εμφυτεύματα.

 

3. Γενικά μαθήματα κορμού (Συνολικός φόρτος εργασίας 5 Δ.Μ., 10 Π.M.)

II. Εργαστηριακή άσκηση – Κλινική άσκηση –  Εξωτερικά ιατρεία

Αναισθησιολογία, Ακτινολογία Ακτινοδιαγνωστική, Οδοντοφατνιακή χειρουργική, Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων  (5 Δ.Μ., 10 Π.M.)

ΙΙΙ. Παρουσίαση περιστατικών (2 Π.Μ.)

ΙV Διδακτική εμπειρία (2 Π.M.)

V Βιβλιογραφική ενημέρωση – Κριτική ανασκόπηση έρευνας – Εξετάσεις

1.  Ακτινολογία Στόματος (1 Δ.Μ., 2 Π.M.)
2. Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων I (1 Δ.Μ., 2 Π.M.)

3ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (14 Δ. Μ. και 30 Π. Μ.)

 1. Θεωρία – Σεμινάρια
   Χειρουργική οδοντικών εμφυτευαμάτων IΙ (1Δ.Μ., 1 Π.M.)
 1. Βασικές αρχές μηχανικής ιστών – Βιολογία οστικής επούλωσης – Φάσεις οστικής αναγέννησης.
 2. Αυτομοσχεύματα – Αλλομοσχεύματα – Ετερομοσχεύματα – Συνθετικά μοσχεύματα. Πρωτόκολλα αντιμετώπισης οστικών ελλειμμάτων.
 3. Πρόβλεψη οστικής ανάπλασης – Απορρόφηση μοσχευμάτων – Ταυτόχρονη τοποθέτηση μοσχευμάτων και εμφυτευμάτων
 4. Ανύψωση ιγμορείου άντρου με ή χωρίς τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.
 5. Επιπλοκές χειρουργικής οδοντικών εμφυτευμάτων.

II. Εργαστηριακή άσκηση – Κλινική άσκηση –  Εξωτερικά ιατρεία

Αναισθησιολογία, Ακτινολογία Ακτινοδιαγνωστική, Οδοντοφατνιακή χειρουργική, Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων  (10 Δ.Μ., 14 Π.M.)

ΙΙΙ. Παρουσίαση – συζήτηση περιστατικών (2 Δ.Μ., 4 Π.Μ.)

ΙV. Διδακτική εμπειρία (4 Π.M.)

V. Πρωτόκολλα χειρουργικής διαδικασίας (1 Δ. Μ.,3 Π.M.)

VI. Βιβλιογραφική ενημέρωση – Κριτική ανασκόπηση έρευνας – Εξετάσεις

  Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων IΙ (4 Π.Μ.)

 

4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (14 Δ.Μ. και 30 Π.Μ.)

 I. Εργαστηριακή άσκηση – Κλινική άσκηση –  Εξωτερικά ιατρεία

Αναισθησιολογία, Ακτινολογία Ακτινοδιαγνωστική, Οδοντοφατνιακή χειρουργική, Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων  (12 Δ.Μ., 14 Π.M.)

ΙΙ. Παρουσίαση περιστατικών (2 Δ.Μ., 2 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Διδακτική εμπειρία (2 Π.M.)

ΙV. Βιβλιογραφική ενημέρωση – Κριτική ανασκόπηση έρευνας (2 Π.Μ.)

 V. Διπλωματική εργασία (10 Π.Μ)

 

5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (14 Δ. Μ. και 30 Π. Μ.)

I. Εργαστηριακή άσκηση – Κλινική άσκηση –  Εξωτερικά ιατρεία

Αναισθησιολογία, Ακτινολογία Ακτινοδιαγνωστική, Οδοντοφατνιακή χειρουργική, Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων  (12 Δ.Μ., 14 Π.M.)

ΙΙ. Παρουσίαση περιστατικών (2 Δ.Μ., 2 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Διδακτική εμπειρία (2 Π.M.)

ΙV. Βιβλιογραφική ενημέρωση – Κριτική ανασκόπηση έρευνας (2 Π.Μ.)

 V. Διπλωματική εργασία (10 Π.Μ)

 

6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ (14 Δ. Μ. και 30 Π. Μ.)

 I. Εργαστηριακή άσκηση – Κλινική άσκηση –  Εξωτερικά ιατρεία

Αναισθησιολογία, Ακτινολογία Ακτινοδιαγνωστική, Οδοντοφατνιακή χειρουργική, Χειρουργική οδοντικών εμφυτευμάτων  (12 Δ.Μ., 14 Π.M.)

ΙΙ. Παρουσίαση περιστατικών (2 Δ.Μ., 2 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Διδακτική εμπειρία (2 Π.M.)

ΙV. Βιβλιογραφική ενημέρωση – Κριτική ανασκόπηση έρευνας (2 Π.Μ.)

 V. Διπλωματική εργασία (10 Π.Μ)

 

 

8. Στοματολογία                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =130               ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =180

 

 

 

 

 

 

 

 


1ο εξάμηνο

Ι . Θεωρία – Σεμινάρια

1. Ιστολογία βλεννογόνου στόματος (2 Π.Μ.)

2. Φυσιολογία στόματος (βλεννογόνου – σιελογόνων αδένων) (2 Π.Μ.)

3. Εισαγωγή στην Στοματοδιαγνωστική (ιστορικό, σημειολογία και διαγνωστική νόσων του

στόματος) (2 Π.Μ.)

4. Ειδικά θέματα Στοματολογίας I ( 1 Π.Μ.)

5. Εργαστηριακή πρακτική – άσκηση (2 Π.Μ.)

ΙΙ. Έρευνα

1. Ειδικά σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα Στοματολογίας (1 Π.Μ.)

2. Ερευνητικό πρωτόκολλο (2 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση

1. Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία ( 8 Π.Μ.)

ΙV. Γενικά Μαθήματα κατ’ επιλογήν (10 Π.Μ.)

 

 

 

2ο εξάμηνο

Ι. Θεωρία – Σεμινάρια

1. Ιστοπαθολογία βλεννογόνου στόματος I (2 Π.Μ.)

2. Μικροβιολογία στόματος (2 Π.Μ.)

3. Εργαστηριακή πρακτική – άσκηση (2 Π.Μ.)

4. Ειδικά θέματα Στοματολογίας II (2 Π.Μ.)

ΙΙ. Έρευνα

1. Ειδικά σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση στη Στοματολογία (1 Π.Μ.)

2. Ερευνητικό πρωτόκολλο (1 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση

1. Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία (10 Π.Μ.)

ΙV. Γενικά Μαθήματα κατ’ επιλογήν (10 Π.Μ.)

 

 

 

3ο εξάμηνο

Ι. Θεωρία – Σεμινάρια

1. Ανοσολογία (γενικά) (2 Π.Μ.)

2. Ιστοπαθολογία βλεννογόνου στόματος ΙΙ (2 Π.Μ.)

3. Βιοπαθολογία στόματος γηριατρικού ασθενή (2 Π.Μ.)

4. Ειδικά θέματα Στοματολογίας ΙΙΙ (2 Π.Μ.)

5. Εργαστηριακή πρακτική άσκηση (2 Π.Μ.)

ΙΙ. Έρευνα

1. Βιβλιογραφική ενημέρωση στη Στοματολογία (2 Π.Μ.)

2. Παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών και προετοιμασία για την διπλωματική

εργασία (4 Π.Μ.)

3. Ερευνητικό πρωτόκολλο (4 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση

1. Κλινική και Εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία (10 Π.Μ.)

 

 

 

4ο εξάμηνο

Ι. Θεωρία – Σεμινάρια

1. Ιστοπαθολογία βλεννογόνου στόματος ΙΙΙ (2 Π.Μ.)

2. Ανοσοπαθολογία (2 Π.Μ.)

3. Καρκινογένεση (γενικά) (2 Π.Μ.)

4. Φαρμακολογία – φαρμακοδυναμική σε ασθενείς με γενικά νοσήματα (2 Π.Μ.)

5. Ειδικά θέματα Στοματολογίας IV (2 Π.Μ.)

6. Εργαστηριακή – πρακτική άσκηση (2 Π.Μ.)

ΙΙ. Έρευνα

1. Βιβλιογραφική ενημέρωση στη Στοματολογία (2 Π.Μ.)

2. Παρουσίαση εργασιών και διδακτική εμπειρία (4 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση

1. Κλινική και εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία (8 Π.Μ.)

2. Προετοιμασία για διπλωματική εργασία (4 Π.Μ.)

 

 

 

5ο εξάμηνο

Ι. Θεωρία – Σεμινάρια

1. Παρακολούθηση – αξιολόγηση Στοματολογικών περιστατικών (10 Π.Μ.)

2. Ειδικά θέματα Στοματολογίας V (2 Π.Μ.)

ΙΙ. Έρευνα

1. Βιβλιογραφική ενημέρωση στη Στοματολογία (2 Π.Μ.)

2. Παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών (2 Π.Μ.)

3. Ερευνητικό πρωτόκολλο (10 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση

1. Κλινική και εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία (2 Π.Μ.)

2. Εργαστηριακή – Πρακτική άσκηση (2 Π.Μ.)

 

 

6ο εξάμηνο

Ι. Θεωρία – Σεμινάρια

1. Παρακολούθηση – αξιολόγηση Στοματολογικών περιστατικών (2 Π.Μ.)

2. Ειδικά θέματα Στοματολογίας VI (4 Π.Μ.)

ΙΙ. Έρευνα

1. Έρευνα – Διπλωματική εργασία (συγγραφή) (20 Π.Μ.)

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση

1. Κλινική και εργαστηριακή άσκηση στη Στοματολογία (2 Π.Μ.)

2. Συμμετοχή στην πρακτική άσκηση (2 Π.Μ.)

 

 

 

9. Νοσοκομειακή οδοντιατρική                                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =    82           ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 180

 

 

 

 

 

 

 


1ο εξάμηνο

Ο Νοσοκομειακός ασθενής                                                           (2Π.Μ)

Ο ασθενής των Τ.Ε.Π. των εξωτερικών ιατρείων

ο νοσηλευόμενος ασθενής                                                           (2Π.Μ.)

Πως οι συστηματικές παθήσεις επηρεάζουν

τον οδοντιατρικό ασθενή                                                 (5Π.Μ.)

Λήψη ιστορικού (ιατρικό-οδοντιατρικό)                              (2Π.Μ.)

Η ενσυνείδητη και ασυνείδητη αναλγησία

(Οδοντιατρική Αναισθησιολογία)                                       (2Π.Μ.)

Οργάνωση οδοντιατρείου στο Νοσοκομείο                         (2Π.Μ.)

Γενικά μαθήματα κορμού                                                 (10Π.Μ.)

Βιβλιογραφική ενημέρωση                                                           (4Π.Μ.)

 

2ο εξάμηνο

Κλινική εξέταση ασθενούς-ενδοστοματική-εξωστοματική

γενική φυσική εξέταση του σώματος                                 (3Π.Μ)

Εργαστηριακές εξετάσεις ασθενούς (Αιματολογικές

Βιοχημικές, Ακτινολογικές κ.τ.λ)                                      (6Π.Μ)

Πως οι παθήσεις του κυκλοφορικού επηρεάζουν

τον οδοντιατρικό ασθενή                                                             (2Π.Μ)

ΑΜΕΑ και οδοντιατρική υγεία                                           (3Π.Μ)

Παιδί και οδοντιατρική φροντίδα (άγχος, φόβος,

Εμπειρία, ιατρογενής πόνος,συμπεριφορά)                         (2Π.Μ)

Παιδοδοντιατρική σε ΑΜΕΑ (Υλικά, Τεχνικές)

Γενικά μαθήματα κορμού                                                 (10Π.Μ.)

Βιβλιογραφική ανασκόπιση                                                          (4Π.Μ)

 

3ο εξάμηνο

Βαθμός αξιολόγησης της βαρύτητας του

Νοσοκομειακού ασθενή                                                   (3Π.Μ)

Η αναγνώριση της αναγκαιότητας παραπομπής

του ασθενή σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων                                   (3Π.Μ)

Πως επηρεάζεται η υγεία των ιστών του στόματος στον

ογκολογικό, τον ακτινοβολημένο, και χημειοθεραπευμένο

ασθενή                                                                          (7Π.Μ)

Λοιμώξεις σε άτομα με ανοσοκαταστολή                            (4Π.Μ)

Δείκτες τερηδόνας εκτίμηση τεριδονικού κυνδίνου

Πρόληψη τεριδόνας, Στοματική υγιεινή,Διατροφή

σε ΑΜΕΑ                                                                                    (6Π.Μ)

Συγγραφή εργασίας συστηματικής ανασκόπισης                 (7Π.Μ)

 

4ο εξάμηνο

Μικροβιακό φορτίο, λοιμώξεις και αντιμικροβιακή

χημειοθεραπεία                                                              (2Π.Μ)

Ο οδοντιατρικός ασθενής της μονάδας ΜΕΘ                                   (2Π.Μ)

Αιματολογικές, αγγειακές παθήσεις και οδοντιατρικός

ασθενής                                                                                    (2Π.Μ)

Σακχαρώδης διαβήτης και οδοντιατρικός ασθενής               (2Π.Μ)

Παθήσεις ήπατος, πνευμόνων, νεφρών, και

οδοντιατρικός ασθενής                                                    (2Π.Μ)

Παιδοδοντιατρική σε ΑΜΕΑ (κλινική εμπειρία)                    (4 Π.Μ)

Πρακτική εξάσκηση         σε μονάδα πρωτοβάθμιας

Οδοντιατρική περίθαλψης                                                            (8Π.Μ)

 

Συγγραφή εργασίας συστηματικής ανασκόπισης

(παρουσίαση της σε Συνέδριο ή Ημερίδα)                           (8Π.Μ)

 

5ο εξάμηνο

Βασικές αρχές χειρουργικής                                            (4Π.Μ)

Υλικός και τεχνολογικός εξοπλισμός αρωγός του

ειδικού ασθενή                                                               (2Π.Μ)

Αξονες αντιμετώπισης της οδοντοφατνιακής λοίμωξης                    (2Π.Μ)

Αξονες αντιμετώπισης του στοματοπροσωπικού πόνου                     (2Π.Μ)

Πρακτική εξάσκηση σε μονάδα πρωτοβάθμιας

Οδοντιατρικής περίθαλψης                                                           (10Π.Μ)

 

Διπλωματική εργασία                                                       (10Π.Μ)

 

6ο εξάμηνο

Παρακολούθηση εξωτερικών ιατρείων Στοματικής

και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής                                              (2Π.Μ)

Παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων στο

σηπτικό χειρουργείο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής

Χειρουργικής                                                                 (4Π.Μ)

Πρακτική εξάσκηση σε μονάδα δευτεροβάθμιας

Νοσοκομειακής περίθαλψης                                             (16Π.Μ)

Διπλωματική Εργασία                                                      (8Π.Μ)

 

10. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =  64             ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 120

 

 

 

 

 

 

 

 


1ο εξάμηνο (30 ΠΜ)                                                                                          

Ι. Θεωρία – Σεμινάρια  Κοινωνικής οδοντιατρικής (σύνολο 3 ΠΜ) 

1. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Προαγωγή Υγείας. Συστήματα Υγείας & Οικονομικά (1ΠΜ)

2. Προγράμματα  Αγωγής Υγείας. Επιδημιολογία των οδοντικών και περιοδοντικών νόσων (1 ΠΜ)

3. Αλλαγή συμπεριφοράς σε θέματα στοματικής υγείας (1 ΠΜ)                                                  

ΙΙ.  Έρευνα (σύνολο 2 ΠΜ)

 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (2 ΠΜ)                                                                    

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση (σύνολο 15 ΠΜ)

 1.  Άσκηση πεδίου, προγραμματισμός και εφαρμογή αγωγής στοματικής υγείας σε ομάδες πληθυσμού (7 ΠΜ)
 2.  Κλινική και Διδακτική εμπειρία (8 ΠΜ)                                                                                              

IV. Γενικά Μαθήματα κορμού (10 ΠΜ)                              

 

2ο εξάμηνο (30 ΠΜ)                                                                                        

Ι. Θεωρία – Σεμινάρια Προληπτικής Οδοντιατρικής (σύνολο 3 ΠΜ) 

1. Υγιεινή οδοντιατρείου, Αλλεργίες , τοξικές αντιδράσεις (1ΠΜ)                             

2. Σάλιο. Χημική ισορροπία οδοντικής επιφάνειας – υγρού περιβάλλοντος, Διατροφή (1 ΠΜ)

3. Οδοντικό βιοϋμένιο – Σύνθεση και μεταβολικές δραστηριότητες, Τερηδονικός κίνδυνος (1 ΠΜ)   

ΙΙ.  Έρευνα (σύνολο 2 ΠΜ)

 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (2 ΠΜ)                                                                    

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση (σύνολο 15 ΠΜ)

 1. Άσκηση πεδίου, προγραμματισμός και εφαρμογή αγωγής στοματικής υγείας σε ομάδες πληθυσμού (7 ΠΜ)
 2.  Κλινική και Διδακτική εμπειρία (8 ΠΜ)                                                                                               

IV. Γενικά Μαθήματα κορμού (10 ΠΜ)                             

 

3ο εξάμηνο  (30 ΠΜ)                                                                                         

Ι. Θεωρία – Σεμινάρια μέτρων πρόληψης (σύνολο 3 ΠΜ) 

1. Μέσα πρόληψης τερηδόνας – Στοματική υγιεινή, υποκατάστατα ζάχαρης (1 ΠΜ)

2. Φθοριούχα σκευάσματα. Προληπτικές καλύψεις (1 ΠΜ)

3. Προληπτική αντιμετώπιση ασθενή υψηλού κινδύνου (Ογκολογικός, με Ειδικές ανάγκες, με Χρόνια λήψη φαρμάκων, με βακτηριαιμία από μικρόβια στόματος) (1ΠΜ)

ΙΙ. Έρευνα (σύνολο 12 ΠΜ)

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (2 ΠΜ)                                                                           

2. Διπλωματική εργασία (10 ΠΜ)                                                                                         

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση (σύνολο 15 ΠΜ)

 1.  Άσκηση πεδίου, πεδίου, εργασία σε χώρο Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας (7 ΠΜ)
 2.  Κλινική και Διδακτική εμπειρία (8 ΠΜ)                                                                                               

 

4ο εξάμηνο  (30 ΠΜ)                                                                                         

 Ι.  Θεωρία – Σεμινάρια επί εξειδικευμένων θεμάτων (σύνολο 3 ΠΜ) 

1. Ξηροστομία- Υποσιαλία. Αποτριβή, διάβρωση, ευαισθησία ρίζας  (1ΠΜ)                                                                                              

2. Κακοσμία στόματος . Κάπνισμα και στοματική υγεία (1ΠΜ.)                                                                 

3. Πρόληψη σε ασθενή με περιοδοντική – περιεμφυτευματική νόσο,  με ορθοδοντική ή προσθετική συσκευή, (1ΠΜ)

ΙΙ. Έρευνα (σύνολο 12 ΠΜ) 

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (2 ΠΜ)                                                                            

2. Διπλωματική εργασία (10 ΠΜ)                                                                                         

ΙΙΙ. Κλινική άσκηση (σύνολο 15 ΠΜ)

 1.  Άσκηση πεδίου, εργασία σε χώρο Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας (7 ΠΜ)
 2.  Κλινική και Διδακτική εμπειρία (8 ΠΜ)                                                                                              

 

 

 

 

11. Βασικές Επιστήμες Στόματος 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ =  60             ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ = 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο εξάμηνο

 1. Μαθήματα κορμού (10ΠΜ)
 2. Ειδικά σεμινάρια υποκατεύθυνης  (8Π.Μ.)
 3. Βιβλιογραφική ενημέρωση (4ΠΜ)
 4. Άσκηση υποκατεύθυνσης (8ΠΜ)

 

2ο  εξάμηνο

      1.  Μαθήματα κορμού (10ΠΜ)

      2.   Ειδικά σεμινάρια υποκατεύθυνης  (8Π.Μ.)

      3.   Βιβλιογραφική ενημέρωση (4ΠΜ)

      4.   Άσκηση υποκατεύθυνσης (8ΠΜ)

 

3ο εξάμηνο

 1. Ερευνητική μεθοδολογία  (2ΠΜ)

      2.    Ειδικά σεμινάρια υποκατεύθυνης  (8Π.Μ.)

      3.    Βιβλιογραφική ενημέρωση (4ΠΜ)

      4.    Άσκηση υποκατεύθυνσης (6ΠΜ)

5.   Διπλωματική εργασία  (10 Π.Μ.)

 

 

4ο εξάμηνο

     1.   Ερευνητική μεθοδολογία  (2ΠΜ)

      2.    Ειδικά σεμινάρια υποκατεύθυνης  ( 8Π.Μ.)

      3.    Βιβλιογραφική ενημέρωση (4ΠΜ)

      4.    Άσκηση υποκατεύθυνσης (6ΠΜ)

5.   Διπλωματική εργασία  (10 Π.Μ.)

 

 

Πιστωτικές μονάδες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πρέπει να συγκεντρώσουν 150 μονάδες από την παρακολούθηση των ειδικών μαθημάτων της κατεύθυνσης. Μαθήματα άλλων κατευθύνσεων σε σύνολο μέχρι 10 Π.Μ. μπορούν επίσης να επιλεγούν σε συνεννόηση με το συντονιστή της οικείας κατεύθυνσης. Τα επιλεγόμενα ειδικά μαθήματα θα δηλώνονται με δήλωση των  φοιτητών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου γίνονται κατά τη χρονική περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου, ενώ τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατά τη χρονική περίοδο από 10 Φεβρουαρίου μέχρι 10 Ιουλίου. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες των εξαμήνων διενεργούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων. Η κλινική άσκηση μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παραταθεί και πέραν των ως άνω ημερομηνιών.

Διδάσκοντες. Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ημεδαπής και αλλοδαπής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποκλειστική απασχόληση μέλους Δ.Ε.Π. στο Π.Μ.Σ.  Επίσης, διδάσκοντες μπορούν να είναι Ομότιμοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικοί Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους. Την ανάθεση διδασκαλίας σε αυτά τα μέλη προτείνουν με εισήγησή τους, ανά ακαδημαϊκό έτος, στη Σ.Ε. οι υπεύθυνοι συντονιστές. Η εισήγηση μετά από πρόταση της Σ.Ε. επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Αξιολόγηση επίδοσης. Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται αξιολόγηση του μεταπτυχιακού φοιτητή (Μ.Φ.) με γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις. Επιτυχής θεωρείται η παρακολούθηση και καταχωρίζεται ο αριθμός των Π.Μ. που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μάθημα, αν ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 6 σε κλίμακα 0-10 και συγχρόνως δεν έχει απουσιάσει άνω του 20% των διδακτικών ωρών του μαθήματος. Στις περιπτώσεις που δεν προσέλθει στις εξετάσεις ή βαθμολογηθεί με βαθμό 5 θα πρέπει να επαναξιολογηθεί, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθηση του μαθήματος. Στις περιπτώσεις που ο φοιτητής βαθμολογηθεί με το βαθμό 0-4 είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και πάλι το μάθημα και στη συνέχεια να επαναξιολογηθεί. Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, δεύτερη αποτυχημένη εξέταση, ή δεύτερη μη προσέλευση στις εξετάσεις, συνιστά αιτία διαγραφής του Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ., η οποία θα πρέπει να γίνει με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Η ολοκλήρωση της φοίτησης (περάτωση) του Π.Μ.Σ. γίνεται μετά την αποδοχή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας για αξιολόγηση και βαθμολόγηση δεν μπορεί να γίνει πριν την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων του ΣΤ΄εξαμήνου, οπότε και ζητείται με ευθύνη των Συντονιστών Κατεύθυνσης από τη Σ.Ε. η σύσταση των σχετικών εξεταστικών επιτροπών από τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής. Κάθε μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία περίληψη στην αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον 1000 λέξεων, στην οποία να περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας, η μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

 

 Η βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.3685/2008, σε κλίμακα 0-10. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την αποδοχή της εργασίας με βαθμό 6-10, τη διόρθωση της εργασίας με βαθμό 4-5 και την απόρριψη της εργασίας με βαθμό κάτω του 4.

Έπειτα από σχετική αίτηση του Μ.Φ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Η εγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα διαβιβάζεται στη βιβλιοθήκη της Σχολής, το άλλο στο αντίστοιχο εργαστήριο, και ένα μένει στο φάκελο του ΜΦ. Οι περιλήψεις της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην ελληνική και αγγλική θα πρέπει να κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., ώστε να περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Ο συνολικός βαθμός του Π.Μ.Σ. εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των γενικών και ειδικών μαθημάτων και το βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Μετά την επιτυχή περάτωση όλων των υποχρεώσεων του Μ.Φ., όπως ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ. καθώς και από τον εσωτερικό κανονισμό του Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΑΠΘ και αφού έχει καταθέσει ο Μ.Φ. την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θεωρείται ότι περάτωσε τις σπουδές του και του απονέμεται το σχετικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ειδική τελετή, η οποία πραγματοποιείται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

 

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Γραμματεία για τις διευθύνσεις κατοικίας και τους αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας τους. Αν γίνει αλλαγή της διεύθυνσης ή του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η αλλαγή πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 2. Οι Μ.Φ. οφείλουν να παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς. Εξαιρετικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Για κάθε μάθημα οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν όλες τις Π.Μ. που προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.
 3. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να παρακολουθούν τον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Π.Μ.Σ., της συγεκριμένης κατεύθυνσης που φοιτούν καθώς  και τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο.
 4. Οι υποχρεώσεις των Μ.Φ. προβλέπονται από τον Ν.3685/08, την Υπουργική Απόφαση αριθμ.71659/Β7 (ΦΕΚ 1099/7-8-2003) και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.Β7/111/19-4-1994 (ΦΕΚ 331/ΤΒ’/4-5-1994).
 5. Οι Μ.Φ. οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα στους εσωτερικούς κανονισμούς του Π.Μ.Σ. το οποίο παρακολουθούν και να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον επιβλέποντα τους.                                                                                                                                                
 6. Ο Μ.Φ. συμμετέχει στην προπτυχιακή εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα άσκησής του στην οικεία κατεύθυνση.
 7. Ο Μ.Φ. συνεργάζεται με το συντονιστή κατεύθυνσης για την επιλογή του σύμβουλου και του επιβλέποντα της Δ.Ε. του, ο οποίος ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τη Σ.Ε., με αιτιολογημένο έγγραφό του, την αλλαγή του σύμβουλου ή και του επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του.
 8. Για την επόμενη τριετία, δίδεται η δυνατότητα στους αποφοίτους των δύο πρώην κατευθύνσεων : «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» και «Κινητή Προσθετική και Προθετική Εμφυτευματολογία» να πραγματοποιήσουν δύο (2) εξάμηνα με μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης για να λάβουν βεβαίωση συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην άλλη κατεύθυνση από αυτή που αποφοίτησαν. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως με υποχρέωση εξέτασης σε κάθε συμπληρωματικό μάθημα. Για την διαδικασία αυτή ισχύουν οι αντίστοιχες ανά εξάμηνο υποχρεώσεις των φοιτητών του ΠΜΣ Οδοντιατρικής.

-Μαθήματα για αποφοίτους κατεύθυνσης Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας :

α. Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική Ι και ΙΙ                                                                                                                           Ολικές Οδοντοστοιχίες   & Μερικές Οδοντοστοιχίες

β. Γηροδοντοπροσθετική Ι ή ΙΙ

-Μαθήματα για αποφοίτους κατεύθυνσης Κινητής Προσθετικής και Προθετικής Εμφυτευματολογίας

α. Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική Ι ή ΙΙ, β. Κρανιογναθικές Διαταραχές

γ. Αρχές Αισθητικής  

Αποζημιώσεις. Για τους Μ.Φ. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπάρχουν οι δυνατότητες  αποζημίωσης και σύναψης φοιτητικών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, παρ.7 του Ν.2083/92 και  15 παρ.1 του Ν.3685/2008.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση τήρησης του εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ. Παρακολουθεί και επιλύει σε συνεργασία με τους συντονιστές των κατευθύνσεων και τη συνδρομή της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. τα διοικητικά θέματα που προκύπτουν και αφορούν το σύνολο του Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής. Συγκαλεί τη Σ.Ε., ορίζει την ημερήσια διάταξη θεμάτων και προεδρεύει της Σ.Ε. Συμμετέχει στη Γ.Σ.Ε.Σ. στην οποία και μεταφέρει όλες τις αποφάσεις-εισηγήσεις της Σ.Ε. προς επικύρωση. Επίσης είναι υπεύθυνος για την εξαμηνιαία εισήγηση στη Σ.Ε. που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάθεση διδασκαλίας στους διδάσκοντες και το ωρολόγιο πρόγραμμα εφαρμογής του προγράμματος γενικών μαθημάτων. Συμμετέχει στη Σ.Ε. με δικαίωμα ψήφου.

Συντονιστής κατεύθυνσης. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση τήρησης του εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ. στις δραστηριότητες της κατεύθυνσης. Συμμετέχει στη Σ.Ε. με δικαίωμα ψήφου. Είναι υπεύθυνος για την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης στον αρμόδιο Τομέα που θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάθεση διδασκαλίας σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. και το ωρολόγιο πρόγραμμα εφαρμογής του προγράμματος ειδκών μαθημάτων της κατεύθυνσης. Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και την αποστολή της βαθμολογίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Συντονιστής μαθήματος. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή προγράμματος του μαθήματος σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που έχει εγκριθεί από τον Τομέα και τη Γ.Σ.Ε.Σ., τη διενέργεια εξετάσεων στο τέλος του μαθήματος και την παράδοση της βαθμολογίας στο συντονιστή κατεύθυνσης.

Επιβλέπων μεταπτυχιακού φοιτητή. Παρακολουθεί την τήρηση του προγράμματος σπουδών από τον Μ.Φ. ευθύνης του καθώς και τις επιδόσεις του στις διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επιλύει σε συνεργασία με το συντονιστή της οικείας κατεύθυνσης και τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών τα όποια προβλήματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια φοίτησης του Μ.Φ. Σε συνεργασία με τον Μ.Φ. αποφασίζει για το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα εκπονήσει και είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν στην περαιτέρω πορεία της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας/ Είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των διορθώσεων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα προτείνει η τριμελής επιτροπή.

13.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πόροι Οι κύριοι πόροι του Προγράμματος προέρχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 και τις προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ αριθμ.1099/7-8-2003, 2170/9-11-07 και 1777/31-12-2001), καθώς επίσης και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ., εφόσον διατεθεί.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους συντάσσεται ο Προϋπολογισμός και ο απολογισμός της οικονομικής λειτουργίας του Προγράμματος, συζητείται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ και υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής. Ο Δ/ντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.

14.Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία

Καταθέτοντας την μεταπτυχιακή εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ αριθμ.160/2008 άρθρο 23.