Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πουλόπουλος Αθανάσιος K.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+30) 2310 999528

Email: akpoul@dent.auth.gr

Ώρες συνεργασίας: 9πμ-2μμ καθημερινά

Εργαστήριο: Εργαστήριο Στοματολογίας

Τομέας: ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σπουδές - Τίτλοι:
 • Πτυχίο Οδοντιατρικής : 1991 Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
 • Μεταπτυχιακό : 1993 Master of Science in Oral Medicine, Dept. of Oral Medicine and Oral Pathology, Dental School, University of Bristol, Bristol U.K.
 • Διδακτορική Διατριβή : 1995 Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία:
 • Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1997
 • Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Στοματολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 2004
 • Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Στοματολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 2008
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστηρίου Στοματολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 2013
Τιμητικές διακρίσεις:

Commendation in Master of Science in Oral Medicine , Dept. of Oral Medicine and Oral  Pathology, Dental School, University of Bristol, Bristol U.K. 1993

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:
 • Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
 • Balkan Stomatological Society
 • International Association for Dental Research
 • Ελληνική Εταιρία Παθολογίας Στόματος
 • Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
 • European Association of Oral Medicine
Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα:
 • Μέλος του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Οδοντιατρικού Τμήματος (2012 έως σήμερα)
 • Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ (2013)
 • Επιτροπή παραλαβής για την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού(2013)
 • Επιτροπή παραλαβής βιβλιοδετημένων και αναβιβλιοδετημένων τόμων και περιοδικών του τμήματος (2013)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος (Γενικός Γραμματέας)(2012)
 • Κριτής επιστημονικών εργασιών σε 11 επιστημονικά περιοδικά
 • Μέλος σε 2 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (1 περατωθείσα, 1 σε εξέλιξη), μέλος σε 8 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές για την εκπόνηση μεταπτυχιακών διατριβών (5 περατωθείσες, 3 σε εξέλιξη)
Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα:

Συνεργάτης ερευνητής

 • Προσδιορισμός γενετικού πολυμορφισμού στις κυτταροκίνες IL1α, ΙL1β, ILR, IL1Rα, IL2, IL4, IL6, IL10, IL12, IFN-γ, TNFα, TGFb σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα και πεμφιγοειδές του βλεννογόνου του στόματος.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:
 • Iordanidis S,Poulopoulos A, Epivatianos A, Zouloumis L. Central odontogenic fibroma: Report of case with immunohistochemical study. Indian J Dent Res. 2013;24:753-5.
 • Poulopoulos AK, AndreadisD, Markopoulos A. Expression of matrix metalloproteinases 9 and 12 in actinic cheilitis. World J Exp Med.2013 20;3:43-9.
 • Andreadis D, Epivatianos A, Samara A, Kirili T, Iordanidis F,Poulopoulos A. Myofibroma of the oral mucosa: a case report. Med Princ Pract. 2012;21:288-91.
 • Andreadis D, Mauroudis S,Poulopoulos A, Markopoulos A, Epivatianos A. Lip ulceration associated with intravenous administration of zoledronic acid: report of a case. Head Neck Pathol. 2012 ;6:275-8.
 • Epivatianos A, Iordanidis F, Andreadis D, Iordanidis S,Poulopoulos A, Markopoulos A. Tenascin-C in chronic sclerosing sialadenitis. Head Neck Pathol. 2011 ;5:221-5
 • Andreadis D,Poulopoulos A, Papadopoulos P, Epivatianos A. Localized tongue Amyloidosis in a Patient with Neurofibromatosis type II. Head Neck Pathol. 2011 ;5:302-5
 • Poulopoulos A, Kittas D, Sarigelou A. Current concepts on gingival fibromatosis-related syndromes. Journal of Investigative and Clinical Dentistry 2011; 2: 1-6.
 • Ntomouchtsis A, Karakinaris G, Poulopoulos A, Kechagias N, Kittikidou K, Tsompanidou C, Vahtsevanos K, Antoniades K. Benign lip lesions. A 10-year retrospective study. Oral Maxillofac Surg. 2010 ;14:115-8.
 • Epivatianos A, Zaraboukas T,Poulopoulos A, Harrison JD. Immunohistochemical study of fibroblasts and mast cells in chronic submandibular sialadenitis. Oral Dis. 2008 ;14:259-63.
 • Albanidou-Farmaki Ε, Poulopoulos ΑΚ,Epivatianos Α, Farmakis Κ, Karamouzis Μ, Antoniades D. Increased anxiety level and high salivary and serum cortisol concentrations in patients with Recurrent Aphthous Stomatitis. The Tohoku Journal of Experimental Medicine 2008; 214: 291-296.
 • Poulopoulos AK, Antoniades D, Epivatianos A, Grivea I, Syrogiannopoulos G . Black hairy tongue in a two month old infant. Journal of Paediatrics and Child Health 2008; 44: 377-379.
 • Poulopoulos AK, Belazi M, Epivatianos A, Velegraki A, Antoniades D. The role of candida in inflammatory papillary hyperplasia of the palate. Oral Rehabilitation 2007; 34: 685-692.
 • Epivatianos A, Poulopoulos AK, Dimitrakopoulos I, Andreadis D, Nomikos A, Vlahou S, Papazoglou G, Barbatis C. Application of a-smooth muscle actin and c-kit in the differential diagnosis of adenoid cystic carcinoma from polymorphous low-grade adenocarcinoma. Oral Oncology 2007; 43: 67-76.
 • Poulopoulos AK, Epivatianos A, Zaraboukas T, Antoniades D. Verruciform xanthoma coexisting with oral discoid lupus erythematosus. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2007;   45: 159-160.
 • Andreadis D, Epivatianos A, Poulopoulos AK, Nomikos A, Papazoglou G, Antoniades D, Barbatis C.Detection of c-kit (CD 117) molecule in benign and malignant salivary gland tumours. Oral Oncology 2006; 42: 57-65.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά:
 • Κυριλή Τ, Σαμαρά Α, Επιβατιανός Α, Πουλόπουλος Α, Ανδρεάδης Δ, ΛΙνκ- Τσατσούλη Ι. Βλεννοκύστεις σε παιδιά και εφήβους. Κλινικοπαθολογική μελέτη 72 περιπτώσεων.Στόμα 2012;40:191-195
 • Κασφίκης Γ, Πουλόπουλος Α, Μαρκόπουλος Α. Κλινικοί, μορφολογικοί και μοριακοί δείκτες. Η προγνωστική τους αξία στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας. Στόμα 2008 ; 36: 241-248.
 • Επιβατιανός A, Πουλόπουλος AK, Αλμπανίδου-Φαρμάκη E, Καλογεράκου Φ,Κιζιρίδου A,  Αντωνιάδης Δ. Μελέτη των κολλαγόνων ινών στο περιφερικό οδοντογενές ίνωμα και περιφερικό οστεοποιούμενο ίνωμα με Picro-Sirious red στο πολωτικό μικροσκόπιο. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2005; 49:  345-350.
 • Επιβατιανός Α, Αλμπανίδου-Φαρμάκη Ε, Πουλόπουλος ΑΚ, Κολοκοτρώνης Α, Καρκαβέλας Γ, Αντωνιάδης Δ. Κλινικοπαθολογική μελέτη της πτυχωτής ινώδους υπερπλασίας από οδοντοστοιχίες (Επουλίδα Fissuratum ) και μελέτη του κολλαγόνου της βλάβης με Picro-Sirious red στο πολωτικό μικροσκόπιο. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2004; 48: 181-189.
 • Πουλόπουλος ΑΚ, Επιβατιανός Α, Καγιάβης Ι, Παπαναγιώτου Π. Εκφραση των μορίων του εξωκυττάριου πλέγματος σε πειραματικό μοντέλο ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων. Ελληνική Ιατρική: 2002; 68: 1-6.
 • Πουλόπουλος ΑΚ, Τσατσούλη-Λινκ Ι, Παπαναγιώτου Π. Η αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού οδοντιατρικών ασθενών με τη χρήση του ευρωπαικού ιατρικού ερωτηματολογίου (MRRH). Ελλ. Π. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 2001; 16:133-143.
 • Πουλόπουλος ΑΚ, Τσατσούλη-Λινκ Ι, Καγιάβης Ι, Παπαναγιώτου Π. Αίτια δυσχρωμιών και μελαγχρώσεων στο στοματικό βλεννογόνο. Ελλ. Π. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 2000; 15:131-138.

 

Μονογραφία/ες:

·         Poulopoulos AK. Basement membrane changes in oral cancer. Master of Science, Μονογραφία.  Bristol, UK , 1993

·         Πουλόπουλος ΑΚ. Το Μελάνωμα της Στοματικής Κοιλότητας. Ανοσοιστοχημικός Φαινότυπος. Ερευνητική Μονογραφία. Θεσσαλονίκη, 2012