Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κονδυλίδου Αθηνά

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλέφωνο:  (+30) 2310 999615 

Γραφείο:  5ος όροφος 

Ώρες συνεργασίας:  

Τρίτη 11.00-12.00μμ

 

Σπουδές – Τίτλοι:  

1991 -Πτυχίο Οδοντιατρικής

1994 -Μεταπτυχιακό

2000 -Διδακτορική Διατριβή

 

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία:  

(1992-1995) Υπότροφος του ΙΚΥ για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

(2002-2010) Λέκτορας, Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

(2010-σήμερα) Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

Από το 2002 – μέχρι σήμερα συμμετέχω ενεργά:

 • α) στην εκπαίδευση των τεταρτοετών φοιτητών και τη νοσηλεία των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων της κλινικής της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.
 • β) στη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Εργαστηρίου, εκτελώντας μεγάλο αριθμό ακτινολογικών εξετάσεων και συμμετέχοντας στη διάγνωση των ακτινογραφιών
 • γ) στην οργάνωση και τη λειτουργία της ερευνητικής μονάδας ψηφιακής και ψηφιακής αφαιρετικής ακτινογραφίας του Εργαστηρίου.
 • δ) ως υπεύθυνη για τη λειτουργία του Διαγνωστικού Τμήματος εκπαιδεύοντας μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διάγνωση και διαμόρφωση ενός σχεδίου θεραπείας για κάθε ασθενή που προσέρχεται για να θεραπευτεί στη Σχολή.
 • ε) ως υπεύθυνη για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των οδοντιάτρων που επιθυμούν να αδειοδοτηθούν για την προμήθεια και χρήση ορθοπαντομογράφου, ο αριθμός τους μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 100.
 • στ) ως υπεύθυνη της λειτουργείας του αξονικού τομογράφου κωνικής δέσμης πραγματοποιώντας τη λήψη και διάγνωση όλων των αξονικών τομογραφιών της Σχολής.
 • ζ) υπεύθυνη για τη διενέργεια σιαλογραφιών.
 

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:  

Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Balkan Stomatological Society

 

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα:  

Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ  στις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ  στις 10 -12- 2009, 8-12-2010, 10-12-2012 και 26-2-2014.

Υπεύθυνη υλικών κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες του εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας.

Μέλος της Επιτροπής Ευθύνης της Ιατρικής Πράξης  με απόφαση του Δ.Σ. της Οδοντιατρικής Σχολής:192/15-9-09 σχετικά με την ευθύνη της ιατρικής πράξης για τις οδοντιατρικές εργασίες στα πλαίσια του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή αναλώσιμων υλικών -οργάνων της Οδοντιατρικής Σχολής από Πιστώσεις του πανεπιστημιακού έτους 2011.

Μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης οδοντιατρικής τεχνολογίας για το αντικείμενο της ακτινολογίας 2011-2012.

Μέλος της Επιτροπής Μηχανογράφησης για τα έτη 2011-2012 και 2012-2013.

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων του διαγωνισμού αριθμ.312/2012.

Μέλος της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και διαπίστωσης καλής εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τομέα Παθολογίας -Χειρουργικής  Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής για τα έτη 2012 και 2013.

Επιστημονικά υπεύθυνη στο πρόγραμμα νοσηλίων προπτυχιακών σπουδών με τίτλο: Συμμετοχή στην κλινική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής και κωδικό 85819 με απόφαση Γεν. Συνέλευσης το Νοέμβριο 2013.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:  

Ν. Parissis, Α. Kondylidou, Α. Tsirlis, D. lakovidis Influence of Various Image Treatment Filters on Image Quality. Balkan Journal of Stomatology, 1997, 1:98-101.

 

N. Parissis, A. Tsirlis, A. Kondylidou, D. lakovidis. Comparative study of density between analog and digital radiographs. Πρακτικά του  34° Συνεδρίου της International Association of Dental Research, Μαδρίτη. Σεπτέμβριος 1997.

 

N. Parissis, A. Kondylidou-Sidira, A Tsirlis, P. Patias. A methodological paper on computer-based registration technique for radiography.  Πρακτικά του συνεδρίου: Joint meeting of Continental European Division (CED) Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR. ISTANBUL, 2004.

N.Parissis, A. Kondylidou-Sidira, A. Tsirlis and P. Patias. Conventional radiographs vs digitised radiographs: image quality assessment. Dentomaxillofacial Radiology 2005, 34:353-356.

I.Ioannidou-Marathiotou,M. Papadopoulos, A.Kondylidou-Sidira, A. Kokkas,B.Karagiannis. Digital subtraction radiography of panoramic radiographs to evaluate maxillary central incisor root resorption after orthodontic treatment. World Journal of Orthodontics 2010; vol 11(2):142-152.

A. Delantoni, J. Levi, A. Kondylidou. An unusual case of hemifacial microsomia with overgrowth of the facial muscles. Oral Radiol  (2009) 25:142-145.

Ntomouchtsis A., Maggoudi D., Panidou H. , Kondylidou A., Antoniades K. Unusual penetrating metallic foreign bodies injured maxillofacial and orbital region with minimal damage. Balkan Journal of Stomatology, 2011;15:52-56.

Chatziavramidis A, Kondylidou-Sidira A, Stefanidis A, Soldatou S. . Longstanding rhinolith leading to anatomical alterations of the ipsilateral inferior nasal meatus and turbinate. BMJ Case Reports. Published 19 November 2010;doi:10.1136/bcr.07.2010.3155.

Kondylidou-Sidira A., Kyrgidis A., Antoniades B., Antoniades K. Ossifying fibromyxoid tumor of the head and neck region: report of a case and systematic review of the literature. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2011 May;vol69(5):1355-1360.

Fardi A., Kondylidou-Sidira A., Baschour Z., Parissis N., Tsirlis A. Incidence of impacted and supernumerary teeth – a radiographic study in a North Greek population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011 Jan1;16(1):e56-61.

Kondylidou-Sidira A, Dietrich E.M, Koloutsos G, Sakkas L, Antoniades K. . Intraosseous vascular malformation of the mandibular condyle: presentation of a case and differential diagnosis. Oral Radiology 2012;Sept 28(2):150-156.

Kondylidou-Sidira A, Fardi A,Giannopoulou M, Parisis N. Detection of experimentally induced root fractures on digital and conventional radiographs: an in vitro study. Odontology. 2013 Jan;101(1):89-95.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά:  

 Α. Κονδυλίδου, Σ. Βαγιωνά, Κ. Αντωνιάδης, Μ. Τσολάκη. Ψυχιατρικά προβλήματα που ενδιαφέρουν τον Οδοντίατρο. “Ελληνικά στοματολογικά χρονικά”, 1991. 35:201-207.

 

Κ Αντωνιάδης. Φ. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου. Δ. Κατριού-Νικολακάκη, Α. Κονδυλίδου, Θ. Παπαγεωργίου. Δ. Καρακάσης. Στοματικές εκδηλώσεις σε παιδιά με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. “Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος”. 1991 :106-113.

 

Α. Κονδυλίδου, Κ. Αντωνιάδης. Φυλογένεση των γνάθων και της κροταφογναθικής άρθρωσης. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Έλλην. ΩΡΑ Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου”, 1994, 1:10-15.

 

Ν. Παρίσης. Α. Τσίρλης. Α. Κονδυλίδου, Δ. Ιακωβίδης. Βελτίωση της απεικόνισης των ενδοστοματικών ακτινογραφιών με τη μέθοδο της ψηφιοποίησης της ακτινογραφικής εικόνας. Έλληνική. Στομ. Γναθοπροσωπική Χειρουργική”. 1996. 11:175-179.

 

Ψιμοπούλου, Ε. Μαλαματά, Μ. Τορβά, Α. Κονδυλίδου, Κ. Αντωνιάδης. Περικογχικές δερμοειδείς κύστεις. Δημοσιευμένη στο περιοδικό “ΣΤΟΜΑ”, 1998, 26:211-214.

 

Α. Κονδυλίδου. Συγκριτική αξιολόγηση των ακτινομετρικών χαρακτηριστικών μεταξύ της αναλογικής ακτινογραφίας και της ψηφιακής της απεικόνισης.

 Διδακτορική Διατριβή. Θεσ/νίκη, 2000.

 

Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. Συνήθη σφάλματα στην πανοραμική ακτινογραφία.  Στόμα 2005;33(3): 193-198.

Μ. Γιαννοπούλου, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. Ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία.- Γενικές αρχές.-Εφαρμογές στην Οδοντιατρική. Στόμα 2005; 33 (3): 187-191.

Φαρδή Α., Κωδωνάς Κ., Κονδυλίδου Α. Παράγοντες που επηρεάζουν την ερμηνεία της ακτινογραφίας. Συγκριτικά αποτελέσματα χρησιμοποιούμενων τεχνικών και μέσων.  Νεογιλές απόψεις 2006,4: 21-25.

Φαρδή Α., Κωδωνάς Κ., Κονδυλιδου Α., Παρισης Ν. Συγκριτική μελέτη ψηφιακών και συμβατικών ακτινογραφιών ως προς την ευκρίνεια απεικόνισης διαφορετικών εμφρακτικών υλικών. Στόμα 2006, 34:103-115.

Μ. Γιαννοπούλου, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. .Αξιολόγηση της ποιότητας των πανοραμικών  ακτινογραφιών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.  Στόμα 2006;34 (4):279-285.

Κ. Κούγιας, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. Είδη ψηφιακών αισθητήρων Στόμα 2006;34 (4):271-278.

Χ. Τσάμης, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας Στόμα 2010;38 (2):167- Στόμα 2010;38 (2):167-174.

 Κονδυλίδου Α., Φαρδή Α., Γιαννοπούλου Μ., Παρίσης Ν. Συγκριτική μελέτη της διαγνωστικής ακρίβειας τεσσάρων ψηφιακών μηχανημάτων με τη βοήθεια τεχνητά παρασκευασμένων κοιλοτήτων στην οδοντική μύλη. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2010;54:97-107.

Α. Φαρδή, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης, Α. Τσίρλης. Συγκριτική in vitro αξιολόγηση έμμεσης και άμεσης ψηφιακής απεικόνισης ως προς την ανίχνευση κοιλοτήτων που προσομοιάζουν στην εξωτερική απορρόφηση ρίζας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2009; 63 (3):408-421.

 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Telephone:  (+30) 2310 999615 

Office:  5ος όροφος 

Office Hours:  

Τρίτη 11.00-12.00μμ

 

Studies:  

1991 -Πτυχίο Οδοντιατρικής

1994 -Μεταπτυχιακό

2000 -Διδακτορική Διατριβή

 

Academic career:  

(1992-1995) Υπότροφος του ΙΚΥ για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

(2002-2010) Λέκτορας, Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

(2010-σήμερα) Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

Από το 2002 – μέχρι σήμερα συμμετέχω ενεργά:

 • α) στην εκπαίδευση των τεταρτοετών φοιτητών και τη νοσηλεία των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων της κλινικής της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.
 • β) στη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Εργαστηρίου, εκτελώντας μεγάλο αριθμό ακτινολογικών εξετάσεων και συμμετέχοντας στη διάγνωση των ακτινογραφιών
 • γ) στην οργάνωση και τη λειτουργία της ερευνητικής μονάδας ψηφιακής και ψηφιακής αφαιρετικής ακτινογραφίας του Εργαστηρίου.
 • δ) ως υπεύθυνη για τη λειτουργία του Διαγνωστικού Τμήματος εκπαιδεύοντας μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διάγνωση και διαμόρφωση ενός σχεδίου θεραπείας για κάθε ασθενή που προσέρχεται για να θεραπευτεί στη Σχολή.
 • ε) ως υπεύθυνη για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των οδοντιάτρων που επιθυμούν να αδειοδοτηθούν για την προμήθεια και χρήση ορθοπαντομογράφου, ο αριθμός τους μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 100.
 • στ) ως υπεύθυνη της λειτουργείας του αξονικού τομογράφου κωνικής δέσμης πραγματοποιώντας τη λήψη και διάγνωση όλων των αξονικών τομογραφιών της Σχολής.
 • ζ) υπεύθυνη για τη διενέργεια σιαλογραφιών.
 

Scientific Memberships:  

Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Balkan Stomatological Society

 

Management activity/positions:  

Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ  στις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ  στις 10 -12- 2009, 8-12-2010, 10-12-2012 και 26-2-2014.

Υπεύθυνη υλικών κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες του εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας.

Μέλος της Επιτροπής Ευθύνης της Ιατρικής Πράξης  με απόφαση του Δ.Σ. της Οδοντιατρικής Σχολής:192/15-9-09 σχετικά με την ευθύνη της ιατρικής πράξης για τις οδοντιατρικές εργασίες στα πλαίσια του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή αναλώσιμων υλικών -οργάνων της Οδοντιατρικής Σχολής από Πιστώσεις του πανεπιστημιακού έτους 2011.

Μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης οδοντιατρικής τεχνολογίας για το αντικείμενο της ακτινολογίας 2011-2012.

Μέλος της Επιτροπής Μηχανογράφησης για τα έτη 2011-2012 και 2012-2013.

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων του διαγωνισμού αριθμ.312/2012.

Μέλος της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και διαπίστωσης καλής εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τομέα Παθολογίας -Χειρουργικής  Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής για τα έτη 2012 και 2013.

Επιστημονικά υπεύθυνη στο πρόγραμμα νοσηλίων προπτυχιακών σπουδών με τίτλο: Συμμετοχή στην κλινική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής και κωδικό 85819 με απόφαση Γεν. Συνέλευσης το Νοέμβριο 2013.

 

Selected publications in International Journals:  

Ν. Parissis, Α. Kondylidou, Α. Tsirlis, D. lakovidis Influence of Various Image Treatment Filters on Image Quality. Balkan Journal of Stomatology, 1997, 1:98-101.

 

N. Parissis, A. Tsirlis, A. Kondylidou, D. lakovidis. Comparative study of density between analog and digital radiographs. Πρακτικά του  34° Συνεδρίου της International Association of Dental Research, Μαδρίτη. Σεπτέμβριος 1997.

 

N. Parissis, A. Kondylidou-Sidira, A Tsirlis, P. Patias. A methodological paper on computer-based registration technique for radiography.  Πρακτικά του συνεδρίου: Joint meeting of Continental European Division (CED) Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of IADR. ISTANBUL, 2004.

N.Parissis, A. Kondylidou-Sidira, A. Tsirlis and P. Patias. Conventional radiographs vs digitised radiographs: image quality assessment. Dentomaxillofacial Radiology 2005, 34:353-356.

I.Ioannidou-Marathiotou,M. Papadopoulos, A.Kondylidou-Sidira, A. Kokkas,B.Karagiannis. Digital subtraction radiography of panoramic radiographs to evaluate maxillary central incisor root resorption after orthodontic treatment. World Journal of Orthodontics 2010; vol 11(2):142-152.

A. Delantoni, J. Levi, A. Kondylidou. An unusual case of hemifacial microsomia with overgrowth of the facial muscles. Oral Radiol  (2009) 25:142-145.

Ntomouchtsis A., Maggoudi D., Panidou H. , Kondylidou A., Antoniades K. Unusual penetrating metallic foreign bodies injured maxillofacial and orbital region with minimal damage. Balkan Journal of Stomatology, 2011;15:52-56.

Chatziavramidis A, Kondylidou-Sidira A, Stefanidis A, Soldatou S. . Longstanding rhinolith leading to anatomical alterations of the ipsilateral inferior nasal meatus and turbinate. BMJ Case Reports. Published 19 November 2010;doi:10.1136/bcr.07.2010.3155.

Kondylidou-Sidira A., Kyrgidis A., Antoniades B., Antoniades K. Ossifying fibromyxoid tumor of the head and neck region: report of a case and systematic review of the literature. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2011 May;vol69(5):1355-1360.

Fardi A., Kondylidou-Sidira A., Baschour Z., Parissis N., Tsirlis A. Incidence of impacted and supernumerary teeth – a radiographic study in a North Greek population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011 Jan1;16(1):e56-61.

Kondylidou-Sidira A, Dietrich E.M, Koloutsos G, Sakkas L, Antoniades K. . Intraosseous vascular malformation of the mandibular condyle: presentation of a case and differential diagnosis. Oral Radiology 2012;Sept 28(2):150-156.

Kondylidou-Sidira A, Fardi A,Giannopoulou M, Parisis N. Detection of experimentally induced root fractures on digital and conventional radiographs: an in vitro study. Odontology. 2013 Jan;101(1):89-95.

 

Selected publications in Greek Journals:  

 Α. Κονδυλίδου, Σ. Βαγιωνά, Κ. Αντωνιάδης, Μ. Τσολάκη. Ψυχιατρικά προβλήματα που ενδιαφέρουν τον Οδοντίατρο. “Ελληνικά στοματολογικά χρονικά”, 1991. 35:201-207.

 

Κ Αντωνιάδης. Φ. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου. Δ. Κατριού-Νικολακάκη, Α. Κονδυλίδου, Θ. Παπαγεωργίου. Δ. Καρακάσης. Στοματικές εκδηλώσεις σε παιδιά με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. “Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος”. 1991 :106-113.

 

Α. Κονδυλίδου, Κ. Αντωνιάδης. Φυλογένεση των γνάθων και της κροταφογναθικής άρθρωσης. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Έλλην. ΩΡΑ Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου”, 1994, 1:10-15.

 

Ν. Παρίσης. Α. Τσίρλης. Α. Κονδυλίδου, Δ. Ιακωβίδης. Βελτίωση της απεικόνισης των ενδοστοματικών ακτινογραφιών με τη μέθοδο της ψηφιοποίησης της ακτινογραφικής εικόνας. Έλληνική. Στομ. Γναθοπροσωπική Χειρουργική”. 1996. 11:175-179.

 

Ψιμοπούλου, Ε. Μαλαματά, Μ. Τορβά, Α. Κονδυλίδου, Κ. Αντωνιάδης. Περικογχικές δερμοειδείς κύστεις. Δημοσιευμένη στο περιοδικό “ΣΤΟΜΑ”, 1998, 26:211-214.

 

Α. Κονδυλίδου. Συγκριτική αξιολόγηση των ακτινομετρικών χαρακτηριστικών μεταξύ της αναλογικής ακτινογραφίας και της ψηφιακής της απεικόνισης.

 Διδακτορική Διατριβή. Θεσ/νίκη, 2000.

 

Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. Συνήθη σφάλματα στην πανοραμική ακτινογραφία.  Στόμα 2005;33(3): 193-198.

Μ. Γιαννοπούλου, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. Ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία.- Γενικές αρχές.-Εφαρμογές στην Οδοντιατρική. Στόμα 2005; 33 (3): 187-191.

Φαρδή Α., Κωδωνάς Κ., Κονδυλίδου Α. Παράγοντες που επηρεάζουν την ερμηνεία της ακτινογραφίας. Συγκριτικά αποτελέσματα χρησιμοποιούμενων τεχνικών και μέσων.  Νεογιλές απόψεις 2006,4: 21-25.

Φαρδή Α., Κωδωνάς Κ., Κονδυλιδου Α., Παρισης Ν. Συγκριτική μελέτη ψηφιακών και συμβατικών ακτινογραφιών ως προς την ευκρίνεια απεικόνισης διαφορετικών εμφρακτικών υλικών. Στόμα 2006, 34:103-115.

Μ. Γιαννοπούλου, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. .Αξιολόγηση της ποιότητας των πανοραμικών  ακτινογραφιών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.  Στόμα 2006;34 (4):279-285.

Κ. Κούγιας, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. Είδη ψηφιακών αισθητήρων Στόμα 2006;34 (4):271-278.

Χ. Τσάμης, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης. Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας Στόμα 2010;38 (2):167- Στόμα 2010;38 (2):167-174.

 Κονδυλίδου Α., Φαρδή Α., Γιαννοπούλου Μ., Παρίσης Ν. Συγκριτική μελέτη της διαγνωστικής ακρίβειας τεσσάρων ψηφιακών μηχανημάτων με τη βοήθεια τεχνητά παρασκευασμένων κοιλοτήτων στην οδοντική μύλη. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2010;54:97-107.

Α. Φαρδή, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσης, Α. Τσίρλης. Συγκριτική in vitro αξιολόγηση έμμεσης και άμεσης ψηφιακής απεικόνισης ως προς την ανίχνευση κοιλοτήτων που προσομοιάζουν στην εξωτερική απορρόφηση ρίζας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2009; 63 (3):408-421.