Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δαυϊδοπούλου Σωτηρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας:

No items found

Σπουδές – Τίτλοι:  

2001 πτυχίο από το Οδοντιατρικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό 7,14 «Λίαν καλώς».

 2004 ολοκλήρωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος με κατεύθυνση Προληπτικής Οδοντιατρικής στο Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων, του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 2013 ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής μου με θέμα «Το αντιμικροβιακό πεπτίδιο LL-37 στη στοματική κοιλότητα», στο Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό «Άριστα».

 

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία:  

Από τον Φεβρουάριο του 2017 4 έτη συνεχόμενων συμβάσεων σε έργα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τον Μάρτιο του 2022 εκλέχτηκε στη βαθμίδα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. και τον Σεπτέμβριο του 2022 ανέλαβε τα καθήκοντά της με Φ.Ε.Κ. διορισμού 2017/22-8-2022 τ.Γ’.

 

Τιμητικές διακρίσεις:  

2021 Χορηγία Κουλουρίδη για την ερευνητική πρόταση με τίτλο: «Διερεύνηση του ρόλου της βιταμίνης D και του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37, στην ανοσιακή απάντηση της στοματικής κοιλότητας»

 

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα:  

Γεν. γραμματέας της Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας από τον Μάρτιο του 2018 έως σήμερα.

Οργανωτική επιτροπή του διεθνές συνεδρίου “Scandinavian and Greek experts present: Current aspects of Cariology” που διοργάνωσε η Εταιρεία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας, και έλαβε χώρα 5-6 Οκτωβρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη.

Οργανωτική επιτροπή του 1ο Διαδικτυακού Σεμιναρίου της Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 2021, με θέμα «Συνταγογράφηση στην Οδοντιατρική», με την υποστήριξη της 3ης ΥΠΕ και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

Ερευνητική δραστηριότητα – Προγράμματα:  

 • Συσχέτιση του αλληλόμορφου t του γονιδίου VDR (vitamin D receptor) με την περιοδοντική νόσο
 • Διερεύνηση του ρόλου των πολυμορφισμών των γονιδίων IL-1Α και IL-1Β στην παραγωγή των ιντερλευκινών αυτών από τα πολυμορφοπύρηνα και τα μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος.
 • Μελέτη του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37 και διερεύνηση του ρόλου του στη διατήρηση της στοματικής υγείας.
 • Διερεύνηση του ρόλου του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37 σε ασθενής με στοματολογικά νοσήματα.
 • Μελέτη της στοματικής υγείας ασθενών με δρεπανοκυτταρική αναιμία και συσχέτιση αυτής με την υποβιταμίνωση της D, την ελαστικότητα των αγγείων και ορμονικούς δείκτες.
 • Μελέτη της διερεύνησης της ημερήσιας και εβδομαδιαίας διακύμανσης βιοδεικτών του σάλιου που σχετίζονται με την ανοσιακή απάντηση, τη φλεγμονή και το ψυχολογικό στρες.
 • Μελέτη του επιπολασμού και της κατανομής της τερηδόνας σε παιδιά και εφήβους με τη χρήση του δείκτη ICDAS II, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από την Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτης της Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού το 2014.
 • Οξειδωτικό στρες και ιδιότητες του σάλιου σε παιδιά με ενεργές τερηδονικές αλλοιώσεις πριν και μετά την οδοντιατρική του θεραπεία.
 • Ο ρόλος της αλκαλικής φωσφατάσης και της οστεοκαλσίνης στο σάλιο και στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής ως δείκτες της σκελετικής ωρίμανσης των παιδιών
 • Μελέτη της διερεύνησης του ρόλου της βιταμίνης D και του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37, στην ανοσιακή απάντηση της στοματικής κοιλότητας. Η μελέτη είναι σε εξέλιξη και έχει διακριθεί με την υποτροφία Κουλουρίδη για το 2021.
 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:  

 • Sakellari D, Davidopoulou S, Koukoudetsos S, Arsenakis M, Konstantinidis A. Polymorphisms of Vitamin D Receptor (VDR) Interleukin-1A and -1B Genes in a Greek Population. Balcan Journal of Stomatology 2005; 9(1):16-19.
 • Davidopoulou S, Diza E, Menexes G, Kalfas S. Salivary concentration of the antimicrobial peptide LL-37 in children. Archives of Oral Biology 2012; 57: 865-869.
 • Davidopoulou S, Diza E, Sakellari D, Menexes G, Kalfas S. Salivary concentration of free LL-37 in edentulism, chronic periodontitis and healthy periodontium. Archives of Oral Biology 2013; 58(8):930-4.
 • Davidopoulou S, Theodoridis H, Nazer K, Kessopoulou E, Menexes G, Kalfas S. Salivary concentration of the antimicrobial peptide LL-37 in patients with oral lichen planus. Journal of Oral Microbiology 2014; 6:26156.
 • Davidopoulou S, Chatzigianni A. Craniofacial morphology and dental maturity in children with reduced somatic growth of different aetiology and the effect of growth hormone treatment. Progress in Orthodontics 2017; 18(1):10.
 • Kalogirou T, Mediskou S, Davidopoulou S, Savvas I, Pitoulias A, Pitoulias G. Investigating the possible protective role of direct intra-arterial administration of Mannitol and N-Acetylcysteine and per os administration of Simvastatin against contrast induced nephropathy. An experimental study in a rabbit model. Cardiovascular and Interventional Radiology 2019; 42(12):1777-1785.
 • Kiatipi M, Davidopoulou S, Arapostathis K, Arhakis A. Dental Neglect in Children: A Comprehensive Review of the Literature. The Journal of Contemporary Dental Practice, 2021; 22(2):199-204.
 • Eleftherou D, Arhakis A, Davidopoulou S. Sickle Cell Disease: An Overview of Oral Health Considerations for Pediatric Patients. European Journal of Dental and Oral Health 2021; 2(3):9-17.
 • Davidopoulou S, Bitzeni-Nigdeli A, Archaki C, Arhakis A. Oral Health Implications and Dental Management of Diabetic Children. Int J Clin Pediatr Dent. 2022 Sep-Oct;15(5):631-635. doi: 10.5005/jp-journals-10005-2426. PMID: 36865714; PMCID: PMC9973101.
 • Dionysopoulos D, Papageorgiou S, Papadopoulos C, Davidopoulou S, Konstantinidis A, Tolidis K. Effect of Whitening Toothpastes with Different Active Agents on the Abrasive Wear of Dentin Following Tooth Brushing Simulation. J Funct Biomater. 2023 May 12;14(5):268.
 • Papazisi N, Dionysopoulos D, Naka O, Strakas D, Davidopoulou S, Tolidis K. Efficiency of Various Tubular Occlusion Agents in Human Dentin after In-Office Tooth Bleaching. J Funct Biomater. 2023 Aug 17;14(8):430.
 • Davidopoulou S, Topitsoglou V, Berdouses ED, Arapostathis K, Kavvadia K, Oulis CJ. Tooth-surface distribution of caries in Greek schoolchildren, using ICDAS-II index. A national pathfinder survey. Eur J Paediatr Dent. 2022 Sep;23(3):204-212.
 • Davidopoulou S, Arapostathis K, Berdouses ED, Kavvadia K, Oulis C. Occlusal features of 5-year-old Greek children: a cross-sectional national study. BMC Oral Health. 2022 Jul 9;22(1):281.
 • Karakostas P, Davidopoulou S, Kalfas S. Use of Hyaluronic Acid in Periodontal Disease Treatment: A Systematic Review. J Contemp Dent Pract. 2022 Mar 1;23(3):355-370.PMID: 35781443.
 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά:  

Κακλαμάνος Ε, Δαυϊδοπούλου Σ, Καββαδία-Τσαταλά Σ. Γναθοπροσωπικά χαρακτηριστικά ασθενών με β-θαλασαιμία. Στόμα 2000; 28:193-199.

Δαυϊδοπούλου Σ, Κακλμάνος Ε, Χύτα Ε, Μπελτές Χ. Συσχέτιση μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας και στοματικής χλωρίδας: Κίνδυνοι κατά την ενδοδοντική θεραπεία. Στόμα 2001; 29:19-25.

Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη Σ, Δαυϊδοπούλου Σ. Κρανιοπροσωπικά χαρακτηριστικά παιδιών με υπολειπόμενη σωματική ανάπτυξη. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος 2002; 14:285-290.

Κακλαμάνος Ε, Δαυϊδοπούλου Σ, Αθανασίου Ε. Ανταπόκριση των στοματοπροσωπικών μυών στην ορθοδοντική θεραπεία. Ανασκόπηση. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση. 2002; 5:83-109.

Δαυϊδοπούλου Σ, Γιάντσιου Β, Αραποστάθης Κ, Νταμπαράκης Ν. Η τοπική αναισθησία στην Παιδοδοντιατρική. Παιδοδοντία 2005 19(2):72-81.

Βάραγκας Γ, Κουρτίδου Μ. Τέγου Δ, Καρβούνη Φ, Δαυϊδοπούλου Σ, Κάλφας Σ. Πρωτεΐνες και πεπτίδια του σάλιου με αντιμικροβιακή δράση. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2005; 16:119-148.

Μπαλασούλη Χ, Δαυϊδοπούλου Σ, Μαυρογιαννίδου Ζ, Χαλβατζόγλου Ε, Αραποστάθης Κ, Αρχάκης Α. Ο Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος (Silver Diammine Fluoride -SDF) στην κλινική οδοντιατρική πράξη. Στόμα 2019; 4:123-134.

 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Sector:

No items found

Studies:  

2001 πτυχίο από το Οδοντιατρικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό 7,14 «Λίαν καλώς».

 2004 ολοκλήρωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος με κατεύθυνση Προληπτικής Οδοντιατρικής στο Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων, του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 2013 ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής μου με θέμα «Το αντιμικροβιακό πεπτίδιο LL-37 στη στοματική κοιλότητα», στο Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό «Άριστα».

 

Academic career:  

Από τον Φεβρουάριο του 2017 4 έτη συνεχόμενων συμβάσεων σε έργα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τον Μάρτιο του 2022 εκλέχτηκε στη βαθμίδα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. και τον Σεπτέμβριο του 2022 ανέλαβε τα καθήκοντά της με Φ.Ε.Κ. διορισμού 2017/22-8-2022 τ.Γ’.

 

Honors:  

2021 Χορηγία Κουλουρίδη για την ερευνητική πρόταση με τίτλο: «Διερεύνηση του ρόλου της βιταμίνης D και του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37, στην ανοσιακή απάντηση της στοματικής κοιλότητας»

 

Management activity/positions:  

Γεν. γραμματέας της Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας από τον Μάρτιο του 2018 έως σήμερα.

Οργανωτική επιτροπή του διεθνές συνεδρίου “Scandinavian and Greek experts present: Current aspects of Cariology” που διοργάνωσε η Εταιρεία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας, και έλαβε χώρα 5-6 Οκτωβρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη.

Οργανωτική επιτροπή του 1ο Διαδικτυακού Σεμιναρίου της Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 2021, με θέμα «Συνταγογράφηση στην Οδοντιατρική», με την υποστήριξη της 3ης ΥΠΕ και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

Research Activity – Participation in Programmes:  

 • Συσχέτιση του αλληλόμορφου t του γονιδίου VDR (vitamin D receptor) με την περιοδοντική νόσο
 • Διερεύνηση του ρόλου των πολυμορφισμών των γονιδίων IL-1Α και IL-1Β στην παραγωγή των ιντερλευκινών αυτών από τα πολυμορφοπύρηνα και τα μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος.
 • Μελέτη του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37 και διερεύνηση του ρόλου του στη διατήρηση της στοματικής υγείας.
 • Διερεύνηση του ρόλου του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37 σε ασθενής με στοματολογικά νοσήματα.
 • Μελέτη της στοματικής υγείας ασθενών με δρεπανοκυτταρική αναιμία και συσχέτιση αυτής με την υποβιταμίνωση της D, την ελαστικότητα των αγγείων και ορμονικούς δείκτες.
 • Μελέτη της διερεύνησης της ημερήσιας και εβδομαδιαίας διακύμανσης βιοδεικτών του σάλιου που σχετίζονται με την ανοσιακή απάντηση, τη φλεγμονή και το ψυχολογικό στρες.
 • Μελέτη του επιπολασμού και της κατανομής της τερηδόνας σε παιδιά και εφήβους με τη χρήση του δείκτη ICDAS II, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από την Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτης της Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού το 2014.
 • Οξειδωτικό στρες και ιδιότητες του σάλιου σε παιδιά με ενεργές τερηδονικές αλλοιώσεις πριν και μετά την οδοντιατρική του θεραπεία.
 • Ο ρόλος της αλκαλικής φωσφατάσης και της οστεοκαλσίνης στο σάλιο και στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής ως δείκτες της σκελετικής ωρίμανσης των παιδιών
 • Μελέτη της διερεύνησης του ρόλου της βιταμίνης D και του αντιμικροβιακού πεπτιδίου LL-37, στην ανοσιακή απάντηση της στοματικής κοιλότητας. Η μελέτη είναι σε εξέλιξη και έχει διακριθεί με την υποτροφία Κουλουρίδη για το 2021.
 

Selected publications in International Journals:  

 • Sakellari D, Davidopoulou S, Koukoudetsos S, Arsenakis M, Konstantinidis A. Polymorphisms of Vitamin D Receptor (VDR) Interleukin-1A and -1B Genes in a Greek Population. Balcan Journal of Stomatology 2005; 9(1):16-19.
 • Davidopoulou S, Diza E, Menexes G, Kalfas S. Salivary concentration of the antimicrobial peptide LL-37 in children. Archives of Oral Biology 2012; 57: 865-869.
 • Davidopoulou S, Diza E, Sakellari D, Menexes G, Kalfas S. Salivary concentration of free LL-37 in edentulism, chronic periodontitis and healthy periodontium. Archives of Oral Biology 2013; 58(8):930-4.
 • Davidopoulou S, Theodoridis H, Nazer K, Kessopoulou E, Menexes G, Kalfas S. Salivary concentration of the antimicrobial peptide LL-37 in patients with oral lichen planus. Journal of Oral Microbiology 2014; 6:26156.
 • Davidopoulou S, Chatzigianni A. Craniofacial morphology and dental maturity in children with reduced somatic growth of different aetiology and the effect of growth hormone treatment. Progress in Orthodontics 2017; 18(1):10.
 • Kalogirou T, Mediskou S, Davidopoulou S, Savvas I, Pitoulias A, Pitoulias G. Investigating the possible protective role of direct intra-arterial administration of Mannitol and N-Acetylcysteine and per os administration of Simvastatin against contrast induced nephropathy. An experimental study in a rabbit model. Cardiovascular and Interventional Radiology 2019; 42(12):1777-1785.
 • Kiatipi M, Davidopoulou S, Arapostathis K, Arhakis A. Dental Neglect in Children: A Comprehensive Review of the Literature. The Journal of Contemporary Dental Practice, 2021; 22(2):199-204.
 • Eleftherou D, Arhakis A, Davidopoulou S. Sickle Cell Disease: An Overview of Oral Health Considerations for Pediatric Patients. European Journal of Dental and Oral Health 2021; 2(3):9-17.
 • Davidopoulou S, Bitzeni-Nigdeli A, Archaki C, Arhakis A. Oral Health Implications and Dental Management of Diabetic Children. Int J Clin Pediatr Dent. 2022 Sep-Oct;15(5):631-635. doi: 10.5005/jp-journals-10005-2426. PMID: 36865714; PMCID: PMC9973101.
 • Dionysopoulos D, Papageorgiou S, Papadopoulos C, Davidopoulou S, Konstantinidis A, Tolidis K. Effect of Whitening Toothpastes with Different Active Agents on the Abrasive Wear of Dentin Following Tooth Brushing Simulation. J Funct Biomater. 2023 May 12;14(5):268.
 • Papazisi N, Dionysopoulos D, Naka O, Strakas D, Davidopoulou S, Tolidis K. Efficiency of Various Tubular Occlusion Agents in Human Dentin after In-Office Tooth Bleaching. J Funct Biomater. 2023 Aug 17;14(8):430.
 • Davidopoulou S, Topitsoglou V, Berdouses ED, Arapostathis K, Kavvadia K, Oulis CJ. Tooth-surface distribution of caries in Greek schoolchildren, using ICDAS-II index. A national pathfinder survey. Eur J Paediatr Dent. 2022 Sep;23(3):204-212.
 • Davidopoulou S, Arapostathis K, Berdouses ED, Kavvadia K, Oulis C. Occlusal features of 5-year-old Greek children: a cross-sectional national study. BMC Oral Health. 2022 Jul 9;22(1):281.
 • Karakostas P, Davidopoulou S, Kalfas S. Use of Hyaluronic Acid in Periodontal Disease Treatment: A Systematic Review. J Contemp Dent Pract. 2022 Mar 1;23(3):355-370.PMID: 35781443.
 

Selected publications in Greek Journals:  

Κακλαμάνος Ε, Δαυϊδοπούλου Σ, Καββαδία-Τσαταλά Σ. Γναθοπροσωπικά χαρακτηριστικά ασθενών με β-θαλασαιμία. Στόμα 2000; 28:193-199.

Δαυϊδοπούλου Σ, Κακλμάνος Ε, Χύτα Ε, Μπελτές Χ. Συσχέτιση μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας και στοματικής χλωρίδας: Κίνδυνοι κατά την ενδοδοντική θεραπεία. Στόμα 2001; 29:19-25.

Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη Σ, Δαυϊδοπούλου Σ. Κρανιοπροσωπικά χαρακτηριστικά παιδιών με υπολειπόμενη σωματική ανάπτυξη. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος 2002; 14:285-290.

Κακλαμάνος Ε, Δαυϊδοπούλου Σ, Αθανασίου Ε. Ανταπόκριση των στοματοπροσωπικών μυών στην ορθοδοντική θεραπεία. Ανασκόπηση. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση. 2002; 5:83-109.

Δαυϊδοπούλου Σ, Γιάντσιου Β, Αραποστάθης Κ, Νταμπαράκης Ν. Η τοπική αναισθησία στην Παιδοδοντιατρική. Παιδοδοντία 2005 19(2):72-81.

Βάραγκας Γ, Κουρτίδου Μ. Τέγου Δ, Καρβούνη Φ, Δαυϊδοπούλου Σ, Κάλφας Σ. Πρωτεΐνες και πεπτίδια του σάλιου με αντιμικροβιακή δράση. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2005; 16:119-148.

Μπαλασούλη Χ, Δαυϊδοπούλου Σ, Μαυρογιαννίδου Ζ, Χαλβατζόγλου Ε, Αραποστάθης Κ, Αρχάκης Α. Ο Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος (Silver Diammine Fluoride -SDF) στην κλινική οδοντιατρική πράξη. Στόμα 2019; 4:123-134.