Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αρχάκης Αριστείδης

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο:  (+30) 2310 999454 

Γραφείο:  3ος όροφος 

Ώρες συνεργασίας:  

Καθημερινά 8.30-14.00

 

Σπουδές – Τίτλοι:  

 • Απόφοιτος Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.: 1997
 • Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική απο το Leeds Dental Institute UK: 2001
 • Διδακτορικό δίπλωμα από το Οδοντιατρικό Tμήμα Α.Π.Θ. : 2013
 

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία:  

 • Πανεπιστημιακός υπότροφος: 2014
 • Διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Kαθηγητή: 2018
 • Διορισμός στη βαθμίδα του Μόνιμου Επίκουρου Kαθηγητή: 2022
 

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:  

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας
 • Ενεργό μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
 • Ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής
 • Ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παιδοδοντιατρικής 
 • Greek Councilor of European Academy of Paediatric Dentistry
 

Ερευνητική δραστηριότητα – Προγράμματα:  

 • Οδοντικό Τραύμα
 • Αξιολόγηση Οδοντιατρικού Φόβου
 • Τοπική Αναισθησία στην Παιδοδοντιατρική
 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:  

 • Arapostathis K, Arhakis A, Kalfas S.A modified technique on the reattachment of permanent tooth fragments following dental trauma. Case report. J Clin Pediatr Dent. 2005;30(1):29-34.
 • Kotsanos N, Arhakis A, Coolidge T. Parental presence versus absence in the dental operatory: a technique to manage the uncooperative child dental patient. Εur J Paediatr Dent. 2005;6(3):144-8.
 • Topouzelis N, Kotsiomiti E, Arhakis A. An alternative impression technique for individuals with special care needs. Spec Care Dentist. 2010;30(6):266-70.
 • Arhakis A, Topouzelis N, Kotsiomiti E, Kotsanos N. Effective treatment of self-injurious oral trauma in Lesch–Nyhan syndrome: a case report. Dent Traumatol. 2010;26(6):496-500.
 • Lazaridou D, Arhakis A, Lazaridou M, Kotsanos N, Antoniadis K. Trauma, solitary bone cyst and delayed eruption of permanent mandibular incisors, an unusual case in a 7-year-old patient. Eur Arch Paediatr Dent. 2011;12(5):275-7.
 • Arhakis A, Menexes G, Coolidge T, Kalfas S. Heart rate, salivary α-amylase activity, and cooperative behavior in previously naïve children receiving dental local anesthesia. Pediatr Dent. 2012;34(7):e225-30.
 • Kana A, Markou L, Arhakis A, Kotsanos N. Natal and neonatal teeth: a systematic review of prevalence and management. Eur J Paediatr Dent. 2013;14(1):27-32.
 • Kotsanos N, Arapostathis K, Arhakis A, Menexes G. Direct Pulp Capping of Carious Primary Molars. A Specialty Practice Based Study. J Clin Pediatr Dent. 2014;38(4): 307-312.
 • Paschalidou Μ, Dermata A, Arhakis A Neurofibromatosis type II dental management, case report, and review of the literature Special Care Dentistry 2018;38: 328-333
 • Ntaoutidou S, Arhakis A, Tolidis K, Kotsanos N. Clinical evaluation of a surface pre-reacted glass (S-PRG) filler containing dental sealant placed with a self-etching primer/adhesive. Eur Arch Paediatr Dent 2018;19:431-437
 • Mourouzis P, Arhakis A, Tolidis K. Computer-aided Design and Manufacturing Crown on Primary Molars: An Innovative Case Report. Int J Clin Pediatr Dent. 2019;12:76-79
 • Alifakioti E, Arhakis A, Oikonomidis S, Kotsanos N. Structural and chemical enamel characteristics of hypomineralised second primary molars. Eur Arch Paediatr Dent. 2021;22:361-366
 • Vlachou C, Arhakis A, Kotsanos N. Distribution and morphology of enamel hypomineralisation defects in second primary molars. Eur Arch Paediatr Dent. 2021;22:241-246.
 • Theocharidou A, Arhakis A, Kotsanos N, Arapostathis K. Jet or conventional local anaesthesia? A randomized controlled split mouth study Clin Oral Investig. 2021 Dec;25(12):6813-6819.
 • Roussou K, Nikolaidis AK, Ziouti F, Arhakis A, Arapostathis K, Koulaouzidou EA. Cytotoxic Evaluation and Determination of Organic and Inorganic Eluates from Restorative Materials. Molecules. 2021 Aug 13;26(16):4912.
 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά:  

 • Αρχάκης Α, Μπόκα Β, Κοτσάνος Ν. Η παρουσία του γονέα στο ιατρείο και η αξιοποίησή της στην Παιδοδοντιατρική. Παιδοδοντία. 2005;19(4):166-173.
 • Αρχάκης Α, Δαμιανάκη Σ, Αραποστάθης Κ, Κοτσάνος Ν. Η χρήση του ελαστικού απομονωτήρα στην Παιδοδοντιατρική. Παιδοδοντία. 2006;20(4):113-123.
 • Δαλαμπίρας Σ, Ηλιόπουλος Χ, Δαμιανάκη Σ, Αρχάκης Α. Η χειρουργική διαχείριση του έγκλειστου κυνόδοντα της άνω γνάθου. Στόμα 2007;35:143-149.
 • Σταυριανός Χ, Τσιάντου Δ, Αρχάκης Α. Το πρόβλημα της κακομεταχείρησης των ανηλίκων: ο ρόλος των οδοντιάτρων. Στόμα 2008;37:85-97.
 • Αρχάκης Α, Αβραμίδου Φ, Τσιάντου Δ. Οδοντικό τραύμα στα νεογιλά δόντια. Στόμα 2008;36:321-337.
 • Λαζαρίδου Δ, Αρχάκης Α, Κοτσάνος Ν. Υπενασβεστίωση γομφίων – τομέων. Αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση. Στόμα 2009;37: 169 – 178.
 • Τσιάντου Δ, Αρχάκης Α, Κοτσάνος Ν. Υλικά πολφοτομής νεογιλών δοντιών. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Παιδοδοντία 2009;23(3):112-121.
 • Σαπουρίδης Δ, Τσιάντου Δ, Αρχάκης Α, Κοτσάνος Ν. Ονυχοειδές Φύμα (talon cusp). Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και παρουσίαση περιστατικού. Παιδοδοντία 2009;23(1): 32-38.
 • Δερματά Α, Αρχάκης Α. Επιδράσεις του άσθματος στη στοματική υγεία των παιδιών και μέθοδοι προστασίας της. Στόμα. 2012;40:217-223.
 • Δερματά Α, Μίγδη Α, Αρχάκης Α. Η κακοσμία του στόματος στα παιδιά. Στόμα. 2014;42:99-107.
 • Κουτρουλή Α, Μόσχου Α, Αρχάκης Α, Παντελίδου Ο Εμφρακτικά υλικά ριζικών σωλήνων στην πολφεκτομή νεογιλών δοντιών Στόμα. 2017;45:93 -101.
 • Παρίση Ξ, Δερματά Α, Αρχάκης Α Θεραπεία ζωτικού πολφού σε μόνιμα δόντια με βλάβες τερηδονικής αιτιολογίας που εγγίζουν τον πολφό. Στόμα. 2018;45-46:37-48.
 • Δερματά Α, Πασχαλίδου Μ, Αρχάκης Α, Νευροϊνωμάτωση. Στοματικές εκδηλώσεις και τυφλοκώφωση Στόμα. 2018;46:85-90
 • Μπαλασούλη Χ, Δαυϊδοπούλου Σ, Μαυρογιαννίδου Χ, Χαλβατζόγλου Ε, Αραποστάθης Κ, Αρχάκης Α. Ο Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος (Silver Diammine Fluoride -SDF) στην κλινική οδοντιατρική πράξη. Στόμα. 2019;4:123-134.
 

Επίκουρος Καθηγητής

Telephone:  (+30) 2310 999454 

Office:  3ος όροφος 

Office Hours:  

Καθημερινά 8.30-14.00

 

Studies:  

 • Απόφοιτος Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.: 1997
 • Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική απο το Leeds Dental Institute UK: 2001
 • Διδακτορικό δίπλωμα από το Οδοντιατρικό Tμήμα Α.Π.Θ. : 2013
 

Academic career:  

 • Πανεπιστημιακός υπότροφος: 2014
 • Διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Kαθηγητή: 2018
 • Διορισμός στη βαθμίδα του Μόνιμου Επίκουρου Kαθηγητή: 2022
 

Scientific Memberships:  

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας
 • Ενεργό μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
 • Ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής
 • Ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παιδοδοντιατρικής 
 • Greek Councilor of European Academy of Paediatric Dentistry
 

Research Activity – Participation in Programmes:  

 • Οδοντικό Τραύμα
 • Αξιολόγηση Οδοντιατρικού Φόβου
 • Τοπική Αναισθησία στην Παιδοδοντιατρική
 

Selected publications in International Journals:  

 • Arapostathis K, Arhakis A, Kalfas S.A modified technique on the reattachment of permanent tooth fragments following dental trauma. Case report. J Clin Pediatr Dent. 2005;30(1):29-34.
 • Kotsanos N, Arhakis A, Coolidge T. Parental presence versus absence in the dental operatory: a technique to manage the uncooperative child dental patient. Εur J Paediatr Dent. 2005;6(3):144-8.
 • Topouzelis N, Kotsiomiti E, Arhakis A. An alternative impression technique for individuals with special care needs. Spec Care Dentist. 2010;30(6):266-70.
 • Arhakis A, Topouzelis N, Kotsiomiti E, Kotsanos N. Effective treatment of self-injurious oral trauma in Lesch–Nyhan syndrome: a case report. Dent Traumatol. 2010;26(6):496-500.
 • Lazaridou D, Arhakis A, Lazaridou M, Kotsanos N, Antoniadis K. Trauma, solitary bone cyst and delayed eruption of permanent mandibular incisors, an unusual case in a 7-year-old patient. Eur Arch Paediatr Dent. 2011;12(5):275-7.
 • Arhakis A, Menexes G, Coolidge T, Kalfas S. Heart rate, salivary α-amylase activity, and cooperative behavior in previously naïve children receiving dental local anesthesia. Pediatr Dent. 2012;34(7):e225-30.
 • Kana A, Markou L, Arhakis A, Kotsanos N. Natal and neonatal teeth: a systematic review of prevalence and management. Eur J Paediatr Dent. 2013;14(1):27-32.
 • Kotsanos N, Arapostathis K, Arhakis A, Menexes G. Direct Pulp Capping of Carious Primary Molars. A Specialty Practice Based Study. J Clin Pediatr Dent. 2014;38(4): 307-312.
 • Paschalidou Μ, Dermata A, Arhakis A Neurofibromatosis type II dental management, case report, and review of the literature Special Care Dentistry 2018;38: 328-333
 • Ntaoutidou S, Arhakis A, Tolidis K, Kotsanos N. Clinical evaluation of a surface pre-reacted glass (S-PRG) filler containing dental sealant placed with a self-etching primer/adhesive. Eur Arch Paediatr Dent 2018;19:431-437
 • Mourouzis P, Arhakis A, Tolidis K. Computer-aided Design and Manufacturing Crown on Primary Molars: An Innovative Case Report. Int J Clin Pediatr Dent. 2019;12:76-79
 • Alifakioti E, Arhakis A, Oikonomidis S, Kotsanos N. Structural and chemical enamel characteristics of hypomineralised second primary molars. Eur Arch Paediatr Dent. 2021;22:361-366
 • Vlachou C, Arhakis A, Kotsanos N. Distribution and morphology of enamel hypomineralisation defects in second primary molars. Eur Arch Paediatr Dent. 2021;22:241-246.
 • Theocharidou A, Arhakis A, Kotsanos N, Arapostathis K. Jet or conventional local anaesthesia? A randomized controlled split mouth study Clin Oral Investig. 2021 Dec;25(12):6813-6819.
 • Roussou K, Nikolaidis AK, Ziouti F, Arhakis A, Arapostathis K, Koulaouzidou EA. Cytotoxic Evaluation and Determination of Organic and Inorganic Eluates from Restorative Materials. Molecules. 2021 Aug 13;26(16):4912.
 

Selected publications in Greek Journals:  

 • Αρχάκης Α, Μπόκα Β, Κοτσάνος Ν. Η παρουσία του γονέα στο ιατρείο και η αξιοποίησή της στην Παιδοδοντιατρική. Παιδοδοντία. 2005;19(4):166-173.
 • Αρχάκης Α, Δαμιανάκη Σ, Αραποστάθης Κ, Κοτσάνος Ν. Η χρήση του ελαστικού απομονωτήρα στην Παιδοδοντιατρική. Παιδοδοντία. 2006;20(4):113-123.
 • Δαλαμπίρας Σ, Ηλιόπουλος Χ, Δαμιανάκη Σ, Αρχάκης Α. Η χειρουργική διαχείριση του έγκλειστου κυνόδοντα της άνω γνάθου. Στόμα 2007;35:143-149.
 • Σταυριανός Χ, Τσιάντου Δ, Αρχάκης Α. Το πρόβλημα της κακομεταχείρησης των ανηλίκων: ο ρόλος των οδοντιάτρων. Στόμα 2008;37:85-97.
 • Αρχάκης Α, Αβραμίδου Φ, Τσιάντου Δ. Οδοντικό τραύμα στα νεογιλά δόντια. Στόμα 2008;36:321-337.
 • Λαζαρίδου Δ, Αρχάκης Α, Κοτσάνος Ν. Υπενασβεστίωση γομφίων – τομέων. Αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση. Στόμα 2009;37: 169 – 178.
 • Τσιάντου Δ, Αρχάκης Α, Κοτσάνος Ν. Υλικά πολφοτομής νεογιλών δοντιών. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Παιδοδοντία 2009;23(3):112-121.
 • Σαπουρίδης Δ, Τσιάντου Δ, Αρχάκης Α, Κοτσάνος Ν. Ονυχοειδές Φύμα (talon cusp). Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και παρουσίαση περιστατικού. Παιδοδοντία 2009;23(1): 32-38.
 • Δερματά Α, Αρχάκης Α. Επιδράσεις του άσθματος στη στοματική υγεία των παιδιών και μέθοδοι προστασίας της. Στόμα. 2012;40:217-223.
 • Δερματά Α, Μίγδη Α, Αρχάκης Α. Η κακοσμία του στόματος στα παιδιά. Στόμα. 2014;42:99-107.
 • Κουτρουλή Α, Μόσχου Α, Αρχάκης Α, Παντελίδου Ο Εμφρακτικά υλικά ριζικών σωλήνων στην πολφεκτομή νεογιλών δοντιών Στόμα. 2017;45:93 -101.
 • Παρίση Ξ, Δερματά Α, Αρχάκης Α Θεραπεία ζωτικού πολφού σε μόνιμα δόντια με βλάβες τερηδονικής αιτιολογίας που εγγίζουν τον πολφό. Στόμα. 2018;45-46:37-48.
 • Δερματά Α, Πασχαλίδου Μ, Αρχάκης Α, Νευροϊνωμάτωση. Στοματικές εκδηλώσεις και τυφλοκώφωση Στόμα. 2018;46:85-90
 • Μπαλασούλη Χ, Δαυϊδοπούλου Σ, Μαυρογιαννίδου Χ, Χαλβατζόγλου Ε, Αραποστάθης Κ, Αρχάκης Α. Ο Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος (Silver Diammine Fluoride -SDF) στην κλινική οδοντιατρική πράξη. Στόμα. 2019;4:123-134.
 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Αριστείδης Αρχάκης αποφοίτησε από τo Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (DDS) (1997). Παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Παιδοδοντιατρικής στο Leeds Dental Institute, Μεγάλη Βρετανία (MDentSCI) (1999-2001). Εργάστηκε ως Κοινοτικός Οδοντίατρος με την ειδικότητα του Παιδοδοντιάτρου σε Δημόσιο Οδοντιατρικό Κέντρο του Μπράντφορντ της Μεγάλης Βρετανίας (2001-2002). Έλαβε το διδακτορικό του στο Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (PhD) (2013). Ήταν Πανεπιστημιακός Υπότροφος του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής 2014-2018. Είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής από το 2018. Το όνομά του εμφανίζεται ως συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχοντας λάβει 470 αναφορές, και τουλάχιστον 25 δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Παιδοδοντιατρική. Εργαστηριακός Οδηγός» (στα ελληνικά) που εκδόθηκε το 2015 από τον εκδοτικό οίκο Κάλλιπος. Είναι συγγραφέας πέντε κεφαλαίων στο βιβλίο «Παιδοδοντιατρική» (στα ελληνικά) που εκδόθηκε το 2019 από τον εκδοτικό οίκο Φυλάτος. Είναι συγγραφέας τεσσάρων κεφαλαίων στο βιβλίο «Παιδοδοντιατρική» (Κοτσάνος Ν. Sarnat H, Park K) που εκδόθηκε το 2022 από τον εκδοτικό οίκο Springer Nature. Έχει διατελέσει κριτής σε περισσότερα από 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει στην επίβλεψη 2 διδακτορικών διατριβών και 8 μεταπτυχιακών, εκ των οποίων οι 4 με βραβεία καλύτερης παρουσίασης σε διεθνή παιδοδοντιατρικά συνέδρια. Είναι Σύμβουλος των Ελλήνων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (Councillor of EAPD) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παιδοδοντιατρικής (IAPD). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Ε.) και της Ελληνικής Παιδοδοντιατρικής Εταιρείας. Έχει κάνει περισσότερες από 150 παρουσιάσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια σχετικά με το οδοντικό τραύμα, το σάλιο, τον οδοντικό φόβο και την αξιολόγηση του οδοντικού φόβου μέσω του σάλιου.