• Ελληνικά
 • English

Department of Preventive Dentistry, Periodontology and implant Biology

 • The Department of Preventive dentistry, Periodontology and Implant Biology,is part of the  Section of Orthodontics and Periodontology.Main focus of the Department is the training of undergraduate students in Preventive dentistry, Periodontology and Implant Biology and provides fundamental knowledge of diagnosis,prevention and treatment of periodontal diseases ,prevention of caries and of periodontal and peri-implant tissues.

 •  Με ευθύνη του Εργαστηρίου διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο.

  Εξάμηνο

  Τίτλος Μαθήματος

  Διδασκαλία ώρες

  Συντονιστής μαθήματος

  Α΄

  Οικολογία στόματος

  Θεωρία

  2 ώρες/εβδ

  Σ. Κάλφας – Δ. Απατζίδου

  Γ΄

  Υγιεινή στην Οδοντιατρική- Απόβλητα

  Θεωρία

  1 ώρα/εβδ

  Σ. Κάλφας – Δ. Απατζίδου

   

  Δ'

  Προληπτική Οδοντιατρική

  Θεωρία

  4 ώρες/εβδ 

   

  Σ. Κάλφας – Λ. Τσαλίκης

  Δ΄

  Εξειδικευμένη Προληπτική Οδοντιατρική (επιλογής)

  Θεωρία

  2 ώρες/εβδ

  Δ. Απατζίδου – Σ. Κάλφας

  Ε΄

  Εισαγωγή στην Κλινική Περιοδοντολογία

  Φροντ 2ώρες/εβδ

  Δ. Σακελάρη – Λ. Τσαλίκης

  Στ΄

  Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος

  Φροντ 2ώρες/εβδ

  Κλιν 2 ώρες/εβδ

   Δ. Σακελλάρη – Ι. Βούρος

  Ζ΄

  Παθολογία και Θεραπευτική των Νόσων του Περιοδοντίου

  Φροντ 2ώρες/εβδ

  Κλιν 3 ώρες/εβδ

  Ι. Βούρος

  Η΄

  Χειρουργική του Περιοδοντίου- Βιολογικές αρχές θεραπείας των εμφυτευμάτων

  Φροντ 2ώρες/εβδ

  Κλιν 3 ώρες/εβδ

  Δ. Απατζίδου- Ι. Βούρος

  Η΄

  Εξειδικευμένες προσεγγίσεις στο περιοδόντιο και στους περιεμφυτευματικούς ιστούς(επιλογής)

  Φροντ 1ώρα/εβδ

  Εργ άσκ 1ώρα/εβδ

  Ι. Βούρος

  Θ΄

  Περιοδοντολογία ΙΙΙ

  Φροντ 2ώρες/εβδ

  Κλιν 2 ώρες/εβδ

  Έγινε τελευταία φορά το 2013-14

  Θ΄

  Κοινωνική Οδον/κή

  Θεωρία

  1 ώρα/εβδ

  Λ. Τσαλίκης – Δ. Απατζίδου

  Ι΄

  Χειρουργική Περιοδοντικών και Περιεμφυτευματικών ιστών

  Φροντ 2ώρες/εβδ

  Προτάθηκε η κατάργησή του

  Θ΄

  ΚΣΑΑ

  ΚΣΑΑ

  Απο 2014-15

   

  Ι΄

  ΚΣΑΑ

  ΚΣΑΑ

  Πτυχιακή εξέταση

   

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οδοντιατρική"

  Κατεύθυνση Περιοδοντολογία

  Συντονιστής Κατεύθυνσης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Βούρος

   

  Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκεται η Περιοδοντολογία και Βιολογία των Εμφυτευμάτων με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Βούρο. Τα ειδικά μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν ως εξης:

  Εξάμηνο

  Τίτλος Μαθήματος

  Συντονιστής μαθήματος

   

  Α

  Εισαγωγή στην κλινική Περιοδοντολογία

  Ι. Βούρος

   

  Α

  Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης περιοδοντικών νόσων

  Λ. Τσαλίκης

   

  Α

  Μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία

  Ι. Βούρος- Λ. Τσαλίκης

   

  Α

  Εισαγωγικά στοιχεία Βιολογίας των εμφυτευμάτων

  Γ. Μακρής

   

  Α

  Βασικές αρχές εγχειρητικής

  Λ. Τσαλίκης

   

   

  Α

  Λειτουργική χειρουργική ανατομία περιοδοντίου

  Λ. Τσαλίκης

   

  Β

  Βασική ιστοπαθολογία περιοδοντίου

  Δ. Σακελλάρη

   

  Β

  Επιδημιολογία περιοδοντικών νόσων         

  Λ. Τσαλίκης

   

  Β

  Μικροβιολογία οδοντικού βιοϋμένα

  Δ. Σακελλάρη

   

  Β

  Βασική χειρουργική περιοδοντική θεραπεία

  Ι. Βούρος

   

  Β

  Σχέδιο θεραπείας και χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων

  Γ.Μακρής

   

  Β

  Υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία

  Π. Δάγκαλης

   

  Β

  Περιοπροσθετική I

  Δ. Απατζίδου-Π. Κοΐδης

   

  Γ

  Παθογένεια περιοδοντικών νόσων

  Δ. Σακελλάρη

   

   

  Γ

  Στοματικές εκδηλώσεις δερματοβλενογόνιων και συστηματικών νοσημάτων

  Σ. Κάλφας

   

  Γ

  Περιοδοντικοί ασθενεις με ιατρικά προβλήματα

  Δ. Σακελλάρη

   

  Γ

  Αναγεννητικές χειρουργικές τεχνικές

  Ι. Βούρος

   

   

  Γ

  Ιδιαίτερες συνθήκες τοποθέτησης εμφυτευμάτων

  Γ. Μακρής- Ι. Βούρος

   

  Γ

  Κλινική φυσιολογία σύγκλεισης

  Δ. Απατζίδου-Π. Κοίδης

   

   

  Γ

  Περιοπροσθετική ΙΙ

  Δ. Απατζίδου-Π. Κοίδης

   

   

  Δ

  Αντιμικροβιακή θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου

  Δ. Σακελλάρη

   

  Δ

  Πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου

  Ι. Βούρος

   

  Δ

  Σύνθετη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων

  Γ.Μακρής

   

  Δ

  Περιοδοντολογία και Συγγενείς Ειδικότητες

  Α. Κολοκοτρώνης, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Κάλφας

   

  Δ

  Τραύμα σύγλεισης και Παθολογία διαταραχών ΚΓΔ

  Δ. Απατζίδου-Π. Κοίδης

   

  Ε

  Εκτίμηση παραγόντων κινδύνου και πρόγνωση περιοδοντικών νόσων

  Λ. Τσαλίκης

   

  Ε

  Υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία εμφυτευμάτων

  Ι. Βούρος

   

  Ε

  Θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών ΚΓΔ

  Δ. Απατζίδου-Π. Κοΐδης

   

  ΣΤ

  Βασικά στοιχεία Προσθετικής εμφυτευμάτων

  Δ. Απατζίδου-Π. Κοίδης

   

  ΣΤ

  Παθοφυσιολογία εμφυτευμάτων

  Ι. Βούρος

   

  ΣΤ

  Σχέδιο θεραπείας και αξιολόγηση σύνθετων περιστατικών

  Γ. Μακρής

   

   

   

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οδοντιατρική"

  Κατεύθυνση Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική

  Συντονίστρια Κατεύθυνσης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Τοπίτσογλου

   

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΜΑΘΗΜΑ

  ECTS

   

  A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

  S110101

   

  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Προαγωγή Υγείας. Συστήματα Υγείας & Οικονομικά

  2

  S110102

  Προγράμματα  Αγωγής Υγείας. Επιδημιολογία των οδοντικών και περιοδοντικών νόσων

  2

  S110103

  Αλλαγή συμπεριφοράς σε θέματα στοματικής υγείας

  2

  R110104

  Βιβλιογραφική ανασκόπηση

  2

  L110105

  Άσκηση πεδίου, προγραμματισμός και εφαρμογή αγωγής στοματικής υγείας σε ομάδες πληθυσμού

  4

  L110106

  Κλινική και Διδακτική εμπειρία

  8

   

  Γενικά Μαθήματα

  10

   

  Σύνολο

  30

   

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

  S110201

  Υγιεινή οδοντιατρείου, Αλλεργίες, τοξικές αντιδράσεις

  2

  S110202

  Σάλιο. Χημική ισορροπία οδοντικής επιφάνειας-υγρού περιβάλλοντος, Διατροφή

  2

   

  S110203

   Οδοντικό βιοϋμένιο - Σύνθεση και μεταβολικές δραστηριότητες, Τερηδονικός κίνδυνος

  2

  R110204

  Βιβλιογραφική ανασκόπηση

  2

  L110205

  Άσκηση πεδίου, προγραμματισμός και εφαρμογή αγωγής στοματικής υγείας σε ομάδες πληθυσμού

  4

  L110206

  Κλινική και Διδακτική εμπειρία

  8

   

  Γενικά Μαθήματα

  10

   

  Σύνολο

  30

   

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

  S110301

  Μέσα πρόληψης τερηδόνας - Στοματική υγιεινή, υποκατάστατα ζάχαρης

  2

  S110302

  Φθοριούχα σκευάσματα. Προληπτικές καλύψεις

  2

  S110303

  Προληπτική αντιμετώπιση ασθενή υψηλού κινδύνου (Ογκολογικός, με Ειδικές ανάγκες, με Χρόνια λήψη φαρμάκων, με βακτηριαιμία από μικρόβια στόματος)

  2

  R110304

   Βιβλιογραφική ανασκόπηση

  4

  L110306

  Άσκηση πεδίου, εργασία σε χώρο Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας

  10

  L110307

  Κλινική και Διδακτική εμπειρία

  10

   

  Σύνολο

  30

   

  Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

  S110401

  Ξηροστομία-Υποσιαλία. Αποτριβή, διάβρωση, ευαισθησία ρίζας

  2

  S110402

  Κακοσμία στόματος. Κάπνισμα και στοματική υγεία

  2

  S110403

  Πρόληψη σε ασθενή με περιοδοντική-περιεμφυτευματική νόσο,  με ορθοδοντική ή προσθετική συσκευή

  2

  L110406

  Άσκηση πεδίου, εργασία σε χώρο Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας

  2

  L110407

  Κλινική και Διδακτική εμπειρία

  2

  R110405

  Διπλωματική εργασία

  20

   

  Σύνολο

  30

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  120

   

 •  

  Research

  The Department is involved in research regarding clinical and laboratory projects related to materials,therapeutic interventions and techniques focused on Preventive dentistry, Periodontology and Implant Biology .Research fields of the Department include the following:

  •           Aetiopathogenesis of periodontal diseases

  •           Oral Microbiology

  •           Epidemiology of periodontal diseases and caries

  •           Methods of oral hygiene and professional debridement

  •           Oral manifestations of systemic diseases

  •           Prosthetics and Periodontology

  •           Periodontal regeneration

  •           Evaluation of periodontal surgical techniques

  •           Antimicrobials and periodontal therapy

  •           Periodontology and other specialties

  •           Risk factors for initiation and progression of periodontal diseases

  •           Aetiopathogenesis of peri-implant diseases

  •           Treatment of peri-implant diseases

            Biology of peri-implant tissues

   

 • Facilities

  Offices of the administration and Department personnel are located at the 5th floor of the School. Teaching and practical training are performed in the following locations: Undergraduate Clinic at  the 1st  floor(26 dental units),Postgraduate Clinic at the 2nd floor ( 7 dental units) ,Clinic for full-mouth treatment ,the amphitheater and seminar rooms of the school.

  The Undergraduate Clinic is located at the 1st floor of the Dental School and is dedicated to training of students of the 6th,7th and 8th semesters.It should be mentioned that the 6th semester consists the first clinical training of students in patients. The severity of cases treated by students ranges from chronic gingivitis to the first phase of treatment of generalized severe periodontitis .Clinical training of the 9th and 10th semesters is performed at the Clinic for full mouth treatment where cases requiring more complex and interdisciplinary approach.

  The Clinic of Postgraduate students of the Department is located at the 3d floor of the Mandalidion Research Center ,which is part of the Dental School. At this Clinic  ,surgical cases of periodontal diseases and patients requiring osseo-integrated implants are being treated.

  Basic research is performed in the laboratory facilities located at the 6th and 5th floor .Additional laboratory activities are performed in collaborating laboratories of the Dental or other AUTh Schools ,whilst clinical research is performed at the under-and post-graduate clinics of the Department.

   

   

 • Secretary:  Lina Politou     e-mail: spolitou@dent.auth.gr

  Contact us:

   School of Dentistry Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), zip code: 54124

  Τel: (+30)2310999607(+30)2310999607

  Fax: (+30)2310999613