Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κοΐδης Πέτρος

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+30) 2310 999659

Email: pkoidis@dent.auth.gr

Τομέας: ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Σπουδές - Τίτλοι:

Βιογραφικό Σημείωμα

Πέτρου Θ. Κοΐδη

Ο Πέτρος Κοΐδης γεννήθηκε στην Κοζάνη, το 1957. Είναι Καθηγητής (2005) και Διευθυντής (2017) του Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.. Υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ και επισκέπτης Καθηγητής στις Οδοντιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων του Βελιγραδίου και του Ιασίου και Adjunct Senior Scientist στο Πανεπιστήμιο του Τέξας των ΗΠΑ. Είναι απόφοιτος του Α.Π.Θ. (1980), όπου πραγματοποίησε και την Διδακτορική του Διατριβή (1984) στις Κροταφογναθικές Διαταραχές. Του έχουν απονεμηθεί  μεταπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών (Master of Science και Certificate) από το Πανεπιστήμιο του Οχάϊο των ΗΠΑ (1987), όπου εκπαιδεύτηκε επί 3ετία στην Προχωρημένη Ακίνητη και Κινητή Προσθετική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις προσθετικές αποκαταστάσεις, τα βιοϋλικά, την εμβιομηχανική των ιστών και τις Κροταφογναθικές διαταραχές. Έχω συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου και σε επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και σαν Επιστημονικός Υπεύθυνος ή ερευνητής σε 10 ερευνητικά έργα. Είναι κριτής σε 35 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε 14 εκδηλώσεις ή πανεπιστήμια του εξωτερικού και σε 2 διεθνή θερινά σχολεία. Έχει επιβλέψει 7 Διδακτορικές Διατριβές και 28 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και έχει δημοσιεύσει πάνω από 190 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή (>130) και ελληνικά περιοδικά και 7 κεφάλαια σε βιβλία του εξωτερικού. Έχει επιμεληθεί της μετάφρασης ενός κλασικού συγγράμματος Ακίνητης Προσθετικής και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε πάνω από 300 συνέδρια και ημερίδες.

Αναλυτικότερα:

 
1980       Πτυχίο ΟδοντιατρικήςΑ.Π.Θ. 1984       Διδακτορικό Δίπλωμα, Α.Π.Θ. 1987       MS, OhioStateUniversity, Columbus, USA
1987       Certificate in Advanced Fixed and Removable Prosthodontic Education, School of Dentistry,   
               OhioStateUniversity, Columbus, Ohio, USA
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 1989       Λέκτορας, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.(Ο.Σ.Α.Π.Θ.) 1993       Επίκουρος Καθηγητής, Ο.Σ.Α.Π.Θ. 1997       Visiting Assistant Professor,HarvardSchool of Dental Medicine,HarvardUniversity,Boston, USA 1999       Αναπληρωτής Καθηγητής, Ο.Σ.Α.Π.Θ. 2005       Καθηγητής, Ο.Σ.Α.Π.Θ. 2005-12 Συντονιστής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Κατευθ. :“Ακίνητη Προσθετική & Προσθετική Εμφυτευματολογία”, Ο.Σ.Α.Π.Θ. 2008-17 Διευθυντής, Εργ. Ακίνητης Προσθετικής &   Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Ο.Σ.Α.Π.Θ. 2011-16 Διευθυντής, Τομέας Προσθετικής, Ο.Σ.Α.Π.Θ. 2015-17 Διευθυντής ΠΜΣ, Ο.Σ.Α.Π.Θ. 2017-Σ   Διευθυντής, Εργαστήριο Προσθετικής, Ο.Σ.Α.Π.Θ. 2018-22  Διευθυντής ΠΜΣ “Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά”, Ο.Σ.Α.Π.Θ.
Τιμητικές διακρίσεις: 1986    1st Place Award ICSABER BIOMEDICAL SCIENCES SOCIETY, (Graduate student research Forum) OhioStateUniversity, Columbus, Ohio, USA.. 1986      Semifinalist John J. Sharry Prosthodontic Research Competition, THE AMERICAN COLLEGE OF PROSTHODONTISTS, for the research: A standardized system for evoking masseteric silent periods with decreased variance, 1988      Semifinalist John J. Sharry Prosthodontic Research Competition THE AMERICAN COLLEGE OF PROSTHODONTISTS, for the research: Color consistency, plaque accumulation and external marginal surface characteristics of the collarless metal-ceramic restoration (fabricated by different techniques),  
2003     1st Place
Award for the best presentation at the 3rd Asian Bioceramics Symposium (ABC2003) in conjunction with Hard Tissues Nano-Biomaterials Symposium 2003, Fukuwka, Japan,   2006      2nd  Place Award for best oral presentation of the project “Kontonasaki E, Papadopoulou L, Kantiranis N, Kavouras P, Hatzistavrou X, Zorba F, Theoharidou A, Kostopoulos E, Sivropoulou A, Paraskevopoulos KM, Koidis P. Determination  of microstructure and biomechanical properties of a low fusion dental porcelain”, 26th Panhellenic Dental Congress, Hellenic Dental Association, Athens, Greece. 2007     2nd  Place Award for best oral presentation of the project “Manda M, Galanis C, Georgiopoulos V, Provatidis C, Koidis P. Effect of severely reduced bone support on the developed stress field within the connectors of three types of cross-arch fixed partial denture”, 31st Congress of the European Prosthodontic Association Athens, Greece. 2007     2nd  Place Award for best poster presentation of the project “Theocharidou A., Kontonasaki E., Oraiopoulou X., Papadopoulou L., Sivropoulou A., Paraskevopoulos K.M., , Koidis P. Periodontal ligament fibroblasts' behavior on modified bioactive dental ceramic coatings”, 31st Congress of the European Prosthodontic Association Athens, Greece. 2008       Award for Honorable Membership of Dental Association of Bosnia & Herzegovina 2008       1st Place Award for the best presentation at the 13rd Congress of Balkan Stomatological Society in Lemesos, Cyprus, of the project “Manda M, Galanis C, Georgiopoulos V, Provatidis C, Koidis P. Effect of connectors’ vertical dimension on the developed stress field within the connectors of two types of cantilever cross-arch fixed partial denture, in severely reduced osseous support 2009   2nd Place Award for best poster presentation of the project “Siarampi E, Kontonasaki E., Papadopoulou L., Kantiranis N, Zorba T, Paraskevopoulos KM, Koidis P. Investigation on the mechanical strength to compression and study of the probability of failure of nuclei of zirconia stabilized by ytria for all-ceramic restorations”, 29th Panhellenic Dental Congress, Hellenic Dental Association, Ioannina, Greece, Nov 13-15 2009. 2010    1st Place Award for the best presentation of the project “Papageorgiou S, Manda M, Koidis P. Determination of effect of materials for restorations on single implant on biomechanical behaviour: Finite Element Analysis”, 30th Panhellenic Dental Congress, Hellenic Dental Association, Athens, Greece, 22-24 Oct, 2010. 2013      Diploma of Honour in sign of recognition of outstanding merits and permanent support with the             occasion of The XVIIth Edition of the Dental Medicine Faculty Days, Iasi, Romania, March 21-23 2016  1st Place Award for the best presentation of the project “Palla E-S, Kontonasaki E, Koidis P. Aging and common beverages’ effect on lithium disilicate ceramics”, 40th European Prosthodontic Association Congress, Halle, Germany Sept 2016. 2018  1st Place Senior Robert Frank Award – Basic Science for the project “M. Bousnaki, A. Bakopoulou, D. Papadogianni, A. Georgopoulou, N.M. Barkoula, A. Kritis, M Chatzinikolaidou,  P. Koidis. Natural Biomaterials and Dental Stem Cells targeting Fibrocartilage Tissue Regeneration”, in the 96th Congress of the International Association for Dental Research, London, England, July 2018 2019  1st Place Award for the best presentation of the project “Symeonidis P, Theoharidou A, Kontonasaki E, Michalakis K, Koidis P. Impact of common beverages and aging on color stability and translucency of highly translucent zirconia”, 43rd Annual meeting of European Prosthodontic Association and 18th Biennial Meeting 36th Year of ICP, Amsterdam The Netherlands, Sept 4-7, 2019.
Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 1978       International Association of Dental Students (I.A.D.S.) 1980       Greek Dental Association 1982       Stomatological Society of Greece 1984       American Dental Association, (ADA) 1984       International Association of Dental Research, ( I.A.D.R.)                2020-2022 Director, Board Prosthodontic Group 1986       American Prosthodontic Society, (A.P.S.) 1987       Carl O. Boucher Prosthodontic Conference 1988       Geriatric and Gerontologic Society of North Greece 1989       Stomatologic Society of North Greece                 1993-96 Member Executive Committee                  1996-99 Secretary General 1992       Association of Greek Oral-Maxillofacial Surgeons 1995       Balkan Stomatological Society (BaSS)                  2001-2002     Member Executive Committee                  2002-2005     Secretary General                  2005-2007     Vice President                  2007-2009     President Elect                  2009-2011     President                  2011-2013     Past President 1996       Greek Society of Osseointegration 2001       Greek Ceramic Society 2003       Greek Society of Biomaterials                2008 -2011   Member Executive Committee 2006       European Society of Biomaterials 2007       European Prosthodontic Association                2011-2013   Member of Board
Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 990 Διεθνές Σεμινάριο Προσθετικής, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 1992 Διεθνές Σεμινάριο Κλασσικής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 1994 Σεμινάριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 1994 Πανελλήνια Οδοντιατρική Σύνοδος Έτους Στοματικής Υγείας 1994, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οδοντιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 1995 4ο Βορειοελλαδικό Οδοντιατρικό Συνέδριο, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 1997 Διεθνές Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 1999 Συνέδριο Κλινικής Οδοντιατρικής, Σ.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη. 1999 Διεθνές Συνέδριο Εμφυτευματολογίας, Σ.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη. 2000 5ο Συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη 2001 21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεσσαλονίκη. 2002 Annual Autumn Council Meeting, Balkan Stomatological Society, Alexandroupoli, Greece 2003 Annual Autumn Council Meeting, Balkan Stomatological Society, Kavala, Greece 2005 25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Λάρισα.v(Συντονιστής)  Διοικητικές επιτροπές: 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1989 Επιτροπή Παραλαβής Οργάνων, Εργ. Ακίνητης Προσθετικής, Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 1989 Επιτροπή Παραλαβής Αναλωσίμων Υλικών, Εργ. Ακίνητης Προσθετικής, Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 1990 Επιτροπή Παραλαβής ειδών, οργάνων και υλικών, Εργ. Ακίνητης Προσθετικής, Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 1995-2003 Διοικούσα Επιτροπή του ¶τυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Εργαστήριο της Ακίνητης Οδοντικής Προσθετικής, του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 2. ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 1991 Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας 1991 Επιτροπή Διενέργειας Τακτικού Διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων οδοντιατρικών υλικών 1992-1994 Βοηθός Επόπτου, κτιρίου Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 1996 Επιτροπή Μελέτης Εφαρμογής Πλαισίου Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων. (Απόφ. Προέδρου Τμήματος, 1593/23-4-96) 1996-2004 Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών και Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 1997 Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης για δημοσίευση εργασιών μελών ΔΕΠ στην επετηρίδα του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. (απόφαση Δ.Σ. 114/7-5-97) 1997 Μέλος Τριμελούς Επιτροπής εκπόνησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. της ενέργειας του ΕΠΕΑΕΚ 3.2.β «Έρευνα». 2001-2003 Μέλος Επιτροπής Διαμόρφωσης Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Οδοντιατρικού Τμήματος, ΑΠΘ 2003-Σήμερα Μέλος Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας 2004 Συντονιστής-Μέλος Επιτροπής μελέτης , καταγραφής & διεκδίκησης εκπαιδευτικών & οικονομικών προβλημάτων 3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1999-Σήμερα Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Οδοντιατρικού Τμήματος, Σύνδεσμος με Γραφείο Διασύνδεσης 2001-2004 Εκπρόσωπος Οδοντιατρικού Τμήματος (Τακτικό Μέλος) στην Επιτροπή Ερευνών 2004-2007 Εκπρόσωπος Οδοντιατρικού Τμήματος (Τακτικό Μέλος) στην Επιτροπή Ερευνών 2003-Σήμερα Μέλος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων 2004-Σήμερα Μέλος Επιτροπής Θεματικών Δικτύων Επιτροπής Ερευνών 2005-Σήμερα Μέλος Επιτροπής Ερευνητικής Ηθικής και Δεοντολογίας 4. ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1994-1995 Εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον εορτασμό Έτους Στοματικής Υγείας. 2003-Σήμερα Mέλος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 2004-Σήμερα Σύμβουλος στην Gerson Lehrman Group's Healthcare Council 2005-Σήμερα Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Ανάλυση της Ιατρικής Απεικόνισης, της Ανθρώπινης Κίνησης και των Σωματικών Μετρήσεων της Παγκόσμιας Ένωσης Φωτογραμμετρίας και (Working Group V6 on Medical Image Analysis, Human Motion and Body Measurement of International Society of Photogrammetry and Remote Sensing ,ISPRS)
Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα:
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Βιοϋλικά
  • Ιστική Μηχανική / Ιστοτεχνολογία
  • Οδοντικά Εμφυτεύματα
  • Κεραμικά - Πολυμερή
  • Προσθετική Αποκατάσταση
  • Κροταφογναθικές Διαταραχές
Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα (10)
Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών (7)
1. Kontonasaki E. Investigation of the capability of bioactive surface formation on materials for fixed prosthetic restorations. 8/4/2003
2. Theoharidou A. Study of the cellular response on the modified with biopolymeric scaffolds surface of dental ceramic materials, 16/7/2009
3. Manta M. Physicomechanical and histologic investigation of experimental bioactive ceramic surfaces of dental prosthetic restorations, 7/7/2011
4. Siarampi E. Investigation of the interfacial area of stabilized Zirconium oxide substrate and ceramic coatings for prosthetic restorations. 14/7/2015
5. Beketova A. Investigation of the effect of laser rays on the structure of surface of ceramic materials. 27/9/2016
6. Pantoleon P. Investigation of the influence of surface properties and aging of zirconia ceramic abutments for implant prosthetic restorations on the biological behavior of human gingival fibroblasts. 11/07/2018
7. Bousnaki M. Evaluation of the application of dental pulp – derived stem cells and their secretome in the management of chronic inflammatory disorders of the Temporomandibular Joint. 29/7/2020
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (29)
Παρουσιάσεις σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις/Συνέδρια (317) [Απρ 2021]
Βιογραφικό Σημείωμα: Κοΐδης Πέτρος

Google scholar: Google scholar
Scopus: Scopus
Pub Med: Pub Med